Ekonomi och styrning

Här kan du hitta socialförvaltningens budget, verksamhetsplan och årsbokslut.

Budget socialförvaltningen

Verksamhetsplan

Årsbokslut socialförvaltningen