Inflytanderåd (inget behov)

Inflytanderådet var en grupp där brukarorganisationer beredde frågor till lokalt samråd mellan kommun och region i psykiatrifrågor.

Status

Rådet är vilande, eftersom brukarinflytandet organiseras direkt i Lokalt samråd.

Varför?

Syftet med inflytanderådet är att det ska fungera som en samlingspunkt för brukarinflytande i Region Skåne och Helsingborgs stad. Det ska bereda frågor till lokalt samråd, där Helsingborgs stad, Region Skåne, primärvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen träffas. Det kan också vara en remissinstans för brukarinflytande i psykiatri, socialpsykiatri och missbruksvård.

Vilka deltar?

I inflytanderådet sitter en till två representanter från varje brukarorganisation med verksamhet i Helsingborg och intresse i frågor som rör psykiatri- och missbruksvård. Om du vill engagera dig i inflytanderådet ska du först kontakta din brukarorganisation.

Kontakt

David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet
Telefon: 042-10 42 62
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Minnesanteckningar

3 maj 2016 (pdf) Bilaga: Handlingsplan psykiatrisamverkan (pdf)

9 november 2015 (pdf)

24 augusti 2015 (pdf)

16 juni 2015 (pdf)

28 april 2015 (pdf)

7 april 2015 (pdf)

5 mars 2015 (pdf)

Avbryt

Lämna en kommentar