Brottsofferstöd och medling

Du som är mellan 10 och 21 år som blivit utsatta för, eller bevittnat brott kan få stöd som brottsoffer.

När du utsatts för brott eller blivit vittne till ett brott kan du behöva någon att prata med. Att bli utsatt för brott kan vara obehagligt och väcka många tankar och känslor som kan vara svåra att hantera själv.

Många vet inte hur rättsprocessen fungerar. Det kan vi förklara för dig. Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd av socialförvaltningens brottsofferstöd.

Vi kan förklara

  • Vad händer i en polisutredning?
  • Hur går en rättegång till?
  • Vad har jag för rättigheter?
  • Har jag några skyldigheter?

Vi kan erbjuda dig

Stödsamtal för att hjälpa dig att bearbeta det som har hänt.

  • Praktisk hjälp exempelvis i kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag.
  • Rådgivning
  • Stöd till närstående
  • Medling vid brott

Medling

Vi erbjuder också medling när det är möjligt. Medling betyder att den som har blivit utsatt för brottet tillsammans med en opartisk person träffar personen som har utfört brottet och pratar om det som hänt.

Medling är helt frivilligt.

Vi arbetar under sekretess. Det innebär att vi inte får avslöja det du berättar för oss för någon annan utan ditt samtycke.

Kontakta oss

Brottsofferstöd
Socialförvaltningen i Helsingborg

Telefon: 073-231 14 78
E-post: ubu@helsingborg.se
helsingborg.se