E-tjänst

Arbetet med att utveckla en e-tjänst för Barn, unga och familj på socialförvaltningen i Helsingborg pågår.

Varför?

Vi vill öka transparens och delaktighet för våra brukare genom e-tjänster. Tanken är att familjer ska kunna följa sina ärenden och på sikt även kunna boka in tider med sin socialsekreterare digitalt.

Hur?

Vi har haft med brukare som referensgrupp redan från idéstadiet. Om arbetssättet blir lyckat hoppas vi att gruppen så småningom kan få andra och bredare uppdrag i Helsingborgs stads IT-utveckling.

Vilka deltar?

Arbetsgruppen består av personer med egen erfarenhet av socialförvaltningens tjänster. De är timanställda av socialförvaltningen för sina uppdrag.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se