Välkommen till Gemensam utvecklingsgrupp 8 oktober

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen den 8 oktober. Då kommer socialdirektören Dinah Åbinger för att hålla en utvärdering om arbetet med brukardelaktighet.

Tid: måndagen den 8 oktober, klockan 13:30-15:30

Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8

Tankar om medarbetardagarna

Vi ställde några frågor under pauserna på den andra av socialförvaltningens medarbetardagar (fredagen den 7 september) för att få med medarbetarnas ord och tankar om dagen, utvecklingen och vårt arbete.

Tankar och funderingar från Hanna, familjebehandlare

Vad tycker du om dagen?

– Jag tycker att dagen är bra, gillar att mycket fokus läggs på mellanrummen som finns mellan den hjälp som finns att ge. Väldigt viktigt att klientens behov är nummer ett och inte arbetarens.

Har du lärt dig något nytt och fått någon ny information som kan hjälpa oss i vår utveckling? I så fall vad?

– Tjänstelogik är nytt för mig men har fått det förklarat väldigt bra för mig idag och förstått lite mer vad det egentligen är, det hjälper mig i mitt arbete och kommer kunna ge mig ett större mod i mitt arbete.

Har du något förslag på någonting vi kan utveckla tillsammans?

– Snabbare hjälp. Att hjälpen ska kunna ges direkt och inte behöva vänta tills en utredning är färdig, i mitt fall kunna gå in i familjehemmen och hjälpa till trots en oklar utredning.

Tycker du dagar som dessa är bra, hjälpsamma och stärkande? Borde de finnas oftare?

– Dessa dagar är väldigt bra för både jobbet och utvecklingen. Det är ett bra sätt att inte fastna i ”bubblan” på jobbet och att få reflektera. Jag tycker dagarna ska finnas oftare.

Tycker du något annat är viktigt att lyfta?

– Semestertiderna. Under semestertiderna jobbar man mer tillsammans för grejerna måste göras, man måste hjälpas åt på ett annat sätt för det ”saknas någon”, jobbet blir så mycket lättare då och det går fortare att nå mål om man säger så. När semestern är slut och alla är på jobbet delas man typ upp och man jobbar liksom inte i den grupp som behövs.

Tankar och funderingar från Sara, barnhandläggare

Vad tycker du om dagen?

– En bra dag, bra tillfälle för nya tankar och att tillsammans tänka efter.

Har du lärt dig något nytt och fått någon ny information som kan hjälpa oss i vår utveckling? I så fall vad?

– Jag ser på situationen på ett nytt sätt nu, det har gett mig ett tydligare sätt att se vart vi är på väg och hur vi kan arbeta bättre.

Har du något förslag på någonting vi kan utveckla tillsammans?

– Att de med bäst relation till familjen ändå kan vara kvar i familjen och arbetet med familjen om så önskas. Tilliten och relationen är viktig i utvecklingen och det är inte bra att bara klippa banden mitt i.

Tycker du dagar som dessa är bra, hjälpsamma och stärkande? Borde de finnas oftare?

– Dagarna ger mycket men man ska inte ha möten bara för att ha möten. Tätare möten/dagar som idag kan kanske fixas vid behov.

Tycker du något är viktigt att lyfta?

– Att det som diskuterats idag följs upp och att vi ser en utveckling efter dessa dagar.

Tankar och funderingar från en anonym

Vad tycker du om dagen?

– En bra dag men jag är osäker på om det följs i praktiken, vi har en bakgrund med mycket snack.

Har du lärt dig något nytt och fått någon ny information som kan hjälpa oss i vår utveckling? I så fall vad?

– Ny information, jag tror starkt på digital utveckling, det känns lovande till boendet jag jobbar på, desto mindre utanförskap desto bättre.

Har du något förslag på någonting vi kan utveckla tillsammans?

– Ett bättre samarbete mellan olika delar av vården, ett bättre bemötande och att de olika insatserna delar sina kunskaper med varandra, så att det finns lika mycket hjälp oavsett var brukaren befinner sig.

Tycker du dagar som dessa är bra, hjälpsamma och stärkande? Borde dessa dagar finnas oftare?

– Den här gången har det gett mig mycket, jag gick inte hit med en positiv inställning men har en bättre nu. Tillfällen som dessa är enda gången man möts utanför sitt ”kontor”. Men jag tycker det räcker med det en gång om året.

Tycker du något är viktigt att lyfta?

– Att vi börjar ta vara på materialet vi har, att om ett år kunna se utveckling och till dess se hur man effektivt jobbar med detta.

(Text: Allisa)

Gigantisk förvaltning engagerar medarbetare

Socialförvaltningen har bjudit in till event på Dunkers för sina medarbetare under två dagar. Ett event som ska styrka förvaltningen genom att hitta vägar som uppmuntrar och leder till delaktighet.

Eva Jönsson och David Bergström var värdar för dagens event och hälsade oss välkomna. Vikten av att hålla tiderna enligt schema betonades extra av Eva Jönsson. Det kommer till att bli en späckad dag utlovar hon, därför av största vikt att hålla tiderna. Vi måste ge deltagarna den chans att utföra sin presentation som är beräknad.

När socialdirektören Dinah Åbinger dansar upp på scenen till tonerna av Kentas “Just idag är jag stark” sätter hon också ribban för dagen.

– Det är så här jag känner mej sa socialdirektören vid sitt välkomsttal. Jag måste tro på det jag gör annars är det inte lönt.

Därför gav socialdirektören deltagarna i uppgift att tala med sin granne i två minuter om vad dom gjort bra under veckan i sitt arbete. Min kvinnliga granne jobbar med barn och ungdom och hade varit uppe i rätten med ett ärende, där hon tyckte att hon varit till nytta. Nytta gör vi även när vi lyssnar på varandra. Det gäller att tro på det man gör och att det gör nytta för den det är till för. Visionen är ingen riktning utan så mycket mer.

Brukaren som medskapare

– För att vi ska kunna ta oss an våra uppdrag på ett kunskapsbaserat vis, måste vi ha brukare med oss. Att se brukaren som en resurs och ingen börda skapar ett mervärde för förvaltningen.
Deras erfarenhet och vår akademiska kunskap utgör kunskapsbasen för vårt framtida arbete. Det ena utesluter inte det andra, för båda behövs i en gemensam lösning på våra problem. Visionen är att vårt arbete ej behövs, men det är ingen riktning. Vi måste utgå från att vi behövs på våra arbetsplatser och är där för att leverera så bra resultat som möjligt, tillsammans med dem vi är till för, säger Dinah Åbinger.

Digitala tjänster i socialt arbete

För att slippa sitta och blir överöst av kontorsarbete som socialarbetare är en digitalisering nödvändig.

– Vi har många uppgifter som kan utföras med hjälp av det digitala. Samt att vi frigör en massa tid för våra medarbetare, resurserna kan läggas på individen istället för bakom skrivbordet. Vi blir en effektivare förvaltning med fokus på individen, menar Dinah.

Digital medarbetare

“Digitalism” (Bara ordet gör mej förvirrad och rädd för okänt vatten. Men skapar samtidigt en nyfikenhet för  jag  vet att  behovet finnes.)

Vågar vi inte testa nya vägar genom att tänka om och nytt, springer vi kvar på samma väg livet ut. Vi måste hänga med i den digitala utvecklingen för att se hur vi kan använda den i vår förvaltning. De personliga mötena ska inte försvinna, utan förhoppningsvis med de digitala hjälpmedlen öka.

Värdefabriken

Johan Quist från Centrum för tjänsteforskning talade om tjänstelogik och resursstrukturer.

Tjänstelogik

Quist använde sig av en bilfabriksmodell för att beskriva tjänstelogik. Där underleverantörernas produkter kommer in i ena ändan av fabriken och kommer ut som en färdig produkt i andra. Kan då nyttjaren av den färdiga produkten vara delaktig i tillverkningen, blir resultatet mer hållbart (brukarmedverkan).

Resursstruktur

En del köper en bil för att ta sig mellan punkt A och punkt B, andra för att imponera. Vi har olika behov att tillfredsställa. Att leverera produkter i den offentliga sektorn där tolkningen är en variabel blir en utmaning för oss alla. Vad gör nytta och för vem? Ibland kan fördelningen bli orättvis kan tyckas, om inget behov finns. Det är kanske andra resurser som krävs eller inga alls.

Johan Quist nämner också risken för en resursstruktur. Den egna vinsten i enheten kan gå före värdet för andra. En annan risk är att ledningen ser endast den färdiga produkten som ett värde.
Det krävs en funktionell struktur med en professionell kontroll.

Det här gör vi redan

Under en timme fick vi lyssna på några exempel på vad som redan görs för att öka brukardelaktigheten på förvaltningen.

Brukarmedverkan vid rekrytering

Att använda brukare vid rekrytering av tjänstemän kan verka märkligt, men erfarenheterna är goda. En brukare kan lägga till de frågor en professionell inte tänker på. Vi kompletterar varandra med våra kunskaper och förhoppningsvis får vi ett bättre resultat.

.

Familjelösning

Dynamis och Maria Nordväst samarbetar för att få föräldrar till barn mellan 0-20 att bli en del av en lösning. Fit (Fit= Feedback informed treatment) är en metod som de använder för att mäta hur användarna upplever stödet. Även här ifrågasätts nyttan i förhållande till de som tjänsten är till för eller deras anhöriga. Att ha anhöriga som delaktiga i insatserna kan generera till en stabilare utveckling av individen.

Digitalt utanförskap

Pernilla Kvist och Thomas Naujocks presenterade Digitalt utanförskap med övertygelse.
Digitalt utanförskap började som en fråga från en av deltagarna i vår Innovationsgrupp för brukare.
När det talades om digital utveckling i socialt arbete kände en av deltagarna sig utanför. Han kunde knappt starta datorn och att logga in någonstans var omöjligt. Därför undrade han om vad som skulle hända med de som inte kunde?

Vi diskuterade lösningar om hur vi kunde lära ut till de som inte kunde. Vi kom fram till att den som lär ut inte nödvändigtvis behöver vara en professionell lärare. Det kan lika gärna vara en erfaren brukare som lär en annan brukare som saknar kunskapen.

Vi började med en kurs på Olsgården och är nu på flera platser i staden med både kurser och service. Det är kunniga brukare vilka hjälper brukare som inte har kunskapen.

Områdes- och utvecklingsarbete på Adolfsberg

Det började med Vorta Drom, en förening för romer som försöker integrera sig i samhället. Och är nu en förening som inkluderar alla. Deras arbete har utökats efterhand som man upptäcker behoven. Sedan starten på samverkansprojekten med bland andra Helsingborgs stad 2014, genom “bättre hälsa för unga romer” har föreningen nu fått igång ett samarbete med kringliggande verksamheter i Adolfsberg.

Där jobbar de bland annat med att stötta barn att få en bra start i skolan, hjälper barn som har halkat efter i sina studier och uppmuntrar föräldrar att lämna sina barn på förskola för att de ska få samma förutsättningar som andra barn inför skolstarten. Man har även genom projektet Po drom fått en hel del deltagare till studier och arbete. Detta samarbete och föreningens drivkraft har gjort att livskvaliteten har ökat hos många av deltagarna.

Egen summering av dagen

Denna lilla person fick vara med om detta gigantiska.

Redan i trappan in till föreläsningen diskuterades om dagens innehåll och om vad man förväntade sig av dagen. För mej var det mest spännande att få lyssna på hur dom tänkt sig jobba med oss brukare. Kunde jag få några svar? Hela förmiddagen var en spännande resa att följa med på. Där den akademiska taktpinnen bytts ut mot en strategisk klocka. Några direkta svar fick jag inte men däremot en inblick i den vilja som finns att förändra till det bättre. Men även att det ska leda till en tryggare arbetsmiljö för de anställda.

Risken är att uppföljningen kräver för mycket insatser, att den minimeras eller uteblir helt.

(Text: Bengt Nilsson, Foto: Bengt Nilsson och Richard Hylerstedt)

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 10 september

Höstens första möte med Gemensam utvecklingsgrupp följde upp visningen av I, Daniel Blake, genom att ta upp filmens teman om bemötande från olika myndigheter, brister i samverkan och digitalt utanförskap. Den här gången fick vi också besök av stadsdirektören Palle Lundberg.          Läs mer…

Mer om Palles besök kommer inom kort på hans Instagram.

Platser kvar till Bootcamp – här är projekten som gick vidare

Under hösten kommer socialförvaltningen att jobba vidare med de utvecklingsförslag som röstades fram på medarbetardagarna 6-7 september. Nu har du som har brukarerfarenhet chansen att anmäla dig till "Bootcamp", för att vara med i någon av de arbetsgrupper som ska bildas tillsammans med Idéslussen och medarbetare på förvaltningen.

Sex förslag ska nu bli till sex arbetsgrupper (inom parentes kan du se vilken dag som förslaget röstades fram). Ange gärna vilket/vilka förslag du är intresserad av när du anmäler dig.

Att utforska

  • Upplevelsen att chatta och kommunicera digitalt med socialförvaltningen (torsdag)
  • Ungas upplevelse av att ta till våld (fredag)

Att testa

  • Kortare utredningar med mindre upprepning för brukare (torsdag)
  • Fortbildning inom till exempel psykisk ohälsa och missbruk, som går att tillämpa direkt i möten med brukare (fredag)

Att skala upp

  • Att brukare har en ansvarig kontaktperson som jobbar enligt case management-metoden (torsdag)
  • Att ge behandling hemma hos brukare (så kallade hemmahosare) (fredag)

Bootcamp pågår mellan 21 september och 19 oktober med arbetsmöten för arbetsgrupperna varje fredag klockan 10:00-12:00. Fredagen den 26 oktober är det slutpresentationer samma tid. Alla som vill komma är välkomna då. Anmäl dig via e-post till jennifer.tong@helsingborg.se.

Mer om Bootcamp

Välkommen till Gemensam utvecklingsgrupp 10 september

Den 10 september är det dags för höstens första Gemensamma utvecklingsgrupp. Vi träffas på Fontänhuset Helsingborg 13:30-15:30. Vi kommer då att följa upp filmvisningen av I, Daniel Blake genom att prata om bemötande, samverkan och digitalt utanförskap.

Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8

En mer detaljerad agenda kommer inom kort!

Du behöver inte ha sett filmen för att delta i samtalet och du behöver inte anmäla dig.

Ung, pigg och frisk! Eller? – Skåneveckan för psykisk hälsa 2018

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa bland unga? I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa anordnar Helsingborgs stad en förmiddag på Nicolaiskolan den 11 oktober.

Ställ frågor och kommentera under dagen på vår klottertavla.

Se livesändning från dagen via Facebook.

Om dagen

Hur kan du upptäcka och förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede? Vad kan du göra själv? Vem ska du vända dig till? Vågar du prata om hur du mår och vad som stressar dig? Vad kan du göra som anhörig, vän eller lärare? Dagen är särskilt riktad till dig som är ungdom eller möter ungdomar i ditt yrke.

Tid

Torsdagen den 11 oktober, klockan 08:30-12:00.

Plats

Nicolaiskolan (Kultursalen), Studievägen 2, Helsingborg

Anmälan

Förmiddagen är gratis och öppen för alla. Det går även bra att komma på enskilda föreläsningar. Anmäl dig via formuläret nedan för att vara säker på en plats. Om du vill anmäla en hel grupp eller klass kan du mejla direkt till: david.bergstrom@helsingborg.se

Schema för dagen

08:30 Inledning
08:40-09:20 Hälsoronden – Deppig, stressad eller utmattad? Vart ska jag vända mig? (Alexander Siotis)
09:25-10:10 Sveriges vanligaste psykfall (Malin Jensen)
10:10-10:30 Bensträckare
10:30-11:00 Film: Tonårshjärnan (Part)
11:05-11:50 Machokultur och psykisk hälsa (Under kevlaret)
-12:00 Avslutning

Om föreläsarna och programpunkterna

Alexander Siotis är läkare och grundare av Hälsoronden
Hälsoronden är en interaktiv föreläsning om hälsa, sjukdom och hur du hittar rätt i vårddjungeln. Alexander fick priset som Årets samhällsinnovatör 2017 i Helsingborg, för sitt arbete med Hälsoronden.

Malin Jensen är arbetsmiljökonsult och beteendevetare
Föreläsningen ”Sveriges vanligaste psykfall” är en personlig berättelse om att leva med psykisk ohälsa. Utifrån egna erfarenheter, intimt och med glimten i ögat utmanar Malin Jensen, i rollen som attitydambassadör, våra attityder och föreställningar. Läs mer om Malin här.

Part (Preventivt arbete tillsammans) jobbar med förebyggande projekt för barn och unga
I Part samverkar Helsingborg, Landskrona och Region Skåne och genom projektet Pshout arbetar de för minska den psykiska ohälsan bland unga tjejer, bland annat genom fysisk aktivitet. Läs mer om Part här.

Under Kevlaret är en ideell förening som arbetar mot machokultur samt förebyggande, opinionsbildande och stödjande för killars psykiska hälsa
Vad innebär det att vara kille idag? Varför tycks det fortfarande vara så svårt för killar att prata känslor? Varför skriker killar högst i klassrummen? Kan det vara machokulturens fel? Vad är förresten machokultur och hur mycket kan den egentligen påverka oss? Läs mer om Under Kevlaret här.

Flyer

Här är en flyer för evenemanget som du gärna får dela, skriva ut och sprida! (pdf)

Vad är Skåneveckan?

Skåneveckan för psykisk hälsa startade i oktober 2010. Sedan dess har den växt sig större för varje år. 2018 års vecka pågår 8-14 oktober. Det är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser. Skåneveckan samordnas av Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan. Arrangörerna är allt i från privatpersoner och brukarföreningar till kommuner och privata arbetsgivare. Du kan läsa mer om Skåneveckan här.

Anmäl dig till Bootcamp på socialförvaltningen

Medarbetardagar på Dunkers 6-7 september

Den 6-7 september kommer socialförvaltningen att ha medarbetardagar på Dunkers kulturhus. Du som är brukarutvecklare i ett eller flera projekt är välkommen att delta. Anmäl dig senast den 17 augusti.

Johan Quist från Centrum för tjänsteforskning föreläser om tjänstelogik, vi presenterar några av de olika utvecklingsprojekt som pågår på förvaltningen och röstar om projekt att satsa på inför hösten. Lättare lunch ingår. Dagen pågår 08:30-14:00.

Det är samma program båda dagarna, så du väljer vilken dag som passar dig bäst. Alla fält måste fyllas i i anmälningsformuläret. Som brukarutvecklare fyller du i:

Verksamhetsområde: Brukarutvecklare
Enhet: (fyll i projekt du deltar i, till exempel: Klarspråk, Mentorskap, Rekrytering, Digitalt utanförskap…)
Närmsta chef: Kalle Pettersson

Anmäl dig här.