Brister i samverkan

Arbetsgruppen för brister i samverkan ska analysera de rapporter som kommer in om att samverkan kring enskilda brukare inte har fungerat.

Varför jobba med brister i samverkan?

Brister i samverkan söker efter strukturella förbättringar i samverkan mellan framförallt psykiatri- och missbruksvård och Helsingborgs stad, för att den enskilde inte ska hamna mellan stolarna.

Hur?

Brister i samverkan kan rapporteras av tjänstemän eller personer som har samordnad individuell plan (sip).

Resultatet skickas som en rapport till berörda chefer i Helsingborgs stad, Region Skåne, primärvården, arbetsförmedlingen och/eller försäkringskassan.

Vilka deltar?

Arbetsgruppen består av psykiatrisamordnare, utvecklare på socialförvaltningen, inflytandesamordnare på regionen och personer med egen erfarenhet av socialtjänsten och/eller psykiatrin.

Kontakt

Anna Åkerman, psykiatrisamordnare
Telefon: 042-10 76 86
E-post: anna.akerman@helsingborg.se

Rutin

Rapporter

Samverkangrupp – anteckningar