Familjen läser – för en mer jämlik skolstart

Familjen läser ska ge barn till lågutbildade föräldrar, från socioekonomiskt utsatta områden, bättre förutsättningar för att lyckas i skolan. Barnen tar de första stegen i att lära sig att läsa och räkna innan skolstart, samtidigt som deras föräldrar lär sig om den svenska skolan och blir trygga i rollen som skolföräldrar.

Varför?

Vi vet sedan länge att det är av stor vikt att barn får fullständiga betyg i grundskolan, för att kunna fortsätta studera på gymnasiet. Det minskar riskerna för ett framtida utanförskap, med allt vad det innebär.

Vi vet också att den faktor som till största delen förklarar barns betygsresultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Den förfärande sanningen är att hälften av de barn vars föräldrar inte har studerat på gymnasiet, själva inte uppnår behörighet.

Hur tar vi som samhällsaktörer vara på denna kunskap? I hög grad väntar vi och ser vilken hälft av dessa barn som inte når skolans mål, innan vi agerar. Det är dåligt för barnen och dåligt för samhället.

Vad gör vi?

Vårt mål är att femåringar från socioekonomiskt utsatta områden ska knäcka läskoden innan de börjar förskoleklass. Det ger dem, utöver själva förmågan, ett stärkt självförtroende och en god tilltro till att lyckas i skolan. Denna del av arbetet bedrivs både på förskolor och på öppna mötesplatser.

I samarbete med Studiefrämjandet har vi också utvecklat studiecirkeln
Lyckas i skolan som ger föräldrarna nödvändig kunskap för att kunna navigera i skolans värld och stötta sina barn.

Vilka deltar?

Familjen läser arbetar i samverkan med Helsingborgs stad (förskola, skola, socialtjänst, arbetsmarknad och kultur), föreningar, studieförbund och bostadsbolag.

Familjen läser utvecklades med stöd från Arvsfonden, och finansieras från 2024 av Helsingborgs stad.

Kontakt

Peter Lindqvist, projektledare
Telefon: 073-275 21 74
E-post: peter.lindqvist@helsingborg.se

Anne Eskilsson
Telefon: 070-253 32 82
E-post: anne.eskilsson@helsingborg.se

Ann-Charlotte Ahlin
Telefon: 072-176 56 73
E-post: ann.charlotte.ahlin@helsingborg.se

Mercedes Bogdanov
Telefon: 072-176 56 64
E-post: mercedes.bogdanov@helsingborg.se