Adolfsberg – områdes- och utvecklingsarbete

Genom föreningen Vorta Drom har vi öppnat en lokal för områdes- och utvecklingsarbete på Adolfsberg. Här kan invånarna i området samlas kring olika aktiviteter för att förbättra integration och trygghet.

Varför?

Vårt mål är att stödja och hjälpa till så att fler i området får arbete, utbildning och bättre förutsättningar i livet. En viktig del är olika hälsoaktiviteter. Vi vill också skapa en trygg och trevlig miljö för alla, tillsammans med Adolfsbergs invånare.

Vad gör vi?

Eftermiddagsskola

På tisdagar och onsdagar har vi eftermiddagsskola klockan 15:00-18:00. Här får du hjälp med läxor, stöd och vägledning. Vi är tre tjejer som finns till hands samt en specialpedagog.

Arbete

Vi har två handledare som finns på plats i lokalen, som stöttar och vägleder i allt som rör arbete och studier.

Hälsa

Vi jobbar mycket kring hälsa på olika sätt: övervikt, kost och motion. Vi erbjuder invånarna på området olika sorters fysiska aktiviteter efter behov och ålder.

Vilka deltar?

Vorta Drom är en ideell organisation som har en samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. Vi har även ett samarbete med Vittraskolan, Svenska kyrkan, Träffpunkten och Öppna förskolan (Alfahuset).

Kontakt

Ivan Kuzhicov, ordförande Vorta Drom
Telefon: 070-971 23 90
E-post: ivan.kuzhicov@helsingborg.se

Vanjuska Ivanov, handledare Po Drom
Telefon: 072-870 94 07
E-post: vanjuska.ivanov@helsingborg.se

Sorina Costea. handledare Po Drom
Telefon: 072-157 21 03
E-post: sorina.costea@helsingborg.se

Victoria Bradic, områdes och utvecklingsarbete
Telefon: 073-6930506
E-post: victoria.bradic@helsingborg.se

Mercedes Bogdanov, mentor
Telefon: 076-850 58 71