Information om corona på olika språk

Här finns kortfattad information om smittspridningen av corona på olika språk, att skriva ut och sätta upp.