Extra utvecklingsbidrag

Socialnämnden har fått 944 000 kronor i extra utvecklingsbidrag under 2021, att fördela till föreningar med social inriktning för anpassning av verksamheten. Så här gör du för att söka.

Du ansöker genom vår e-tjänst för Frivilligt socialt arbete, Föreningsstöd utvecklingsmedel.

Beskriv vad ni behöver förändra, utveckla eller ställa om för att möta ett behov hos era målgrupper, besökare och/eller medlemmar, det vill säga vad ni behöver använda pengarna till.

Stödet fördelas enligt våra riktlinjer för föreningsbidrag. Du kan läsa mer om detta på helsingborg.se.

Vi behandlar ansökningar löpande året.

Har du frågor, kontakta alexandra.gocan@helsingborg.se.