E-tjänst (inget behov)

Socialförvaltningen testade en e-tjänst för vuxna, där du skulle kunna följa ditt eget ärende via webben.

Status

Efter att vi konstaterat att efterfrågan var liten hos användarna och att kravet på e-legitimation ställde till det beslutade vi att inte gå vidare med projektet efter testperioden.

Det pågår också ett nationellt arbete med att koppla socialtjänsten till Mina sidor på 1177.

Varför?

Vi vill öka transparens och delaktighet för våra brukare genom e-tjänster. Tanken är att du ska kunna följa dina ärenden och på sikt även kunna boka in tider med sin socialsekreterare digitalt.

Hur?

Vi har haft med brukare som referensgrupp redan från idéstadiet.

Vilka deltar?

Arbetsgruppen består av personer med egen erfarenhet av socialförvaltningens tjänster. De är timanställda av socialförvaltningen för sina uppdrag.

Resultat

Rapport test av medborgartjänst (pdf)

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se