Emelie Erixon stolt över omställningen till sociala tjänster tillsammans med invånare

Efter drygt två år på posten slutar socialdirektören Emelie Erixon. Vår invånarreporter Ibrahim El Halabi har intervjuat henne och ställt frågor om hur hon ser på sin tid i Helsingborgs stad.

Socialdirektör Emelie Erixon sitter på en bänk och ser glad ut.
Socialdirektör Emelie Erixon sitter på en bänk och ser glad ut.

Innan socialdirektören Emelie Erixon avgår vill jag veta vad hon har gjort i över två år som ledare för socialförvaltningen i Helsingborg. Jag vill ta reda på hennes mål och insatser.

Vilka insatser har du gjort som socialdirektör i Helsingborg?

– Jag tycker att jag har satt en tydlig verksamhetsplan med en tydlig riktning om vart vi ska i förflyttningen mot sociala tjänster. Vi har också jobbat med hur en budget kan gå hand i hand med vårt kvalitetsarbete och vårt utvecklingsarbete. Jag har också varit tydlig med hur vi kommer dit, att det sker i mötet mellan oss och invånarna.

Vad har du lärt dig?

– Jag har lärt mig hur mycket som helst. Jag har lärt mig att vara verksam i en storstad – jag kommer från en liten stad. Jag har lärt mig jättemycket av mina samtal med invånarna samt mina medarbetare och chefer här. Det är tydligt att det är bara genom lagarbete som vi kommer framåt.

Vilka är de viktigaste uppnådda målen?

– Politiken satte målen att vi måste följa upp om invånarna får nytta av våra tjänster. Att socialnämnden tog beslut att plocka bort ordet ”socialt utsatta” och att vi verkar för Helsingborgs stads barn och unga. Jag är stolt över att vi tagit ett perspektiv att följa upp om invånarna upplever nytta med våra tjänster. Om de inte upplever nytta och om insatserna inte ger effekt, då kan vi sluta göra det och då måste vi i stället göra det som ger nytta.

Vad är du mest stolt över?

– Jag är mest stolt över att vi tillsammans med invånarna har satt riktningen mot sociala tjänster. Jag tycker att vi har tagit ett kliv till att faktiskt ha en vilja att utveckla de sociala tjänsterna i Helsingborg tillsammans med invånarna. Det har blivit ett politiskt beslut att utveckla familjehemsvård, så att vi kan hitta ett smartare sätt att kunna göra bra matchningar mellan barn och familjehem. Jag är stolt över att vi hade vårt tält i Slottshagen på H22 CIty Expo. Där vi hade enormt många bra möten mellan människor och jag är stolt att vi står fast i grunden i det sociala arbetet som är möten mellan människor. Det är egentligen grunden i sociala tjänster. Jag är stolt över att vi har en bättre prognos i ekonomin, utan att minska på personal. Jag är stolt hur vi i förvaltningen har jobbat med att balansera känslor och fakta och få det till en bra match.

Vilka utmaningar har varit svårast?

– Att kliva in i den här tjänsten under pandemin, då jag fick jag lära känna förvaltningen på distans. Det var utmanande och jag fick tänka om mitt ledarskap på nytt sätt. Jag tycker att vi har stora välfärdsutmaningar, vilket handlar om kompetensförsörjning, psykisk ohälsa, och ensamhet. Det är utmaningar som hela tiden trycker på och som människor upplever varje dag.

Vad tycker du om socialförvaltningen?

– Jag tycker att vi gör så himla mycket bra grejer. Jag skulle vilja skicka med till invånarna att söka våra tjänster så tidigt som möjligt om de har behov. För att ju tidigare vi möts upp och identifierar utmaningarna tillsammans, ju snabbare kommer vi finna vägar framåt för att lösa det. Det finns mycket kompetens här, vi gör mycket bra saker.

Hur vill du att människor ska komma ihåg dig?

– Jag vill att man ska komma ihåg mig när man tänker på sociala tjänster och ett tillsammansperspektiv, att det är tillsammans som vi funkar bäst.

Vad vill du säga till din efterträdare?

– Jag hade sagt till den personen att fortsätta resan mot sociala tjänster, ha invånaren i fokus och ta vara på den fantastiska kompetens som finns i den här förvaltningen. Och så hade jag sagt grattis, du kommer få stadens bästa jobb.

TEXT: IBRAHIM EL HALABI

Avbryt

Lämna en kommentar