Mentorskap (vilande)

I projektet mentorskap för socialsekreterare erbjuder vi gruppträffar tillsammans med mentorer med egen brukarerfarenhet, för att sammanlänka glappet mellan studier och arbete, eller för att ge reflektionstid i vardagen.

Varför?

Mentorsgruppen ska ge en ökad förståelse för brukarens upplevelse och erfarenhet av kontakten med socialtjänsten.

Hur?

Mentorsprojektet startade som en pilotgrupp hösten 2015, med sex socialsekreterare från vuxenverksamheten och tre mentorer. Gruppen träffades sedan vid sammanlagt åtta tillfällen, fram till sommaren 2016. Projektet utvärderades i samarbete med Lunds universitet, med gott resultat. Därefter har gruppen blivit ett stående inslag i verksamhetens kompetensutveckling.

Idén kommer från vår Innovationsgrupp.

Vilka deltar?

Brukarmentorer är personer med egen mångårig erfarenhet av socialtjänsten. De är timanställda av socialförvaltningen för uppdraget. Just nu söker vi inte aktivt efter fler mentorer, men du får gärna lämna en intresseanmälan.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Utvärdering

Utvärdering av pilotgruppen 2015-2016 (pdf).

Minnesanteckningar (från arbetsgruppen):

17 mars 2015 (pdf)

Avbryt

Lämna en kommentar