Digitalt utanförskap

Digitalt utanförskap (DU) ska förbättra möjligheten för brukare att använda webben för att söka information och använda e-tjänster.

Varför?

Genom intervjuer med personer på Olsgården, Ria – Hela människan och Vorta Drom kan vi konstatera att det finns ett stort behov i alla dessa grupper av att lära sig att använda datorer och mobiltelefoner till att söka information och göra ärenden på webben. Det finns bland annat behov av att kunna betala sina räkningar och söka information om sina barns skolgång.

Hur?

Detta gör vi genom att utbilda personer med egen erfarenhet av socialtjänsten, som i sin tur kan förmedla kunskap och vara handledare åt andra brukare på boenden och i föreningslokaler. Idén kommer från vår innovationsgrupp.

Vilka deltar?

Brukarutvecklare är arvoderade för att hålla i kurserna och servicetillfällena. De får i sin tur vidareutbildning av förvaltningens IT-ansvarig.

På kurserna deltar personer som är i någon form av kontakt med socialtjänsten och som vill lära sig mer om hur de använder digitala hjälpmedel. Deltagande är gratis.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Undersökningar

Redovisning av enkätundersökning på Ria – Hela människan september 2015 (pdf)