E-tjänst

Socialförvaltningen testar en e-tjänst för vuxna, där du ska kunna följa ditt eget ärende via webben.

Varför?

Vi vill öka transparens och delaktighet för våra brukare genom e-tjänster. Tanken är att du ska kunna följa dina ärenden och på sikt även kunna boka in tider med sin socialsekreterare digitalt.

Hur?

Vi har haft med brukare som referensgrupp redan från idéstadiet.

Vilka deltar?

Arbetsgruppen består av personer med egen erfarenhet av socialförvaltningens tjänster. De är timanställda av socialförvaltningen för sina uppdrag.

Resultat

Rapport test av medborgartjänst (pdf)

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se