Rekryteringsprocessen

Så här går det till när du söker jobb på socialförvaltningen i Helsingborg.

Kravprofil

Vid varje rekrytering tar vi fram en kravprofil som innehåller formella krav, kunskaper, erfarenhet och kompetenser. Kravprofilen används som underlag för att säkerställa att vi får den kunskap och kompetens som vi efterfrågar.

Annons

Vi annonserar lediga tjänster här, på helsingborg.se, på arbetsförmedlingen.se, på offentligajobb.se och vid behov även i andra kanaler.

Urval

Först gör vi ett urval utifrån kravprofilen, där de som uppnår kraven väljs ut. Efter det gör rekryterande chef, tillsammans med sin rekryteringsgrupp, ett urval av vilka kandidater som ska kallas för intervju.

Intervju

Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad intervjumetodik. Det innebär att rekryterande chef väljer intervjufrågor utifrån kravprofilen och följer sedan intervjuformuläret vid varje intervju för att eftersträva en mer objektiv bedömning. Vi använder också brukardelaktighet vid rekryteringar.

Intervjutips

För oss är det lika viktigt att socialförvaltningen är rätt för dig som att du är rätt för socialförvaltningen. Vi vill ha rätt person på rätt plats och att du som söker ska få en så rättvis bild av oss som möjligt.

  • Tänk igenom vad som är dina styrkor och dina utvecklingsområden.
  • Ge konkreta exempel på utifrån dina tidigare erfarenheter på din anställningsintervju.
  • Ställ gärna frågor.
  • Slappna av, vi har valt ut dig och tycker att du är intressant för tjänsten!

Referenstagning

Om du går vidare som slutkandidat, är en del i vår helhetsbedömning att ta referenser från tidigare arbetsgivare.

Urval och anställning

Vår slutliga bedömning av vem som ska erbjudas jobbet gör vi utifrån resultaten av intervjuer, referenstagning och eventuella personprofiler. Alla sökande får återkoppling på sin ansökan, antingen via mejl eller muntligt. En viktig faktor är att den som erbjuds tjänsten delar vår vision. Om allt stämmer så välkomnar vi dig som ny medarbetare på Socialförvaltningen i Helsingborgs stad!

Varmt välkommen med din ansökan!

Tillbaka till Lediga jobb.