Samskapade sociala tjänster (avslutat)

Samskapade sociala tjänster ska förändra bilden av brukaren från att vara en passiv individ till att medverka aktivt i sin utredning eller insats.

Samskapade sociala tjänster är avslutat som specifikt projekt, men lärdomarna och tankesättet används fortsatt i organisationen, både på verksamhetsnivå och i övergripande organisationsutveckling.

Varför?

Arbetet ska ge ökad ömsesidig förståelse och tillit mellan myndighet och brukare.

Hur? 

Utvecklingsarbetet fokuserar på utredning och insatser inom socialtjänsten, med syftet att öka graden av samskapande mellan socialsekreteraren och den som söker stöd.

Det är inte tänkt som ett enskilt tidsbegränsat projekt utan ska snarare ses som att bygga ett nätverk som ska leda till nya idéer. Gruppernas uppdrag är att analysera hur vi arbetar idag och tänka kreativt om hur vi kan göra i morgon, vilket i sin tur ska leda till olika former av konkreta förändringsprojekt.

Det kan handla om allt från bemötande och lokalernas utseende till dokumentation och digitala lösningar.

Vilka deltar?

De båda arbetsgrupperna består av socialsekreterare och personer med egen erfarenhet av socialtjänsten (vuxna respektive ungdomar).

När det gäller ungdomssidan har vi genom ett samarbete med föreningen Maskrosbarn genomfört en workshop, där föreningen kunde bidra med viktig erfarenhet i att nå ut till ungdomar med erfarenhet av socialtjänsten.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Resultat

Här kan du läsa Maskrosbarns sammanfattning av en workshop med ungdomar 25 mars 2017 (pdf).

LAB 3.0 Sömlös utredning och familjebehandling – gemensamt arbete i ett antal ärenden