Tjänstehundar

Vårdhundar, eller socialtjänstehundar, deltar i möten på socialförvaltningen eller i våra boenden för att skapa lugn och trygghet för invånaren.

Den 1 september 2023 började två vårdhundsteam sin arbetande praktik. Efter praktiken certifieras de och är fullfjädrade vårdhundar, eller socialtjänstehundar som vi vill kalla dem.

Varför?

Forskning och evidens visar på stora värden på mående och välbefinnande men också på kortare behandlingstider och faktiskt, förbättrad arbetsmiljö.

Det vi sett i vårt test under 2022-2023, är att merparten av klienterna och även personal som deltagit, har varit mycket nöjda med hundens deltagande. Flera barn har sett fram emot att komma hit och träffa hunden igen, vilket visar på att hundarna bidragit till en mer positiv syn på socialtjänsten.

Klienter skattade i våra enkäter 8 av 10 på frågan om det upplevdes positivt med hund. Medarbetare och hundförare skattade, i samtliga möten utom ett, ja på:

  • Ökad trygghet
  • Ökad delaktighet och koncentrationsförmåga
  • Ökad kontakt och intresse för samtalet
  • Minskad stress och ångest.

Hur?

Teamen kan ge stöd i utredningar, behandling och på boendena. Arbetssättet utvecklar vi längs vägen och utefter behoven vi ser.

Vilka klienter lämpar sig för att ha med vårdhund i?

Alla klienter där det inte finns risk för att våld kan förekomma under mötet. Det är inte på förhand möjligt att bedöma om klient och hund är en perfekt matchning, man behöver prova! Fungerar det inte, är vårdhundsteamet tränat att hantera situationen genom att till exempel lämna på ett diskret sätt.

Hur går ett möte där hund deltar till?

Hundförare och hund möter upp klient och dig som ska hålla i mötet där ni bestämt.

Du som håller i mötet gör det som vanligt. Hundföraren stöttar genom att skapa tillfällen till lugn, paus, dialog, fokus eller lek. Hundarna är alltid kopplade.

Hundföraren är hundens skyddsombud och deltar alltid när hunden är med. Hundföraren kan också vara medhandläggare om så önskas.

Efter mötet utvärderar ni tillsammans hur det gick, för att vi ska kunna förbättra och utveckla arbetssättet.

Vilken hänsyn har tagits till allergier och rädslor?

Vi har gjort en riskbedömning där vi gått igenom arbetssätt, verksamhet och lokaler. Vi gör också en riskbedömning inför varje klientmöte, och för boende som besöks.

Skyltar finns uppsatta i anslutning till de utrymmen där hund får, kan och inte får vistas. De är markerade med färger för att visa på låg medel och hög risk.

Hundarna badas regelbundet i allergischampo som tar bort 90 procent av allergenerna i pälsen.

Vill du ha med hund i ditt besök hos oss?

Om du har kontakt med oss sedan tidigare gör du en efterfrågan via din socialsekreterare eller i receptionen. Du ansöker om stöd på socialförvaltningens mottagning: 042-10 64 56.

Kontakt

Helena Rylander, familjerättssekreterare
E-post: helena.rylander@helsingborg.se
Telefon: 042-10 66 47

André Ljung, familjebehandlare
E-post: andre.ljung@helsingborg.se
Telefon: 070-990 62 89