Gemensam utvecklingsgrupp 14 december om personligt stöd

Temat på vårt decembermöte är personligt stöd och medverkar gör Sara Nilsson, FACT-samordnare (Flexible Assertive Community Treatment är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat och effektivt sätt), personliga ombud från PO Skåne samt Anna Åkerman och Erik Bengtsson, som ska prata om Sip (samordnad individuell plan) och Mina planer.

På grund av de nya coronarestriktionerna kommer Gemensam utvecklingsgrupp den 14 december att bli ett rent webbmöte via Teams. Är du osäker på hur du ansluter till mötet kan du koppla upp dig och testa kring klockan 13.15. Kontakta David Bergström på 073-231 13 23 om det inte fungerar.

Tid: måndagen den 14 december, klockan 13.30-15.30
Plats: Teams-möte

Tema Personligt stöd

 • Sara Nilsson, FACT-samordnare (Flexible Assertive Community Treatment är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat och effektivt sätt)
 • Personliga ombud från PO Skåne
 • Anna Åkerman och Erik Bengtsson, ska prata om Sip (samordnad individuell plan) och Mina planer.

Övriga frågor

 • Brukarmedverkan vid rekrytering – Petter Falk och Jakob Trischler från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet följer vårt arbete i Helsingborg och berättar kort vad de har kommit fram till.

Kommande möten, våren 2021

 • 18 januari: IOP-avtal (Tora Törnquist, Nätverket – idéburen sektor Skåne)
 • 15 februari: Tema ej klart
 • 15 mars: Nära vård (Lotta Green Dahlberg, processledare för vårdsamverkan) + anhörigstöd (Marina Asplund, anhörigstrateg på vård- och omsorgsförvaltningen)
 • 19 april: Våld i nära relation (Familjevåldsenheten)
 • 17 maj: Tema ej klart

Teman vi jobbar på, där deltagare och datum inte är klara är just nu suicidprevention, delaktighet för ungdomar och hederskultur.

Skicka gärna in ytterligare förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Gemensam utvecklingsgrupp 16 november – om villkoren för brukardelaktighet

Vår nya socialdirektör Emilie Erixon är med oss, för att presentera sina tankar och visioner. Vi tar också upp frågan om villkoren för de personer med egen erfarenhet som ställer upp i våra olika utvecklingsprojekt. På grund av rådande restriktioner håller vi mötet via webben (Teams).

Det blir inte alltid som vi har tänkt och hoppats. Precis när vi börjat träffas igen på Fontänhuset, om än i begränsad skara, är det dags att åter öka distansen för att minska smittspridningen i regionen. Gemensam utvecklingsgrupp i november och december blir därför helt webbaserade möten via Teams.

När: måndagen den 16 november, klockan 13.30-15.30

Var: webbmöte via Teams

Övriga frågor

 • Rekrytering med brukarmedverkan

Kommande möten

 • 14 december – om personligt stöd (FACT-team, PO Skåne och anhörigstöd)

Skicka gärna in förslag på vårens teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

En bra plats – anhörigstöd på nätet

Att träffa andra som upplever liknande känslor av förlust och frustration, men också av hopp och glädje, gör det lättare att vara anhörig. Men ibland kan det vara svårt att hitta tid och möjlighet att komma iväg till träffar och informationstillfällen. Genom den digitala tjänsten En bra plats kan du få information, råd och tips, samt få kontakt med andra anhöriga i liknande situation när det passar dig.

Nätverket består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Du kan söka kontakt med andra anhöriga både efter andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym. Förutom möjligheten att nätverka med andra anhöriga får du via En bra plats också möjligt att ta del av lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Du får också information om relevant stöd som finns i din närhet.

Du kan registrera dig direkt på enbraplats.se. Om du bor någon annanstans, men har din närstående i Helsingborg kan du skicka e-post till anhorigstod@helsingborg.se för att få inloggning till tjänsten. Som anhörig är det kostnadsfritt att vara med i En bra plats.

Läs mer på enbraplats.se

Bleckys glaskonst utställning på ABFs digitala festival 29/10-1/11

Blecky Moström ska vara en del av ABFs digitala festival där cirka 13 olika band kommer vara med och spela live. Hans konst kommer visas upp i livesändningen, en form av reklam.

Blecky kommer från Umeå och när han flyttade till Helsingborg i Skåne så kände han att han behövde hitta något att sysselsätta sig med. Konsten och skapandet var det som låg Blecky varmt om hjärtat. De senaste åren har han jobbat med glas då han fascineras av hur ljuset bryts i alla dess skärvor.

Under den digitala festivalen får Blecky möjlighet att göra reklam för sina tavlor, pris och information kommer finnas med och du kan även under denna livesändning dessa dagar se en intervju där Blecky berättar mer ingående om hans konst.

 • Datum: 29 oktober-1 november
 • Tid: Början Klockan 19:00 den 29 oktober och avslutas söndag kväll
 • Länk till livesändningen: https://vimeo.com/event/332663

Är du intresserad av att veta mer om Blecky Moström och hans glaskonst redan nu så finns en öppen Facebook grupp som du kan kika in. Du behöver inte gå med i gruppen utan den är öppen så att alla kan se den.

Klicka här för att komma till Blecky´s Facebook sida: Blecky´s glaskonst

Dinah Åbinger tackar för sig

Förra veckan arbetade Dinah Åbinger sin sista dag på socialförvaltningen i Helsingborgs stad. Vår brukarreporter Bengt Nilsson har pratat med henne och med personer som arbetat i hennes närhet under hennes tid som socialdirektör.

Dinah har ett tryggt förhållningssätt i mötet med människor

Det är onsdag eftermiddag i Helsingborg och regnet hänger i luften. Jag är på väg till socialförvaltningen för att få en intervju med socialdirektören Dinah Åbinger angående hennes avslut i oktober. Jag har funderat mycket på vad jag ska fråga henne om och fått en diktafon som hjälpmedel, så jag tycker att jag är förberedd när jag kliver ur hissen på femte våningen (Bredgatan 17). När dörren öppnas efter jag ringt på, blir jag glatt överraskad av att det är Dinah som tar emot. Vi har bestämt tid till 14.30 och jag är 10 minuter tidig. ​

Dinah är en väldigt speciell person för mej, med mina extrema människovärderingar och synen på behovet av insatser. Jag har alltid trott att det är chefen som bestämmer och andra gör som dom blir tillsagda, men när det gäller socialtjänsten är det socialarbetarna som utför tillsammans med brukaren. Jag har varit arg på Dinah några gånger under årens lopp för att jag tyckt att det varit konstiga beslut och hon bar det yttersta ansvaret som socialdirektör. Men sedan fick jag möjligheten till att bli nykter på Olsgården, där några vänner som gått före i kampen mot droger/missbruk tillfrågade mig om jag var intresserad av socialt arbete.

Då hade Dinah startat upp något som kallas för brukarmedverkan i form av en Innovationsgrupp.  Det var just på ett sådant möte som jag blev inblandad i brukarmedverkan. Vi satt och diskuterade den digitala utvecklingen, varvid jag yttrade något om att “kan vi utgå från att alla kan den digitala världen?”. Motfrågan från en lyhörd socialarbetare (Leif Redestig) var om hur jag menade och efter min förklaring drog vi igång med “digitalt utanförskap” på Olsgården 2015-16.

Vad fick dig till att välja just denna banan?

Jag har alltid haft ett intresse av att arbeta tillsammans med människor. Så en gång i tiden när jag började arbeta vid 17 års ålder, var det med utvecklingsstörda barn och ungdomar (som det kallades då).

Där jobbade jag ganska länge och trivdes väldigt väl. Det var ett vardagsnära arbete där jag arbetade på ett elevhem för barn och ungdomar som  av olika anledningar inte kunde bo hemma och hade en intellektuell funktionsnedsättning.

Jag fick två egna barn väldigt tätt och kände när jag återgick till arbetet att nu har jag varit här i sju år och vill utvecklas vidare. Först var jag hemma i några år med våra barn och vi bestämde oss i familjen för att vi kunde tänka oss att hjälpa andra barn som hade det svårt. Och då hade jag den erfarenheten från dom barn och ungdomar jag hade levt med. Så vi började som en kontakt-/stödfamilj till barn som behövde komma hemifrån eller att föräldrarna behövde avlastas.

Det där tyckte vi var så roligt att vi anmälde oss till att bli ett “permanent” familjehem och fick till oss en liten tös som bara var 2,5 mån – idag är hon 36 år, säger Dinah och skiner upp som en sol. Sedan efter några år fick vi till oss en pojk som var 5 år. Båda dessa barns föräldrar hade grava missbruks-/beroendeproblem. Och jag hade mycket kontakt med särskilt pojkens föräldrar, för att kunna stötta så gott jag kunde så att barnen visste att dom hade det bra. Så där väcktes mitt intresse för socialt arbete

När jag hade bott hemma med barnen i några år sökte jag in på socialhögskolan, för det var en linje som borde passa mej bra. Och det var fantastiskt roligt för jag har alltid gillat att utbilda mej,  särskilt i de ämnen som handlar om socialt arbete och social metodik, samt förståelsen för hur olika livsbetingelser kan bli för oss människor.  Det är inte allom givet att ha samma uppväxt, vi har mer eller mindre trygga uppväxter, vilket gör att vi inte får samma förutsättningar eller möjligheter i livet.

Kurator

Jag började som kurator med rehabilitering på sjukhuset i Ängelholm men där var jag bara några månader för jag tyckte att det handlade mer om att ordna färdtjänst till människor. Så jag började ganska snabbt som socialsekreterare och var det i rätt många år. På den tiden jobbade man med allt inom socialtjänsten. Själv jobbade jag inte med försörjningsstöd men däremot allting annat, så som barn och missbruk samt socialpsykiatrin.

Sedan ville jag fortsätta att utbilda mej för jag tyckte att det var så intressant med hur vi ger stöd och behandling (till familjer framför allt) så att det verkligen gör någon nytta. Så jag utbildade mej till familjeterapeut och började sedan att arbeta på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Och gjorde detta i några år men tyckte att det var en väldigt svårföränderlig organisation; det var väldigt mycket gammal kultur och traditioner som satt i dom väggarna när det gällde socialpsykiatrin.

Under tiden på barnpsykiatrin så blev jag också tillfrågad om jag ville bli chefskurator, eller gruppkurator som det hette på den tiden och då började jag få en nys på det där med ledarskap som jag tyckte var rätt intressant. Men jag hade ett svårt val om jag skulle fortsätta att arbeta med behandling eller jag skulle välja att bli chef. Jag fick en förfrågan om jag ville bli IFO-chef (individ-  och familjeomsorg) i en mindre kommun. Då tänkte jag att det är rätt roligt att kunna få vara med och påverka med dom erfarenheterna man har.

Så jag arbetade där i några år innan jag sökte hit till Helsingborg 2004. Då började jag som enhetschef på Barn, unga och familj sedan blev jag verksamhetschef för “Vuxen” och var där i några är innan  jag fick den här rollen som socialdirektör 2013.

Jag är otroligt fascinerad, intresserad och nyfiken på andra människor och vill vara med och påverka så att samhället blir bättre.

Hur har ditt arbete påverkat din familj?

Jag skulle nog vilja  säga att den har påverkat positivt, för jag har alltid satt familjen först.
Men oavsett om jag jobbat som socialsekreterare eller socialdirektör har jag alltid ägnat mycket tid och ett helhjärtat engagemang åt jobbet. Jag ställer givetvis familjen först för jag har ju fyra barn och förmånen att ha en man som stått ut med det och gett mej utrymme, vilket jag också gett honom.

Tillsammans har vi gett familjen det dom behöver, det gäller även andra relationer vid sidan om, med släktingar och andra vänner. Familjen ligger mej varmt om hjärtat, liksom det borde hos alla andra.

När jag frågar Dinah om hon tycker att det varit värt det så svarar hon glatt att ”det tycker jag, för familjen har stöttat mej”.

Vad har varit jobbigast?

Det är när jag inte får ut det budskapet jag vill förmedla. Men även mediedrevet som har målat upp mej som en person jag inte känner igen mej i.

Vad har varit roligast?

Mötet med människor samt att få vara med och påverka, men även  att få driva de frågor jag brinner för.

(Text: Bengt Nilsson)

Andra röster om Dinah

Palle Lundberg, stadsdirektör

Mitt första Dinah-minne är från 2012 när Dinah jobbade som verksamhetschef för Vuxen. Staden skulle bygga ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta. Förslaget var att bygga på en tomt på Magnoliagatan vid Ramlösagården. Förslaget väckte stor oro bland de närboende. Politiken bjöd därför in till allmän information i Elinebergsskolans aula som har 250 platser. Det kom över 350 personer. När cirka 300 var i lokalen fick man låsa dörrarna, medan ett femtiotal personer stod kvar utanför och bankade och buade.

Stämningen inne i aulan blev snabbt mycket laddad. Auditoriet stod upp i bänkarna och skrek okvädingsord. Situationen höll på att fullständigt urarta. Då klev Dinah upp på scenen och tog tag i mikrofonen: ”Just nu känner jag mig rädd och då tänker jag på vad Astrid Lindgren en gång sa: Det finns saker man måste göra för att det är viktigt, även om det känns farligt, annars är man bara en liten lort.” Det blev alldeles tyst i salen och mötet kunde sedan fortsätta betydligt mycket lugnare.
Dinah har åtskilliga gånger genom åren visat prov på ett stort mod och att alltid stå upp för verksamheten och det hon tror på.

Dinah är också överraskningarnas kvinna. Jag minns när jag för något år sedan hade bjudit med Dinah till Olympia för att titta på HIF. Strax innan matchstart så kommer det fram en äldre gentleman som mycket glatt hälsar på Dinah. Det visar sig vara Dinahs gamla fotbollstränare i Kropps GoIF. Under samtalet klarnar det att Dinah i sin ungdoms dagar var en mycket snabb och målfarlig vänsterytter. Det visste ni inte!

Ett tredje minne är från den 7 februari i år då socialförvaltningen utsattes för ett otäckt sprängdåd. Dinah kommenterade händelsen i Helsingborgs Dagblad; ”Vi viker inte ner oss för det här – på måndag är det business as usual. Vi ska ge helsingborgarna bra service. Men vi höjer vår beredskap och säkerhet.” Det här säger mycket om vem Dinah är. Dinah sätter alltid helsingborgarna i första rummet, samtidigt som hon är mycket mån om sina medarbetare.

Jag kommer minnas Dinah som en mycket professionell socialdirektör med ett stort och varmt hjärta. Och jag kommer personligen sakna henne mycket.

Bästa hälsningar
Palle

Arne Kristiansen, socialhögskolan Lunds universitet

Jag har svårt att peka ut en situation eller ett möte med Dinah som är speciellt viktigt för mig. För min del har det alltid varit trevligt och inspirerande att träffa Dinah. Jag är mycket imponerad över att hon genom åren orkat uppehålla sitt engagemang och sina ambitioner att utveckla och förbättra socialtjänsten i Helsingborg.

Trots att Dinah under många år varit chef på olika nivåer inom socialtjänsten har hon aldrig förlorat kontakten med det konkreta praktiska sociala arbetet och förståelsen för vad det kan innebära för både brukare och socialarbetare. Ett sådant förhållningssätt kräver både empati och mod, men också förståelsen för betydelsen av forskning och vetenskap, vilket också är viktiga aspekter för att lyckas i utvecklings- och förändringsarbete. Detta besitter Dinah och därför har hon vågat ta initiativ och lyckats engagera och bygga upp samarbete med brukare, socialarbetare och forskare, vilket resulterat i en framgångsrik Bostad först-verksamhet och en rad projekt som bygger på att utveckla samskapande mellan brukare och tjänstepersoner.

När det idag diskuteras samskapande och brukarinflytande i socialt arbete framträder Helsingborgs socialförvaltning som ett mycket bra exempel och Dinah som en förebild för många brukare, socialarbetare och andra som vill förbättra det sociala arbetet. Jag kommer att sakna samtalen och samarbetet Dinah, men med tanke på allt vad hon har åstadkommit, så kan hon med gott samvete träda tillbaka till en något lugnare tillvaro.

Arne

Ann-Christine “Anki“ Borgman, före detta ordförande i socialnämnden

1 januari 2015 klev jag in i uppdraget som socialnämndens ordförande. Dinah var naturligtvis fundersam över hur det skulle gå. Jag var grön på både det ena och andra sättet!? Vi lärde känna varann och skapade ett bra samarbete med ett ömsesidigt förtroende.

2015 blev också året då Europa, Sverige och Helsingborg tog emot den största flyktingströmmen någonsin. Det blev en belastning och en kris för socialnämnden.  Förvaltningen med ledning av Dinah samlade styrkan och skapade ett nytt verksamhetsområde med gott resultat.
Dinah är en genuin person och socialarbetare. Helsingborgs invånare och förvaltningens medarbetare har alltid stått högst på prioriteringslistan. Dessa har alltid hanterats med kärlek och respekt.

Vårt samarbete utvecklades och det var med en känsla av sorg som jag i december 2018 lämnade mitt uppdrag. Idag är vi goda vänner och träffas i andra sammanhang.

Jag önskar Dinah en fin tid som pensionär. Med mera tid för familj och vänner. Att själv få disponera sin tid och välja hur du fyller den.

Kram Anki

Marcus Knutagård, socialhögskolan Lunds universitet

Den 8 juli 2009 kontaktade Dinah mig och Hans Swärd, medan hon hade semester och sa att hon ville börja med Bostad först i Helsingborg. Jag har svårt att se att detta hade kommit till stånd utan Dinah. Hon har varit en mycket viktig kraft, möjliggörare och beskyddare för stadens utveckling inom det sociala arbetet.

Dinah har en genuin vilja att realisera brukarmedverkan och inflytande på riktigt. Jag kommer att sakna Dinahs glöd och engagemang för att bidra till en mer inkluderande stad. Dinah har också bidragit med sina kunskaper i vår utbildning och inspirerat nya socionomstudenter till ett yrke att vara stolt över. Dinah är en förändrings-Champion!

Marcus

Pernilla Rydell, ordförande Verdandi Skånedistriktet

Bästa Dinah! Vi från Verdandi Söder i Helsingborg vill tacka dig för vårt samarbete. Du har alltid varit en god lyssnare, vi har kunnat kommunicera och se möjligheter tillsammans. Dina möten har alltid varit konkreta och konstruktiva. Vi har hittat bra samarbete och lösningar tillsammans. Vi önskar dig en riktigt härlig och skön pensionering den är du väl värd, vi önskar dig all lycka till i framtiden. Vi hoppas att vi ses framöver i andra sammanhang.

Med vänlig hälsning
Pernilla Rydell

Luis Olsson, fältassistent

Jag hade Dinah som verksamhetschef under en period. Vi stod inför en omorganisering och det Dinah gjorde var att samla hela gruppen och så pekade hon på varje person så de fick göra sin röst hörd. Dinah vill att alla ärligt skulle berätta vad de kände och tyckte om förändringen. Det var bra och Dinah plockade upp det som sades även om det kom fram mycket kritik. (Omorganiseringen genomfördes ändå.)

Jag upplever att Dinah inte har någon prestige och hon är lika otvungen och enkel vare sig hon träffar fotfolket eller topparna. Alltid när jag springer på henne i trappen eller i korridoren frågar hon hur det är och hur det går. Det finns ett engagemang och mod hos henne, vilket fick henne att utveckla Bostad först men också att hon vågade prova och satsa på brukarmedverkan. Min upplevelse är att Dinah har varit angelägen att försöka nå och hjälpa de utsatta och marginaliserade.

När Hemlösas hus ockuperades fanns det en oro hos polisen att det skulle leda till upplopp. Dinah fångade upp mig och Frida och satte oss i hennes privata bil och så körde hon oss upp till polisen för ett möte med deras underrättelsetjänst. Polisen undrade såklart vilka vi var men Dinah ville att rätt information skulle komma direkt från oss som vistades på Huset. Återigen tycker jag att Dinah handlade prestigelöst, hon ville bara att allt skulle bli bra och lösa sig på bästa sätt.

Luis

David Bergström, kommunikatör socialförvaltningen

Jag minns särskilt med vilken energi hon gick in när hon tog över. När hon skulle presentera sig för medarbetarna gjorde hon entré till Queens ”We Will Rock You”, i peruk och solglasögon. Hon har alltid varit beredd att bjuda på sig själv, utan prestige, och har utan att tveka tagit på sig tuffa intervjuer med media och nu med dig som invånarreporter och alltid gjort det lugnt, sansat och sakligt. Men hon har heller aldrig tvekat att be om stöd eller råd om hon har behövt det. Dinah har fått många tuffa utmaningar, men alltid lyckats behålla sin positiva energi att ”det här löser vi”.

Som kommunikatör har jag haft förmånen att kunna följa Dinah lite bakom kulisserna, där vi har ställts inför en rad utmaningar tillsammans, flertal med följande medieuppmärksamhet: protester mot nya boenden, personalflykt, ett adoptionsärende som blev nationell nyhet, ockupation av Hemlösas hus, flyktingkrisen, hot, sprängningar, vattenföroreningar och pandemi. Dinah har hanterat allt som det har kommit, med samma fattning och lugn, både utåt och inåt. Alltid med förmågan att snabbt samla de resurser som finns och gemensamt konsultera, analysera och agera. Ibland har hon kanske rent av tagit på sig för mycket av ansvaret, för att skona andra.

Men vi har också samarbetat om en hel del positivt däremellan, som planering av medarbetardagar, kampanjer för psykisk hälsa, en rejäl klarspråkssatsning och inte minst utvecklingen av arbetet med brukardelaktighet. Jag minns förstås alla presentationer vi har gjort tillsammans med brukare: bland annat på Kvalitetsmässan i Göteborg, på Helsingborgs arena, inför koncernledningen och på nämndsdagar, där Dinah alltid har varit mån om att det är brukarna och deras berättelse som ska stå i centrum när socialförvaltningen har fått en chans att visa upp vad vi gör.

Jag vill också bjuda på en tillbakablick från en videoinspelning jag gjorde med Dinah när hon tillträdde, där hon förklarar vilka organisationsförändringar hon vill göra som ny socialdirektör. (Blev det så? Ja, i stora drag, även om det inte blev någon gemensam ekonomichef med arbetsmarknadsförvaltningen.) Vi gjorde några omtagningar på den där filmen och till slut tyckte Dinah att vi skulle klippa ihop alla ”bloopers” och lägga in dem som en liten lättsam avslutning. Om du hänger kvar ett par sekunder när ”kameran har slocknat” kommer alltså detta bonusmaterial. När vi la ut det på intranätet resulterade det i en del förfärade kommentarer, från medarbetare som trodde att det kommit med av misstag, men det var bara ett exempel på Dinahs sätt att bjuda på sig själv.

Tack för alla dessa år av gott samarbete och glada skratt i allt allvar!
David

Invånare fick lära sig första hjälpen vid psykisk ohälsa

Den 10 september uppmärksammade socialförvaltningen den internationella suicidpreventionsdagen. Detta gjorde vi genom att stå på Helsingborgs C under dagen och möta allmänheten. Bland annat erbjöd vi en utbildning i MHFA.

MHFA är ett utbildningsprogram som lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder första hjälpen till psykisk hälsa. Efter två dagars utbildning blir du certifierad första hjälpare. Erbjudandet omfattade två utbildningstillfällen under 5-8 oktober.

– Trots ett svårt ämne blev det fantastiska dagar med stort engagemang, mod och delaktighet. Det byttes telefonnummer och visitkort. Förhoppningsvis blir det början till något större och viktigt som kan involvera ännu fler människor, säger Annette Ahlgren, metodstödjare på socialförvaltningen.

Efter fyra späckade dagar på Idrottens hus har nu Helsingborg ytterligare 21 första hjälpare.
– Eftersom intresset var så stort kommer vi under november att utbilda ännu fler. Målet är att sprida första hjälpen till psykisk hälsa till fler och fler.

Se sändningen från Skåneveckan för psykisk hälsa i efterhand

Nu ligger hela sändningen från Skåneveckan för psykisk hälsa live från The Tivoli - Snack om livet  uppe för att se i efterhand. Du kan bland annat höra artisten Maja Francis berätta öppenhjärtigt om sin psykiska hälsa och framföra tre låtar - varav två helt nya!

Programmet är för dig som är ung i Helsingborg och som vill få tips om hur du kan förebygga eller hantera stress, oro och jobbiga perioder i livet.

Du kan se hela programmet här.

Hållpunkter i programmet:

8:10 Tre elever från Olympiaskolan snackar om livet och psykisk hälsa: Darika Yvonne Strömberg, Lily Pedersen och Ali Hamza. Hur kan du bemöta någon som du ser mår dåligt? Se som separat klipp.

28:45 Maja Francis – How Are We Doing?

31:35 Ulf Johansson, jobbar idag på Fritid Helsingborg och var Majas lärare från gymnasiet. Han berättar om stadens aktiviteter för ungdomar. Kan en aktiv fritid främja psykisk hälsa? Se som separat klipp.

47:30 Maja Francis – Tiny Tornados

52:30 Magnus Olausson från Spelberoendes förening pratar om dataspelsberoende. När vet du om du spelar för mycket och hur kan du hjälpa någon ut ur det? Se som separat klipp.

1:15:52 Maja Francis – Last Days of Dancing

1:20:25 Maja Francis, artist från Ängelholm, med över 15 miljoner spelningar på Spotify berättar om hur hon har hanterat sin psykiska hälsa från gymnasietiden till idag. Se som separat klipp.

1:46:25 Johanna Salama från föreningen Freezone vill hjälpa andra att hjälpa unga tjejer till självständighet. Vad kan du som ung göra själv? Se som separat klipp.

1:57:50 Filmer från lokala föreningar för ungdomar: Fryshuset, Bufff och REKO (förinspelat)

2:01:30 Snack om mansnormer med killfrågor.se (förinspelat)

2:16:50 Tonårsstress (förinspelat)

Programledare är Pia-Lotta Bylund.

Läs mer om programmet här.

Behöver du ett personligt ombud?

Har du eller någon du känner psykisk ohälsa och har svårigheter att klara av vardagen? Då kanske du är i behov av ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud kan ge råd, stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Att ha kontakt med ett personligt ombud kostar inget och de har tystnadsplikt.

Personligt ombud Skåne (PO Skåne) arbetar på uppdrag av Helsingborgs stad med att ge stöd åt människor med en psykisk funktionsnedsättning som leder till stora hinder i vardagslivet.

Läs mer om Personligt ombud Skåne.

Gemensam utvecklingsgrupp 19 oktober – om smarta digitala vardagslösningar

Höstens andra träff med Gemensam utvecklingsgrupp kommer att ha temat smarta digitala lösningar som underlättar din vardag. Ta gärna med ett eget tips!

Vi ses på Fontänhuset Helsingborg. Kan du inte närvara på plats erbjuder Fontänhuset alla att koppla upp sig på våra möten via Webex Teams.

När: 19 oktober, klockan 13.30-15.30

Var: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 – Länk till videomöte

Övriga frågor

 • Visionsfonden ”Kids edition”
 • Extra utvecklingsbidrag till föreningar för coronaanpassning

Kommande möten

Med undantag för julveckan försöker vi hålla tredje måndagen i månaden. Teman uppdateras löpande! Skicka gärna in förslag till david.bergstrom@helsingborg.se.

 • 16 november
 • 14 december

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.