Adolfsberg – områdes- och utvecklingsarbete

Genom föreningen Vorta Drom har vi öppnat en lokal för områdes- och utvecklingsarbete på Adolfsberg. Här kan invånarna i området samlas kring olika aktiviteter för att förbättra integration och trygghet.

Varför?

Vårt mål är att stödja och hjälpa till så att fler i området får arbete, utbildning och bättre förutsättningar i livet. En viktig del är olika hälsoaktiviteter. Vi vill också skapa en trygg och trevlig miljö för alla, tillsammans med Adolfsbergs invånare.

Vad gör vi?

Eftermiddagsskola

På tisdagar och onsdagar har vi eftermiddagsskola klockan 15:00-18:00. Här får du hjälp med läxor, stöd och vägledning. Vi är tre tjejer som finns till hands samt en specialpedagog.

Arbete

Vi har två handledare som finns på plats i lokalen, som stöttar och vägleder i allt som rör arbete och studier.

Hälsa

Vi jobbar mycket kring hälsa på olika sätt: övervikt, kost och motion. Vi erbjuder invånarna på området olika sorters fysiska aktiviteter efter behov, möjligheter och önskemål.

Vilka deltar?

Vorta Drom är en ideell organisation som samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. Vorta Drom är en romsk förening, men verksamheten på Adolfsberg vänder sig till alla invånare i området.

Vi har även ett samarbete med Vittraskolan, Svenska kyrkan, Träffpunkten Adolfsberg (dagverksamhet för äldre) och Familjecentralen Alfahuset (med bland annat öppen förskola för föräldrar med små barn).

Kontakt

Ivan Kuzhicov, ordförande Vorta Drom
Telefon: 070-971 23 90
E-post: ivan.kuzhicov@helsingborg.se