Nu öppnar Stödlinjen för att möta social oro kring corona

Coronapandemin kan få konsekvenser även för det personliga och privata livet. Stress, frustration och konflikter i familjen är några av dem. För att hjälpa och stötta människor som upplever oro kring detta erbjuder staden en anonym telefonlinje för samtalsstöd som bemannas av erfarna socialarbetare. Direktnumret till Stödlinjen är 042-10 69 99.

Socialförvaltningen har fått en hel del frågor kring den rådande situationen från familjer och personer som de har etablerade kontakter med sedan tidigare.

– Vi har lyssnat på dem vi möter och plockat upp att detta är något som många behöver prata om. Nu vill vi öppna upp vår stödverksamhet och nå ut till en bredare målgrupp och erbjuda det här stödet även till dem som inte har kontakt med oss sedan tidigare, säger Dinah Åbinger, socialdirektör.

Socialarbetarna som bemannar Stödlinjen kan hjälpa den som ringer att hitta strategier för att hantera sin situation. Till exempel hur man kan möta oroliga barn och föräldrar och hur man hanterar de förändringar som restriktionerna i samhället innebär.

– Många träffar inte sina vänner och kollegor just nu och då har man kanske ingen att prata med i sin vanliga miljö. Många är också isolerade och lider av att vara ensamma. Det kan också handla om svårigheter inom familjen som förvärras av isoleringen. Det kan vara en stor hjälp att bara få prata med någon och sätta ord på sina tankar och känslor. Våra socialarbetare är bra på att möta barn, ungdomar, vuxna och familjer i kris och för många människor är detta en kris, säger Dinah Åbinger.

Stödlinjen är öppen vardagar klockan 8.00-17.00 och numret är 042-10 69 99. Den som ringer till Stödlinjen är anonym och kan välja mellan svensktalande och arabisktalande stödperson att prata med. Det går även att skicka e-post till stodlinjen.sof@helsingborg.se.

Gemensam utvecklingsgrupp 20 april om case management

Vi kommer att hålla Gemensam utvecklingsgrupp som planerat den 20 april 13.30, men som en webbsändning. Temat är case management (vård- och stödsamordning).

Deltar gör Carin Nilsson och Ann Andersson, som ansvarar för socialförvaltningens arbete med case management.

Vi kommer att sända via youtube.

Länken till sändningen kommer också att läggas upp i vår Facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg. Där kommer du också att kunna ställa frågor under sändningens gång.

Tid: måndagen den 20 april, klockan 13.30-15.30
Plats: webbsändning

Övrigt på dagordningen

 • Corona – så kan du engagera dig som förening eller enskild invånare
 • Övriga frågor

Mötet är öppet för alla. Tipsa gärna en vän!

Kommande möten

 • 11 maj – framtidens kultur i Helsingborg
 • 25 maj/1 juni – vårdens rutiner för receptbelagda mediciner (ej klart)

Gemensam utvecklingsgrupp är ett nätverk för personer med intresse för sociala frågor, samverkan, delaktighet och utveckling i Helsingborg. Vi som bjuder in är socialförvaltningen i samverkan med Fontänhuset Helsingborg. Mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Minnesanteckningar – gemensam utvecklingsgrupp 16 mars

Temat för mötet denna månad var sysselsättning för unga. På mötet medverkade Ann-Sofie Thurfjell och Jennie Eng från arbetsförmedlingen och Birgitta Persson från Skol- och fritidsförvaltningen.

Ann-Sofie och Jennie presenterade och berättade om ESP – projektet, Ung framtid 2.0. Projektet jobbar med att få ut fler ungdomar i åldern 16-29 år i utbildning och jobb. De jobbar bland annat med studier för lågutbildade, intensivt matchningsarbete och studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Huvudmålet är att fler ungdomar ska fullfölja gymnasieutbildning.

Birgitta berättade om en insats som staden erhåller. Smart väg är riktad till ungdomar mellan 16-20 år som inte har fullföljt en gymnasieutbildning. Man jobbar med ungdomarna en och en istället för i grupp då denna grupp inte visat intresse för grupphjälp utan haft behov av en mer inviduell hjälp. Många hoppar av gymnasiet av olika anledningar. Detta kan handla om mobbning, utanförskap, otillräckligt stöd i skolgång och uppväxt, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insatsen är en samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Region Skåne.

Här kan ni läsa alla anteckningar på mötet – Minnesanteckningar 16 mars

Kommande möten

Datum och teman för vårens möten är preliminära, med tanke på Corona-viruset. Vi undersöker möjligheterna att ha webbsända möten så länge krisen varar.

 •  20 april – case management (vård- och stödsamordnare)
 • 11 maj – framtidens kultur i Helsingborg
 • 25 maj/1 juni – vårdens rutiner för receptbelagda mediciner (ej klart)

Har du frågor eller önskemål om teman för kommande möten, mejla: david.bergstrom@helsingborg.se

Gemensam utvecklingsgrupp 16 mars om stöd för ungdomar

Du är välkommen till Gemensam utvecklingsgrupp den 16 mars som kommer att ha temat stöd för ungdomar att komma ut i arbete. Medverkar gör bland annat stadens Smart väg och arbetsförmedlingens Ung framtid.

Birgitta Persson från Smart väg berättar om hur de jobbar med stöd till ungdomar mellan 16 och 20 år att hitta en väg ut i studier och arbete.

George Aurelsson från arbetsförmedlingen berättar om projektet Ung framtid 2.0.

Tid: måndagen den 16 mars, klockan 13:30-15:30

Plats: Fontänhuset Helsingborg (Norra strandgatan 8)

Övrigt på dagordningen

 • H22 – så kan du engagera dig som förening eller enskild invånare
 • Nytt i föreningarna
 • Övriga frågor

Mötet är öppet för alla. Tipsa gärna en vän!

Kommande möten

 • 20 april – case management (vård- och stödsamordnare)
 • 11 maj – framtidens kultur i Helsingborg
 • 25 maj/1 juni – vårdens rutiner för receptbelagda mediciner (ej klart)

Gemensam utvecklingsgrupp är ett nätverk för personer med intresse för sociala frågor, samverkan, delaktighet och utveckling i Helsingborg. Vi som bjuder in är socialförvaltningen i samverkan med Fontänhuset Helsingborg. Mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Minnesanteckningar från Gemensam utvecklingsgrupp 24 februari

Veckans tema var sysselsättning och gästades av Gabriella Sundberg från pingstkyrkans second hand och Magnus Nilvér från arbetsmarknadsförvaltningens näringslivs- och matchningsenhet.

Gabriella Sundberg som är verksamhetschef på pingstkyrkans second hand berättade lite om hur de jobbar med en arbetsrehabiliterande arbetsmiljö. I butikerna jobbar personer som har varit långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Det handlar om allt från några timmars sysselsättning till arbetsträning och OSA-anställningar. Alla gör det de kan och det de orkar och bidrar alla på något sätt. De jobbar även med att förbereda dem som ska vidare ut i arbetslivet med arbetslivserfarenhet. Detta ska vara skjutsen ut.

Magnus Nilver från arbetsmarknadsförvaltningens näringslivs- och matchningsenhet berättade om hur de inkluderar socialt ansvarstagande vid upphandlingar. Det handlar om att företag som staden anlitar för att köpa in varor eller tjänster får erbjudandet att också skapa platser för arbetsträning. Man hjälper och ger stöd till människor ut i arbetslivet och studier och ungefär 330 personer har fått praktik eller anställning den här vägen. Det har inte gått bra för alla. Vi i staden behöver lära oss om hur vi tar om hand om dem som kommer ut i sysselsättning, men som behöver fortsatt stöd.

Pernilla Kvist och Björn Wäst har i uppdrag att undersöka hur vi kan skapa sysselsättning för socialförvaltningens målgrupper med missbruk och/eller psykisk ohälsa, tillsammans med andra förvaltningar i staden och frivilligorganisationer. De har mött olika syn på vad som behövs, några vill ha ett riktigt jobb med lön, andra bara en trygg praktik utan krav, men där de känner sig delaktiga och behövda. Alla känner att de behöver fortsatt stöd då många är sjukskrivna eller förtidspensionerade utifrån missbruk.

Det finns många föreningar som vill hjälpa till men vet inte hur.

H22 är en stadsmässa som Helsingborgs stad kommer att arrangera under 35 dagar 2022 mellan 30 maj till 5 juli. Det är också en satsning på nya välfärdslösningar, där varje förvaltning har fått pengar särskilt avsatta för att jobba med nyskapande. Tanken är att nya lösningar både ska kunna visas upp och testas under mässan. Det kan handla om allt från digitala lösningar till avlopp och avfallshantering till socialt arbete för att bryta ensamhet, främja sammanbildning av olika slag och skapa meningsfull sysselsättning. Nu vill staden samarbeta med invånare och föreningar för att komma igång med arbetet. Som invånare eller förening kan du engagera dig på tre olika sätt:

 •  Som medskapare om du ha en idé du vill genomföra i samverkan med staden.
 •  Som testperson för nya idéer.
 •  Som guide eller ambassadör under själva stadsmässan.

Du kan också ingå i socialförvaltningens H22-grupp om du vill jobba specifikt med sociala frågor. Kontakta david.bergstrom@helsingborg.se för att anmäla intresse.

Läs alla anteckningar från mötet: Minnesanteckningar 24 februari PDF

Kommande möten

 • 16 mars – stöd för unga att få arbete (Smart väg och Ung framtid)
 • 20 april – case management (vård- och stödsamordnare)?
 • 18 maj – tema ej klart

Vernisssage för Bostad först-vägg

Den 27 februari var det vernissage för Bostad först muralmålning i socialförvaltningens lokaler på Bredgatan. Linus Nykvist skriver om projektet och invigningen.

Det är boende i Bostad först som är grundarna till den fina målningen som kan ses på en av väggarna i väntrummet på Bredgatan 19. De boende har fått skriva ner vad en lägenhet betyder för just dem, sen har de under ett flertal träffar diskuterat och knepat och knåpat med post it-lappar med ord och citat.

Konstnären Suzanne Andersson från Landskrona har varit med från början och till slut hade hon skissat fram två olika förslag, där dom flesta nog var eniga om det ena.

Ett trettiotal personer kom under vernissagen där det bjöds på ”skumpa” och snacks. Det var tyvärr inte alla som målat som kunde komma men de som var där fick berätta lite om sig och vad en Bostad först-lägenhet betyder.

Jan Ström från Sveriges stadsmission och Jessica Nordenvall, verksamhetschef på socialförvaltningen, pratade om vikten hur viktigt det faktiskt är med Bostad först. Det är först efter man fått lägenhet som man kan ta tag i allt det ”jobbiga”.

(Text: Linus Nykvist)

Från minglet

Anki Sörensen berättade om sin egen bakgrund, från struliga tonår via missbruk och hemlöshet till arbete på stödboendet Carnot och studier till behandlingsassistent. Hon fick också krama om sin första socialsekreterare, Gunilla Nilsson.

.

Klink och klunk vid Öresund

Vi dricker bira ner vid sundet, se där seglar en liten and nu vi tar en tår på tand.
Se där klinkar ölkärror med turister som skyndar förbi med lite skamsen blick. Medan vi hinkar bira ner vid sundet i godan lag efter egna behag.
Tiden gick och vi med den, idag de flesta kamrater till de sälla jaktmarker färdats.
Några är kvar, andra har fått en chans till i livets karusell och jag är en av många som fått lyckan av att vara en bostad förstare och hjälp till ett bättre liv.

(Dikt av Eva Henriksson)

Test av medborgartjänst

Socialförvaltningen har under ett år testat en e-tjänst där invånarna ska kunna logga in och se sina ärenden. Det har varit svårt att hitta personer som vill testa tjänsten.

Mobiltelefon som visar Helsingborg.se.

Under perioden september 2018-september 2019 var Socialförvaltningen i Helsingborg testkommun för Tietos nya e-tjänst Medborgartjänst Visa Vuxna.

Genom att erbjuda en digital medborgartjänst skulle våra brukare själva ha möjlighet att följa sitt ärende och ta del av sin dokumentation. Vår hypotes var att tjänsten skulle kunna ge förutsättningar för ökad delaktighet, samt möjligheter för användarna att bli mer aktiva i sin utredning och insats.

Testperioden har dock varit kantad av flera utmaningar. Dels var tjänsten inte utformad enligt ärendeprocessen inom vuxen, inloggningen till tjänsten visade sig vara svår för vår målgrupp och det var även svårt att hitta personer som var villiga att testa tjänsten.

Rapport test av medborgartjänst (pdf)

Gemensam utvecklingsgrupp 24 februari – tema sysselsättning och arbetsträning

Den 24 februari har vi tema sysselsättning och arbetsträning på Gemensam utvecklingsgrupp.

Magnus Nilvér från arbetsmarknadsförvaltningens näringslivs- och matchningsenhet berättar om hur de jobbar med att skapa arbetsträningsplatser genom stadens upphandlingar. Gabriella Sundberg från Pingstkyrkans second hand-butik berättar om hur de jobbar med olika nivåer av sysselsättning. Pernilla Kvist och Björn Wäst rapporterar om arbetet med sysselsättning för socialförvaltningens målgrupper.

Tid: måndagen den 24 februari, klockan 13:30-15:30

Plats: Fontänhuset Helsingborg (Norra strandgatan 8)

Övrigt på dagordningen

 • H22 – så kan du engagera dig som förening eller enskild invånare
 • Nytt i föreningarna
 • Övriga frågor

Mötet är öppet för alla. Tipsa gärna en vän!

Kommande möten

 • 16 mars – stöd för unga att få arbete
 • 20 april – tema ej klart
 • 18 maj – tema ej klart

Skicka gärna förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Gemensam utvecklingsgrupp är ett nätverk för personer med intresse för sociala frågor, samverkan, delaktighet och utveckling i Helsingborg. Vi som bjuder in är socialförvaltningen i samverkan med Fontänhuset Helsingborg. Mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Fontänhuset Helsingborg utbildar i digitalt projekt

Fontänhuset Helsingborg har blivit utbildningshus för en digital plattform som ska stärka medlemmarnas digitala kunskap och föra Sveriges fontänhus närmare varandra.

Fontänhuset Helsingborg är utbildningshus i Digi-Inklusion, en ny digital plattform, och fontänhus från hela Sverige skickar var sitt team att utbildas i Helsingborg. 

Syftet med projektet är att de 13 fontänhusen i Sverige gemensamt arbetar fram en digital mötesplats för att stärka fontänhusens medlemmars kunskap och möjligheter att delta i den digitala delen av samhället, som blir allt större. Förhoppningen är att medlemmarna därigenom har större möjligheter att komma ut i arbetsliv eller studier genom att behärska de digitala verktyg som ofta krävs.

Vidare är syftet att skapa nya kommunikationsvägar och samverkansmöjligheter mellan de 13 fontänhusen, så att medlemmarna kan få bättre möjligheter att återgå till eller komma ut på arbetsmarknaden eller i studier.

– För oss betyder detta oändliga möjligheter till att bredda vår arbetsinriktade dag med ett större utbud av arbetsrehabiliterande uppgifter. Vi administrerar allt från logistik kring boende och utbildningsmaterial till att vara utbildare. Vi utbildar i plattformarna Webex team och Webex meeting. Detta kommer att leda till kostnadseffektiva och klimatsmarta träffar och utbildningar inom fontänhusorganisationen, berättar klubbhuschefen Marianne Larsen.

Projekt Digi-Inklusion är ett treårsprojekt skapat av SFR (Sveriges Fontänhus riksförbund) och medfinansierat av ESF (Europeiska socialfonden). Projektet beforskas av följeforskare från Högskolan i Borås och Lunds universitet.

Fontänhusen i Sverige är en psykosocial modell för arbetsrehabilitering som vänder sig till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.