Samskapade sociala tjänster

Varför? 

Samskapade sociala tjänster ska förändra bilden av brukaren från att vara ett passivt objekt till att bli ett aktivt subjekt. Utvecklingsarbetet fokuserar på utredning och insatser inom socialtjänsten, med syftet att öka graden av samskapande mellan socialsekreterare och brukare.

Arbetet är inte tänkt som ett tidsbegränsat projekt utan ska snarare ses som att bygga ett nätverk, som ska ge ökad ömsesidig förståelse och förtroende mellan myndighet och brukare. Gruppernas arbete är att analysera hur vi arbetar idag och tänka kreativt om hur vi kan arbeta i morgon, vilket i sin tur ska leda till olika former av konkreta förändringsprojekt.

Vilka deltar?

De båda arbetsgrupperna består av socialsekreterare och personer med egen erfarenhet av socialtjänsten (vuxna respektive ungdomar).

När det gäller ungdomssidan har vi dessutom inlett ett samarbete med föreningen Maskrosbarn. Ungdomarnas deltagande är central och där kan Maskrosbarn bidra med viktig erfarenhet i att nå ut till ungdomar med erfarenhet av socialtjänsten.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Resultat

Här kan du läsa Maskrosbarns sammanfattning av en workshop med ungdomar 25 mars 2017 (pdf).