Gemensam Utvecklingsgrupp 12 november : Minnesanteckningar.

Den 12 e november träffades vi i gemensam utvecklingsgruppen för att samtala och diskutera kring hur boenden med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta fungerar samt ta del av information kring vad som händer med LSS-verksamheten efter årsskiftet. Vi informerade även om vad de olika projekten inom brukarverksamheten har på agendan.

Länk till minnesanteckningar: Gemensam Utvecklingsgrupp 12 nov 2018

“Hur ska jag orka?” – föreläsning för anhöriga

Vård- och omsorgsförvaltningen bjuder in till föreläsning för anhöriga på stadsbiblioteket den 29 november.

Vad gör du när ansvar för, beroende av och kärlek till en annan människa blir en alldeles för tung börda? En föreläsning om att dela erfarenheter, hitta förhållningssätt och acceptans för det som inte går att förändra.

Lars Björklund är själavårdare och kaplan på Sigtunastiftelsen. Lars har under många år arbetat med sjuka människor och anhöriga till de drabbade. Det här arbetet och tidigare arbete som sjukhuspräst, har inneburit att han dagligen har kommit i kontakt med människors rädslor, utsatthet, drömmar, skam- och skuldkänslor, glädjeämnen och vilja till såväl närhet som till försoning.

Alla möten, och icke desto mindre samtal, har inspirerat Lars Björklund till att skriva flera böcker, bland annat ”Modet att ingenting göra” och ”Hur ska jag orka?”. Vid föreläsningen bjuder anhörigstödet även in till en samtalsserie för anhöriga, som tar avstamp i boken ”Hur ska jag orka?”.

Var? Helsingborgs stadsbibliotek, hörsalen, plan 2

När? Torsdagen den 29 november, klockan 17:00-18:30

Anmälan: anmäl dig via e-post till anhorigstod@helsingborg.se eller ring kontaktcenter på telefon 042-10 50 00. Fri entré.

Arrangör: vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborg stad

Broschyr om anhörigstöd i Helsingborgs stad med program för hösten 2018 (pdf)

Helsam bjuder in till kväll om socialt ansvarstagande

Helsam bjuder in till Helsamdagen - Tillsammans för ett godare Helsingborg den 22 november på Clarion Grand hotell. Det blir mingel och mat tillsammans med lokalt näringsliv, staden och föreningar.

Lokalt näringsliv presenterar sina tankar om socialt ansvarstagande. Staden presenterar sitt arbete och tankar om frågorna. Och föreningarna i Helsam välkomnas att mingla, presentera sitt arbete och skapa nya värdefulla kontakter!

Var: Clarion Grand Hotell, Helsingborg. Stortorget 8.

När: torsdag 22 november, klockan 16:30-18:00 (medlemsmöte Helsam klockan 18:00-19:00.)

Anmälan: Meddela din närvaro senast fredag den 16 november till martina.merlov@helsam.nu.

Helsam är en samverkansorganisation för föreningar i Helsingborg med social verksamhet. Du kan följa dem på Facebook,

Funktionell dumhet inom offentlig sektor – se dagens forskningsfrukost i efterhand

Du kan se dagens forskningsfrukost via Facebook. Mats Alvesson från Lunds universitet och författare till boken "Dumhetsparadoxen" föreläser om funktionell dumhet.

Vad är det som gör att begåvade och kompetenta människor inte överdriver självständigt tänkande när de är på arbetet?

Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet, gästade Forsknings- och utvecklingsenhetens forskningsfrukost den 9 november, och föreläste på temat ”Funktionell dumhet inom offentlig sektor”.

I den efterföljande panelen deltog följande personer:
– Ann-Marie Ståhlgren, enhetschef styrning och ekonomi, stadsledningsförvaltningen
– Micco Grönholm, Head of future, stadsledningsförvaltningen
– Anders Mellberg, kommunikationsdirektör Malmö stad

Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet, gästar vår forskningsfrukost och föreläser på temat ”Funktionell dumhet inom offentlig sektor”.

Posted by FoU Helsingborg on Thursday, 8 November 2018

Nytt protokoll uppe från ledningsgruppen för utveckling.

Ledningsgruppen för utveckling

Den 4 oktober samlades ledningsgruppen för utveckling med sysselsättningsuppdrag från kommunfullmäktige på agendan.

Det finns ett uppdrag från kommunfullmäktige om hur socialförvaltningen kan skapa sysselsättning för personer med missbruk-, beroende- och psykiatrisk problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Läs mer..

Gemensam utvecklingsgrupp 12 november – tema: socialpsykiatrins boenden

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen den 12 november och då är huvudtemat boenden med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta (enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service, LSS).

Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8
Tid: Måndagen den 12 november, klockan 13:30-15:30.

Gemensam utvecklingsgrupp är ett nätverk mellan brukare, brukarorganisationer, frivilligorganisationer med social inriktning, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Vi träffas en gång i månaden och mötet är öppet för alla som är intresserade. Du behöver inte anmäla dig.

Inbjudan som pdf – skriv gärna ut och sprid!

Möten i höst

12 november – socialpsykiatrins boenden
10 december – Hur jobbar vi för allas lika möjligheter, mot diskriminering?

Minnesanteckningar – Gemensam utvecklingsgrupp 8 oktober 2018

Socialdirektör Dinah Åbinger höll i en utvärdering om vårt arbete med brukardelaktighet.

Vi gick igenom hur SWAT-analysen ser ut för utvecklingsgruppen – vilka är våra styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Vad gör vi framöver?
Minnesanteckningar – Gemensam utvecklingsgrupp 8 okt 2018

Kommande möte

12 november klockan 13:30-15:30 – Tema SoL-boenden för psykiskt funktionsnedsatta

Förslag på teman eller övriga frågor kan du skicka till david.bergstrom@helsingborg.se

Café Ria firar 35 år 16-19 oktober

Hela människan Helsingborg, Café Ria firar 35 år genom att bjuda in till sin jubileumsvecka, med start tisdagen den 16 oktober klockan 10:00. Det blir bland annat öppet hus, föreläsning av Frank Åkerman, pastor och tidigare generalsekreterare för Hela människan, samt kalas för gästerna.

Café Ria driver sedan 35 år tillbaka ett socialt och diakonalt motivationsarbete på kristen grund i Helsingborg. De finns på Carl Krooks gata 54.

Program för jubileumsveckan

Tisdag 16 oktober

Öppet hus

klockan 10:00-15:00 Öppet hus med lättare mat och kakbuffé, samt musik.

klockan 11:00 Invigning av Rias 35-års jubileum. Invigningstal av Mia Nilson, generalsekreterare för Hela Människan

Fotoutställning under hela dagen.

Onsdag 17 oktober

Föreläsning

klockan 13:00 Ingen är bara det du ser – Pastor Frank Åkerman
Vi bjuder på fika och frukt.

Fotoutställning under hela dagen.

Torsdag 18 oktober

Kalas för Rias gäster

klockan 11:00-14:00 Lite underhållning och dagen avslutas med andakt.

klockan 12:00 God mat serveras. Matbiljett hämtas på RIA senast den 15 oktober.

Fotoutställning under hela dagen.

Fredag 19 oktober

Gör skillnad!

klockan 10:00-15:00 Pop-up butik från Erikshjälpen Vill du hjälpa till och vara volontär? Kom och prata med oss!

Under dagen kan öppnar vi vår insamling av kläder, hygienartiklar, sovsäckar och liggunderlag.

Fotoutställning under hela dagen.

Ung, pigg och frisk, eller? – Platser kvar till Skåneveckan

Det finns fortfarande platser kvar till Helsingborgs stads arrangemang under Skåneveckan för psykisk hälsa. Du kan droppa in under dagen på en eller flera av föreläsningarna.

Dagen är särskilt riktad till dig som är ungdom eller möter ungdomar i ditt yrke.

Alexander Siotis, läkare och grundare av Hälsoronden förklarar vart du ska vända dig om du mår dåligt, Malin Jensen, arbetsmiljökonsult och beteendevetare, berättar om sig egen erfarenhet av utmattningsdepression, Part driver förebyggande projekt för unga i Helsingborg och Under Kevlaret pratar om machokultur och psykisk ohälsa bland unga killar.

Hela programmet och tidsschemat hittar du här.

Ställ frågor och kommentera under dagen på vår klottertavla.

Se livesändning från dagen via Facebook.

Tid och plats: torsdagen den 11 oktober, klockan 08:30-12:00, Nicolaiskolan (Kultursalen), Studievägen 2, Helsingborg

Förmiddagen är gratis och öppen för alla. Det finns platser kvar och du behöver inte anmäla dig. Det går också bra att droppa in på enskilda föreläsningar.