E-tjänst för att följa sitt ärende (avslutat)

Socialförvaltningen testade en e-tjänst för vuxna, där du skulle kunna följa ditt eget ärende via webben.

Status

Efter att vi konstaterat att efterfrågan var liten hos användarna och att kravet på e-legitimation ställde till det beslutade vi att inte gå vidare med projektet efter testperioden.

Det pågår också ett stadsövergripande arbete med att skapa ett Mina sidor, där du som invånare ska kunna följa alla dina ärenden, oavsett vilken förvaltning de är knutna till.

Varför?

Vi vill öka transparens och delaktighet för våra brukare genom e-tjänster. Tanken är att du ska kunna följa dina ärenden och på sikt även kunna boka in tider med sin socialsekreterare digitalt.

Hur?

Vi har haft med brukare som referensgrupp redan från idéstadiet.

Vilka deltar?

Arbetsgruppen består av personer med egen erfarenhet av socialförvaltningens tjänster. De är timanställda av socialförvaltningen för sina uppdrag.

Resultat

Rapport test av medborgartjänst (pdf)

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se