Bostadslöshet

Här hittar du dokument och rapporter om hemlöshet och bostadslöshet.

Lokal hemlöshetskartläggning

Bostadssocialt program

Strategi mot bostadslöshet

Nationell hemlöshetskartläggning

Socialstyrelsen gör den nationella hemlöshetskartläggningen vart sjätte år och sättet att räkna skiljer sig från den lokala kartläggningen som Helsingborgs stad gör varje år. Bland annat räknas jour- och skyddsboenden som akuta i den nationella kartläggningen, men inte i den lokala. Mätningarna görs också på olika tider på året (januari lokalt och april nationellt) vilket kan innebära naturliga skillnader över en årscykel.