Minnesanteckningar-Gemensam utvecklingsgrupp 20 januari

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Gemensam utvecklingsgrupp träffades den 20 januari och pratade om vad skillnaden kommer att vara och varför barnkonventionen behöver bli lag.

Sverige godkände barnkonventionen redan år 1990. Barnkonventionen består av sammanlagt 54 artiklar, 42 av dessa är rättsliga och 12 artiklar beskriver hur stater ska arbeta med barnkonventionen. Tidigare har man handplockat några artiklar som man valt att agera från. Idag ska alla artiklar noggrant granskas och följas. Huvudsyftet är att lyfta rättigheter som barn har och ändra inställning. Barn är kompetenta och självständiga individer, de har lika stor rätt till talan och deras talan ska man lyssna till, med andra ord så ska vi visa barnen respekt.

Hos socialtjänsten ökar kraven på att kunna alla artiklar och tillämpa dem i arbetet, det räcker inte att bara känna till konventionen.

Therese Lundin och Hanna Burnesson från Part (Preventivt Arbete Tillsammans) berättade om två projekt om hälsa och delaktighet för barn och ungdomar. Projektet GoFar som erbjuder ungdomar fysisk aktivitet på recept finns nu att tillgå på 10 skolor. De försöker att förhålla sig till den nya lagen och har påbörjat arbetet genom att ta fokus från barnperspektiv till barnets perspektiv. Ett sätt som har testats inom GoFar är att samtala samtidigt som barnen visuellt får teckna upp till exempel hur vardagen ser ut och vilka personer som är viktiga i deras nätverk.

Är du intresserad av att veta mer om vad som sades på mötet så finns länk nedanför.
Minnesanteckningar – Gemensam utvecklingsgrupp 20 januari 2020

Är du intresserad av att läsa mer om barnkonventionen så kan du läsa mer på unicef hemsida.
unicef.se/barnkonventionen

Nästa möte sker den 24 februari, med tema sysselsättning och arbetsträning.

Är du intresserad av att vara med på möte och vill ta upp något speciellt tema så skicka ett mejl till: david.bergstrom@helsingborg.se

Den nya kvinnobehandlingen

Villa viva var namnet innan, idag heter det kvinnobehandlingen för att du ska kunna veta vad det är som erbjuds.

KvinnobehandlingenDet gick många rykten om att behandlingen för kvinnor lagts ner i Helsingborg, men det stämmer inte. De har aldrig försvunnit. Det de har gjort som är annorlunda är att de bytt namn för att det ska bli mer begripligt vad de faktiskt står för och så har de bytt till nya fräscha lokaler nere i stan. De delar nu byggnad med alkohol-, spel- och drogrådgivningen och de ingår alla idag under samma enhet.

I kvinnobehandlingen arbetar de mycket med DBT (dialektisk beteendeterapi) – färdighetsträning.

De delar som finns i DBT – färdighetsträning) är:

 • Medveten närvaro
 • Stå ut-färdighet
 • Känsloreglering
 • Relationsfärdighet

Förutom DBT ingår det även återfallsförebyggande, föreläsning, samhälle/nätverk, friskvård och eftervård.

Idag har kvinnobehandlingen nio platser med intensiv dagbehandling och tre kvinnor i personalen. Behandlingen är väldigt individanpassad och pågår under minst 6 månader, fram till kvinnan i fråga är redo för eftervård. Eftervården är också individanpassad och kan sträcka sig upp till ett och ett halvt år.

I behandlingsplanen har du två enskilda samtal i veckan med din behandlare och sedan schemalagd behandling. När du är i fas för att avsluta behandlingen individanpassas utslussning där du kortar ner dagsschemat successivt.

För att komma in på kvinnobehandlingen behöver du vara fri från narkotika och alkohol. Skulle det vara så att en kvinna är aktivt i sitt missbruk samarbetar vuxenenheten och kvinnobehandlingen för att på ett så smidigt som möjligt kunna stötta kvinnan i sitt beslut.

I kvinnobehandlingen tas även prover två gånger i veckan för att försäkra sig att ingen tagit återfall. Skulle det hända så har du fram tills provsvaren är negativa igen kontinuerlig kontakt med din behandlare och stöttning på vägen tills du är redo att närvara i gruppbehandlingarna igen. Målet är att alla ska klara sin behandling. Rasar du lyfts du upp igen och får hjälp tillbaka.

Idag erbjuder kvinnobehandlingen gemensam lunch tre dagar i veckan och frukost tre dagar i veckan, där kvinnorna som går i behandlingen kan äta tillsammans.

För att komma in på kvinnobehandlingen behöver du ett beslut från socialförvaltningens vuxenverksamhet. Det innebär att du måste ha kontinuerlig kontakt med en handläggare på vuxen, som sedan tar din önskan om att ingå i behandling till ett möte med socialnämnden som i sin tur bestämmer om det går eller inte.

(Text och bild: Sandra Linderos)

Test av taligenkänning

Socialförvaltningen har testat taligenkänning under nio månader. Taligenkänning är en digital tjänst som gör att socialsekreteraren kan ”tala in” sin dokumentation istället för att skriva den. Det har gett blandade erfarenheter.

– Uppfattningen om tjänsten har varit delade och vi har kunnat se både för- och nackdelar. En del har verkligen tagit sig an tjänsten och tycker att den skapar stort värde i vardagen för andra har utvecklingskurvan inte varit lika rak, säger Pernilla Kvist, utvecklare.

Generellt anser de flesta att dokumentationen tar väsentligt kortare tid när de gör akt-/journalanteckningar samt när de ska föra in längre mötesanteckningar.

– Flera upplever också att tröskeln till att ta tag i dokumentationen har blivit lägre, att de inte längre har högar av dokumentation som väntar vilket har lett till minskad stress och upplevelse av ökad kontroll.

Skånskan har varit ett hinder för vissa (tjänsten har problem med diftonger) men vid ökad användning har förståelsen ökat.

– En del korta ord som: ”är”, ”här” och ”var”, som uttalas på skånska, tolkas som harklingar av systemet vilket gör att tjänsten hoppar över dem.

Att dela rum upplever vissa vara ett hinder för att använda tjänsten och det har på så sätt påverkat användningsgraden.

– Vi kan även se att användargraden av licenserna har sjunkit under hösten för vissa av testpersonerna och flera anger ökad arbetsbelastning som skäl till varför man inte har använt sig av tjänsten i samma utsträckning som tidigare.

Några av de som började testa tjänsten i augusti anger att deras användningsgrad aldrig har tagit fart på grund av att de upplever att de har för lite tid över för att sätta sig in i verktyget. För vissa har arbetssättet krävt en omställning och testpersonerna har kommit i olika långt i detta.

Nu ska förvaltningsledningen besluta om hur vi går vidare med de erfarenheter vi fått under testperioden.

Björn Söderström och Therese Ekheim är två av dem som har testat taligenkänning.

– Taligenkänning is da bomb! Jag är glad att jag fått pröva taligenkänningen för den underlättar verkligen dokumentationen i mitt dagliga arbete, tycker Björn.

– Med taligenkänning effektiviseras mitt arbete med att få ner de ”skrivna” orden. Dokumentationen går betydligt snabbare och jag får mer tid över till att finslipa min slutprodukt, anser Therese.

Inbjudan till invigning av väggmålning om Bostad först

Den 27 februari är det invigning av den väggmålning som de boende i Bostad först har hjälpt till att skapa i väntrummet på socialförvaltningen, tillsammans med konstnären Suzanne Andersson. Du får också information om Bostad först och berättelser från de boende.

Tid: 27 februari, klockan 15:00-16:00
Plats: väntrummet Vuxen, Bredgatan 19 (via socialförvaltningens reception)

Nu har jag fått en lägenhet, världens finaste lilla etta… och jag ska bo här tills jag dör… nu har jag hittat hem, det tog 59 år. (Hyresgäst i Bostad först i Örebro)

Man behöver inte ljuga om någonting, utan man kan vara öppen och ärlig och säga som det är om man råkar göra ett misstag. (Hyresgäst i Bostad först i Helsingborg)

Vi bjuder på cider och lättare tilltugg!

Välkommen till Vernissage – Eva Plume

Eva Plume jobbar som utredare på Barn, unga och familj och berättar att hon alltid levt för att ge, ge av sig själv till andra. Hon beskriver sig själv som en person som måste ha trygghet i vardagen, veta vart hon ska och hur det kommer gå. Hon var den som älskade att måla, då hon upptäckte i tidig ålder att hon var väldigt duktig på just det. Folk berömde hennes målningar och hennes självförtroende blomstrade. Men kan man leva på sin konst? Som den trygghetsberoende människa hon var så lade hon penseln i ett hörn och lade målarfärgerna på hyllan för att med tiden samla damm. Hon skulle öppna ett café.

Eva är 17 år när hon väljer att öppna ett eget cafe. Evas cafe och konditori låg på söder i Helsingborg och detta skulle hon driva i 22 år innan hon valde att omskola sig till socionom. Under dessa 22 år hade hon hunnit bilda familj och fick 2 barn.

Men åren går och likt den som sover och ska vakna, så behövs ibland en väckarklocka.

Evas barn flyttar hemifrån och hennes pappa dör. Hennes liv känns helt plötsligt väldigt tomt och innehållslöst även om hon tränade, shoppade och fikade med vänner så fanns det något som fattades.

Eva hamnar i en livskris och behöver dra sig tillbaka för vila och reflektion. Det är ur denna vila som hon hittar tillbaka till sina penslar. Först tar det emot då det självförtroende som en gång fanns där måste byggas upp. Hon köper konstmaterial och fyller sin dotters gamla rum med färger, dukar, verktyg och annat. Till en början låter hon de som kommer på besök sitta och rita och måla medan hon exempelvis står och lagar mat. Efter ett tag så vågar Eva fatta tag i penseln och röra sig framåt i sitt liv.

Hon går krokikurser, kurser i hur man använder den ena tekniken efter den andra och älskar att utmana sig själv. Men främst gillar hon att fota för att sedan måla av fotografiet och då även lämna ett avtryck av sitt innersta i sin målning. Eva förklarar för mig att hon i alla år har levt för andra. Nu vill hon göra något för sig själv och låta sitt inre färga världen. Hon vill bidra med tavlor som är färgrika och levande. Hon vill befria sin ande och låta den få härja fritt och sprida glädje.

Med tiden har hon även funnit nya bekantskaper som delar hennes intresse. Hon och några till har skapat en konstgrupp som heter Ebbe art, de väljer då ibland att ha utställningar tillsammans. Hennes favorit ateljé är i hennes orangeri. Men hon drömmer om att få öppna eget galleri, något hon snart hoppas våga göra. Hon är flitig med utställningar och har varit runt om i skåne och ställt ut. Hon beräknar omkring 10 utställningar per år. På senaste har hon även intresserat sig för fotografi/photoart och har nu ett samarbete med Fotozon.

Den 29 januari på bredgatan 17, vån 5 så håller hon utställning och denna sker parallelt med en annan utställning som hon har i Arlöv. Tavlorna som hon ställer ut har olika prisklasser. Hon berättar att de allra minsta brukar kosta 100 kr och sedan sätts priserna utifrån, material, tid och arbete som lagts på målningen. Men den högsta prissumman har varit 5000 kronor. Det finns även en tavla som kommer gå genom budgivning, denna tavla heter Havet. Eva är spänd på att se hur mycket en sådan tavla kan gå för. Nedan kan en bild på konstverket ”Havet” ses.

Eva driver en egen hemsida som heter Ateljepenseldraget.se, en facebooksida: @Evasateljepenseldraget och instragram: Evasateljepenseldraget. Du kommer till var och en genom att klicka på länkarna.

Eva hälsar dig hjärtligt välkommen till Evas utställning på Bredgatan

 • Plats: Bredgatan 17, vån 5
 • Datum och tid: 29 januari, Klockan 12:00-15:00

Har du frågor kan du alltid mejla Eva på eva_63_maja@hotmail.com 

Ljusmanifestation – Helsam

Den 6 februari hålls en ljusmanifrestation på Gustav Adolfs torg för att minnas och hedra de som gått bort i hemlöshet, missbruk och utanförskap.

Manifestationen sker utifrån att minnas och hedra men även sprida hopp i vintermörkret. Kyrkoherde Kristian Lillö håller tal och Claes från Träskbarn bjuder på musik.

Plats: Gustad Adolfs torg( vid regn kommer manifestationen ske inne i kyrkan)

Datum och tid: 6 februari, klockan 17:00

Facebookevangemang

PDF för utskrift

Bättre hälsa – slutrapport

År 2014 startade Vorta Drom ett samarbete med Arvsfonden där man gick in med stöd till barn och unga. Man valde att fokusera på områdena utbildning och hälsa. Nu är projektet avslutat och resultaten är goda.

Man har följt 15 barn i deras utveckling. Av dessa har 7 barn nått gymnasieålder och alla har kommit in på gymnasiet. Rent statistiskt ska inte detta ha kunnat ske om man läser folkhälsomyndighetens siffror. Enligt Statistiska centralbyråns senaste mätning 2018 är det 51 procent av barnen till föräldrar utan gymnasial utbildning som får behörighet till gymnasiet. De barn man följt i Bättre hälsa har föräldrar utan gymnasiebehörighet. Hur kommer det sig att dessa barn lyckats trotts statistik som tyder på motsatsen?

Man har kikat på vilken grupp det är som inte får gymnasiebehörighet och som det går sämre för. Det finns många spekulationer men på folkhälsomyndigheten kan man läsa att det bland annat beror på föräldrarna till barnen. Enligt mätning så har 51 procent av barnen till föräldrar utan gymnasial utbildning fått behörighet själva, 82 procent av barnen med föräldrar som har gymnasial utbildning fått behörighet till att gå gymnasiet och 93 procent av barnen till föräldrar med eftergymnasial utbildning har behörighet till gymnasiet.

Du kan läsa mer om detta på: Folkhälsomyndigheten/statistik

I projektet har man haft eftermiddagsskola, hälsoaktiviteter och använt catch-up metoden Läsklar. Detta i sin tur har bidragit till läxhjälp, att barnen har fått motion och ett engagemang i barnen som stärker deras självkänsla och självförtroende. Detta visar på att om man fångar upp barnen och ger dem extra stöd bidrar det till att senare kunna komma in på gymnasieutbildning och klara av utbildningen även där. Detta leder senare till ökad möjlighet till jobb efter skoltiden eller fortsatt eftergymnasial utbildning som högskola och universitet. Detta trots att tidigare studier syftar på att dessa barn är i riskzonen för att inte klara sig efter högstadiet.

Målen har under projekttiden varit att barnen ska må bra och lyckas i skolan och detta mål har man uppnått.

Brottsofferdagen 2020

Den 21 februari är det den internationella brottsofferdagen. I år bjuder brottsjouren in till föreläsning där expert Angela Beausang och barnkonsulent Emma Fagerstrand talar om ämnen som rör temat.

Angela Beausang har suttit som expert i det Nationella Rådet för Kvinnofrid men och i olika utredningar för regeringen. Hon var med att bilda WAVE (Women against Violence Europe – en sammanslagning av kvinnojourer i Europa) och har föreläst för Europarådet och EU. Nationell och internationell expert på mäns våld mot kvinnor. Praktisk erfarenhet där hon startade som ideell jourkvinna till att starta Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, till att senare bli vald till ordförande för organisationen.

Emma Fagerstrand är barnkonsulent och har arbetat som handläggare och chef i en kommun med ansvar för frågor om integration, barnrätt och demokrati. Hon har arbetat med folkbildning, varit gymnasielärare, och drivit projekt för metodutveckling i samarbete mellan ideella föreningar och offentliga verksamheter. Emma Fagerstrand är aktuell med boken Så blir barnkonventionen konkret – tolv nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete.

 • Tid: fredagen 21 februari, klockan 9.00–13.00
 • Plats: Röda Kvarn, Karlsgatan 7, 252 24 Helsingborg
 • Anmälan senast 15 februari: info@helsingborg.boj.se eller på telefon: 042-284200
 • Kostnad: kostnadsfritt
 • Arrangör: Brottsofferjouren i Helsingborg med stöd av Brottsoffermyndigheten

Schema för program hittar du i PDF – Brottsofferdagen 2020

När lillan kom till världen

En teaterpjäs om när ett barn får en diagnos och hela världen för familjen rasar samman. Pjäsen berättar om mötet mellan vården och föräldrar till ett barn med funktionsvariation. Blandningen av frustration, ilska, tillförsikt, hopplöshet och kärlek som kantas av vardagsbestyr. Vad behöver föräldrarna mest i denna utsatta situation?

Speltid på 50 minuter och det är fri entre som gäller men du måste ändå boka biljett för att få en plats. Boka din biljett på Dunkers biljettcentral 042-10 74 00 .

 • Plats: Dunkers kulturhus, Teatersalongen
 • Datum: 29 januari
 • Tid: Klockan 17:00

Föreställningen är en del av 2020 års Tema funktion ”Januarisol”. Ta del av hela programmet på: dunkerskulturhus.se/temafunktion

Håll dig uppdaterad! Skriv upp dig för deras nyhetsbrev på enbraplats.se/news

När lillan kom till världen Inbjudan( pdf )