Familjen läser – för en mer jämlik skolstart

Familjen läser är ett arvsfondsprojekt som ska ge barn bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Barn får de första stegen i att lära sig läsa och räkna innan skolstart och projektet arbetar också med att öka skolförälderkompetensen.

Varför?

Vi vet sedan länge att det är av stor vikt att barnen går vidare i utbildningssystemet efter grundskolan och fortsätter in på gymnasiet. Vi vet att detta minskar riskerna för ett framtida utanförskap med allt vad det innebär.

Vi vet också att den faktor som till största delen förklarar barnens betygsresultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Den förfärande sanningen är att hälften av de barn vars föräldrar har grundskola eller lägre utbildningsnivå saknar behörighet till gymnasiet Gymnasiebehörighet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Hur tar vi som samhällsaktörer vara på denna kunskap? Jo, i hög grad väntar vi och ser vilken hälft av dessa barn som inte når skolans mål. Vi låter alltså barnen misslyckas först, innan vi agerar, vilket är dåligt för barnen och därmed dåligt för samhället.

Vad gör vi?

Fokus är att förskolans femåringar ska ha knäckt läskoden innan de börjar förskoleklass. Det ger dem, utöver själva förmågan, ett stärkt självförtroende och en god tilltro till att lyckas i skolan. Denna del av arbetet bedrivs på barnens förskola och vi följer upp elevernas tidiga skolgång under hela projekttiden.

Tillsammans med föräldrar och övriga samarbetspartners prövar vi olika möjligheter att öka skolförälderkompetensen.

Vilka deltar?

Familjen läser arbetar i samverkan med Helsingborgs stad (förskola, skola, socialtjänst, arbetsmarknad och kultur), föreningar, studieförbund och bostadsbolag.

Kontakt

Anne Eskilsson, projektledare
Telefon: 070-253 32 82
E-post: anne.eskilsson@helsingborg.se

Viveka Strömqvist
Telefon: 073-275 21 74
E-post: viveka.stromqvist@helsingborg.se

Ann-Charlotte Ahlin
Telefon: 072-176 56 73
E-post: ann.charlotte.ahlin@helsingborg.se

Mercedes Bogdanov
Telefon: 072-176 56 64
E-post: mercedes.bogdanov@helsingborg.se

Catarina Kvist
Telefon: 073-094 19 86
E-post: catarina.kvist@helsingborg.se