Kärnteamet

Under formeringsresan har vi haft ett kärnteam. Medarbetare från olika delar av socialförvaltningen har haft möjlighet att söka till kärnteamet.

Vad har de haft för roll i processen?

Deras uppgift har varit att bidra med erfarenhet från olika delar av verksamheten in i processen. De har även haft i uppgift att sprida formeringsresans arbete ut i verksamhetens olika delar. Genom att prata med kollegor och sprida processen har de agerat som ambassadörer för förändringen. Medlemmarna av kärnteamet har även fått hålla i workshops för kollegor, bearbeta och analysera material. Regelbundna möten har ägt rum under hela formeringsresan. 

Vilka är med i kärnteamet?

  • Från verksamhetsområde vuxen: Annette Ahlgren, metodstödjare, Anders Gjermandsen, stödboendeenheten Malmögatan/Guldsmedsgatan, Annika Gonzalez, utredning och uppföljning VUX.
  • Från verksamhetsområde Barn, unga och familj: Anna Wijkmark, UU Team 6, Caroline Schultz, jour och rekrytering samt Veronica Sager UU Team 5.
  • Från verksamhetsområde Gemensamma resurser: Bengt Nilsson, Maria Skåne Nordväst. Camilla Eriksson, samordnare familjehuset, Therese Ekheim, råd & stödkoordinator samt sektionschef Alma Hodzic och Angelina Lazarova. 
  • Från HR: Emma Johansson, HR.
  • Samt planeringsgruppen.