Familjen läser

Familjen läser är ett arvsfondsprojekt som ska ge barn bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Barn får de första stegen i att lära sig läsa och räkna innan skolstart och projektet arbetar också med att öka skolförälderkompetensen.

Varför?

Vi vet sedan länge att om barnen går vidare i utbildningssystemet efter grundskolan och fortsätter in på gymnasiet minskar riskerna för ett framtida utanförskap med allt vad det innebär.

Den faktor som till största delen förklarar barnens betygsresultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Hälften av de barn vars föräldrar har grundskola eller lägre utbildningsnivå saknar behörighet till gymnasiet (se Folkhälsomyndigheten om gymnasiebehörighet).

Hur tar vi vara på denna kunskap? Jo, i hög grad väntar vi och ser vilken hälft av dessa barn som inte når skolans mål. Vi låter alltså barnen misslyckas först, innan vi agerar, vilket är dåligt för barnen och därmed dåligt för samhället.

Vad gör vi?

Fokus är att förskolans femåringar ska ha knäckt läskoden innan de börjar förskoleklass. Det ger dem, utöver själva förmågan, ett stärkt självförtroende och en god tilltro till att lyckas i skolan.

Barnen lär sig läsa genom metoden Läsklar och just denna del av arbetet bedrivs på barnens förskola. Vi följer upp elevernas tidiga skolgång under hela projekttiden.

Tillsammans med föräldrar och övriga samarbetspartners prövar vi olika möjligheter att öka skolförälderkompetensen. Förhoppningen är att barnen ska få bättre föräldrastöd under sin kommande skoltid. Föräldrarna ska utifrån sina förutsättningar kunna hjälpa sina barn att lyckas i skolan och ha en fungerande kontakt med skolan.

Familjen läser är en samverkan mellan Helsingborgs stad (förskola, skola, socialtjänst, arbetsmarknad och kultur), föreningar, studieförbund och bostadsbolag.

Kontakt

Anne Eskilsson, utvecklare socialförvaltningen
Telefon: 070-253 32 82
E-post: anne.eskilsson@helsingborg.se

Viveka Strömqvist, pedagogisk ledare, projekt Familjen läser
Telefon: 073-275 21 74
E-post: viveka.stromqvist@helsingborg.se