Platser kvar på Mobiliseringskursen för dig med egen erfarenhet

På Mobiliseringskursen studerar socionomstudenter tillsammans med personer som har egna erfarenheter av olika typer av sociala problem. Det finns fortfarande platser kvar på höstens kurs för dig som har egen erfarenhet.

Kursen är på heltid i sex veckor. Det innebär att kursdeltagarna är på universitetet 4-5 dagar per vecka, ofta heldagar, men ibland halvdagar. Kursen ger 7,5 högskolepoäng.

Kursen utgår från gapmending, som har till mål att överbrygga och motverka klyftor i socialt
arbete, till exempel mellan brukare och socialarbetare. Kursen tar upp frågor om makt,
inkludering, exkludering, projektutveckling och socialt förändringsarbete.

Alla frågor som diskuteras under kursen försöker vi behandla på ett sätt som förenar
forskningsbaserad kunskap, brukarnas kunskap och kunskap från den sociala praktiken.

Höstterminen 2019 går kursen på Campus Helsingborg. Den börjar den 23 september och
slutar den 31 oktober.

Mer information om kursens upplägg (pdf).

Ansvariga lärare:
Cecilia Heule
cecilia.heule@soch.lu.se
Arne Kristiansen
arne.kristiansen@soch.lu.se

Christer fick en nystart med konsten

Torsdagen den 29 augusti kommer konstnären Christer Blomberg att ha vernissage på socialförvaltningens konferensavdelning på Bredgatan 17. Utställningen finns sedan kvar till 24 september. Bengt Nilsson har pratat med Christer om hans konst och liv.

Christer Blomberg satt på sitt rum och målade när några från personalen på Maria Sol kom in. Personalen var fascinerade av hans målningar och undrade vad han gjorde med alstren? Just för tillfället stod verken lite var stans i rummet. Detta blev en nystart för Christer Blomberg, 75 år.

Nu bjuder han in till vernissage på Bredgatan 17 (konferensavdelningen, våning 5) den 29 augusti mellan klockan 14:15-16:30, för att ta del av Christer Blombergs alster (långt ifrån alla).

Följde sin bror

Redan som liten tyckte Christer om att måla. Christers äldre bror Lennart gick före i tecknarbranschen och jobbade bland annat som reklamtecknare. Beundran över brodern är tydlig och har blivit en form av drivkraft. Andra inspirationskällor är Monet, Picasso och Anders Zorn, med sina rojalistiska och surrealistiska målningar.

Vid 20-årsåldern gick Christer en utbildning där han fick högsta betyg i teckning, vilket fick självkänslan att växa. Och tron på att en försörjning var möjlig, blev en ny drivkraft.

Christer har fått en diagnos, bipolär, och beskriver sin inspiration som att den går i vågor.

Idag målar Christer bland annat porträtt men även efter beställning och har sålt cirka 200 verk.

Välkomna!

(Text och bild: Bengt Nilsson)

Föräldrakurs på nätet

Familjehuset i Helsingborg erbjuder nu föräldrakurs på nätet, där du kan hitta nya sätt att stärka relationen till ditt barn, förebygga problem och hantera konflikter. Vår invånarreporter Emily Ellerström har intervjuat samordnaren Annika Andersson.

Tjat, konflikter och onödiga bråk kan bli en trist del av vardagen hos de flesta familjer. Både barn och ungdomar mår minst lika dåligt som sina föräldrar över en konfliktfylld vardag. 

Familjehuset erbjuder både föräldrakurser på nätet samt föräldrakurser på Familjehuset, som är ett av deras huvudsakliga uppdrag. Annika Andersson som arbetar som samordnare för föräldrakurser på Familjehuset i Helsingborg beskriver i denna intervju om hur det går till när en förälder väljer att ta föräldrakurs på nätet.

– Jag har själv använt mig av en del av metoderna och strategierna från föräldrakurserna i mitt egna föräldraskap. Mina barn är nu vuxna och bor utomlands, men jag ser att det finns strategier som jag önskar att jag känt till tidigare, då dessa strategier gör familjelivet lättare för både barnen och föräldrarna.

Kan vem som helst ta föräldrakurs på nätet?

– Ja, men föräldern måste vara bosatt i Helsingborgs kommun och ha barn i åldrarna 3–12 år.

Hur hittar föräldrar Familjehusets kurser på nätet?

Via Familjehusets hemsida, helsingborg.se och ofta via någon som redan har gått.

Är föräldrakurserna gratis?

– Ja.

Finns det fler kommuner som erbjuder föräldrakurs på nätet?

– Det finns flera kommuner i södra Sverige som erbjuder kursen och den finns också med i Region Skånes utbud av digital utbildning.

Hur många kurstillfällen är det?

– Det är sju kurstillfällen.

Går varje kurstillfälle till på samma sätt?

– Varje kurstillfälle är uppbyggt med samma moment. Föräldern får se en film med olika scenarion, där du efter varje filmklipp får reflektera. Genom din egen reflektion samt kursledarnas kommentarer är tanken att du kan hitta nya metoder för att stärka relationen till ditt barn, förebygga problem och hantera konflikter.

Får föräldern coachning per telefon efter varje kurstillfälle?

– Föräldern får coachning efter varje genomgånget och testat kurstillfälle. Syftet med coachningen är att ge dig möjlighet att fråga och resonera om strategin, tänka igenom hur du har använt strategin (det medföljer hemuppgift varje gång) och eventuellt få idéer från coachen om andra situationer eller sätt som strategin skulle kunna vara användbar på.

Efter att du fyllt i kontaktformuläret kontaktar personal från Familjehuset dig, vad händer sedan?

– Du bestämmer när du vill starta, vi bokar in sju coachningstider och jag skickar länk och lösenord som du använder för att logga in.

När du fyller i kontaktformuläret finns det olika rubriker att välja mellan: ”föräldrakurs”, ”föräldrastöd online”, ”stödgrupp” och ”annat”. Vilken rubrik ska du som förälder välja för att komma till föräldrakurs på nätet? Vad innebär de andra rubrikerna?

– Du väljer föräldrastöd online eller kan du skriva in ”föräldrakurs på nätet” under annat. Stödgrupp gäller barn och ungdomar.

(För mer information om ”stödgrupper”, se längre ner i artikeln eller besök Familjehusets webbplats.)

Föräldrakurser som ger nätverk

Familjehuset har även föräldrakurser på Familjehuset, alltså fysiska träffar?

– Ja, det är vårt huvudsakliga uppdrag. Kursen på nätet är ett komplement och främst tänkt för föräldrar som av något skäl (till exempel: oregelbunden arbetstid, saknar barnvakt etcetera) inte kan eller inte vill delta i en grupp. De fysiska kurstillfällen på Familjehuset är även ett tillfälle för föräldrar att skapa nätverk och finna gemenskap i sitt föräldraskap.

Kan du berätta lite om Familjehusets verksamhet och vem som arbetar hos er?

– Under ett år har vi ungefär 150 föräldrar som deltar i en kurs hos oss. Vi använder tre olika evidensbaserade program, beroende på barns ålder. Familjehuset har gruppledare som är utbildade i de olika programmen och som går in här och har en kurs varje termin alternativt en gång/år.

Vi som arbetar heltid här är (från vänster):

Suad Ebrahimsson, kursledare

Ingrid Ebbesson, samordnare för stödgrupper

Annika Andersson, samordnare för föräldrakurser

Camilla Eriksson, stödgruppsledare och kursledare

Den andra delen av Familjehusets verksamhet är stödgrupper (se mer om dessa längre ner i artikeln).

Vilka tider under dagen hålls kurserna på Familjehuset?

– Kurserna är både på förmiddagar och kvällar. På förmiddagar är kurserna för arabisktalande föräldrar och på kvällarna för alla som pratar hyfsat bra svenska.

Kan föräldrar söka ersättning från försäkringskassan för förlorad arbetstid då de går på föräldrakurs och har fått ta ledigt från sitt arbete för att ha möjlighet att närvara?

– Nej, enbart om arbetsgivaren godkänner det. Föräldrakurs på nätet då ett alternativ istället.

Familjehusets föräldrakurser samt kursledare har fått väldigt fin kritik från de föräldrar som tagit föräldrakurser. Föräldrakurserna verkar vara mycket uppskattade och många föräldrar önskar ”fortsättningskurs”, är det något som kommer att bli aktuellt?

– Nej, vi har ingen plan för att ha fortsättningskurs men om många föräldrar i en kurs vill så har vi gärna en återträff.

Om Annika

På Annikas fritid blir det mycket yoga, musik, böcker och resor. Men umgänge med familj och vänner toppar listan. På frågan om Annika gillar chips eller godis så får vi ett bestämt svar: ”inget av det, men gärna glass och choklad!”

Annika började sin karriär inom restaurangbranschen men därefter blev det en vändning åt det sociala arbetet, där hon arbetat med barn, ungdomar och vuxna. De senaste nio åren har Annika arbetat på Familjehuset och med föräldrakurser.

Föräldrakurser

COPE (The Community Parent Education Program) finns i två verisioner:

 • En för dig som har barn mellan 3 och 12 år.
 • En för dig som har tonårsbarn.

Familjehuset har även Trygghetscirkeln för dig som har barn mellan 0 och 5 år.

Professor Håkan Stattin har varit ledare för en jämförelsestudie av fyra olika program (COPE, Connect, Komet, De otroliga åren) som visar att skillnaden mellan de olika programmen är små, dock samtliga med goda resultat. Däremot är COPE det program som enligt studien visat sig vara mest kostnadseffektivt då behovet av ytterligare aktörer såsom psykolog, kurator eller liknande är minst bland de föräldrar som har deltagit i COPE.

Stödgrupper

Stödgruppernas syfte är att barn och unga med likartade upplevelser får träffa jämnåriga, utbyta erfarenheter och lära nytt. Vi använder oss av pedagogiska program med övningar och lekar, vi pratar och fikar. Grupperna träffas en gång per vecka i cirka två timmar, vid tolv till femton tillfällen.

Helsingborgs stödgrupper för barn och unga erbjuder fem olika stödgrupper som är åldersindelade för dig mellan 7 och 18 år som i familjen upplever eller har upplevt:

 • Missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Sorg (dödsfall)
 • Skilsmässa/vårdnadskonflikt
 • Våld (kontakta Familjevåldsgruppen 042-103200)

– Du kan gå i grupp flera gånger, i olika grupper och i olika åldrar. Du kan exempelvis först gå i en skilsmässogrupp för att därefter gå i en missbruksgrupp. Du kan gå när du är sju år och sedan igen när du är tretton eller sjutton år. Vi tar emot förfrågningar och bjuder in till informations- och inskrivningsmöte inför stödgrupp under hela året.

I regel startar stödgrupperna i februari och i september. Antalet stödgrupper och med vilka inriktningar bestäms utifrån barnens behov.

Stödgrupperna, psykisk ohälsa och sorg, erbjuds även till barn och unga utanför Helsingborgs stad.

– Vår utgångspunkt är gruppverksamhet men vi har även i samband med detta individuella samtal i form av Trappansamtal eller krissamtal. Vid behov hjälper vi föräldrar vidare till individuellt stöd eller föräldrakurser.

Kontakt

Om du vill anmäla sig till föräldrakurs på nätet så finns länken här: https://familjehusethelsingborg.se/foraldrakurser/foraldrakurs-pa-natet/

Om du vill komma i direkt kontakt med Familjehuset kan du ringa:

Annika Andersson, 070-279 17 40
Suad Ebrahimsson, 073-231 15 42
Ingrid Ebbesson, 076-871 78 97
Camilla Eriksson, 073-231 19 68

(Text: Emily Ellerström)

Gemensam utvecklingsgrupp 9 september om digitalisering

Måndagen den 9 september höststartar vi Gemensam utvecklingsgrupp med temat digitalisering. Vad gör socialförvaltningens digitala team och hur har vård- och omsorgsförvaltningen jobbat med digital teknik?

Tid: måndagen den 9 september, klockan 13:30-15:30

Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8

Övrigt på dagordningen

 • Digitalt utanförskap
 • Skåneveckan för psykisk hälsa 11 oktober
 • H22 – en stadsmässa och en satsning på välfärdsutveckling
 • Övriga frågor

Mötet är öppet för alla. Tipsa gärna en vän!

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Brottsofferjouren bjuder in till temadag

Hur är det att komma till Sverige som ensamkommande? Hur ser brottsutsattheten bland ensamkommande ut och vilka utmaningar står samhället inför för att kunna arbeta brottsförebyggande för målgruppen?

Brottsofferjouren i Helsingborg bjuder in till en temadag med fokus på ensamkommande ungdomars brottsutsatthet. Genom presentationer av Omid Mahmoudi (Ensamkommandes Förbund) och Julia Degerkvist (Lunds universitet).

Datum: 20 september 2019

Klockan: 09:00-12:30

Plats: Röda Kvarn, Karlsgatan 7 i Helsingborg

Anmäl ditt deltagande senast den 12 september till info@helsingborg.boj.se. Brottofferjouren bjuder på fika och  det är gratis att delta (meddela gärna om du har några matrestriktioner).

Höstens program 2019, stöd till anhöriga – som vårdar eller stödjer en närstående

Nu finns Höstens program 2019 ute för de som är i behov och intresserade utav föreläsningar, stöd och självhjälpsgrupper.

I höstens program får vi ta del av bland annat:

 • Ett långsamt farväl, föreläsning. Smygande och i början obemärkt så förändrades Sven och Ullas relation och vid 62 års ålder så fick han sin diagnos Alzheimersjukdom.
 • Att växa upp med en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, föreläsning.
 • Mamman som gick ut genom dörren och försvann, förelääsning
 • Informationsträffar, på informationsträffarna får du som anhörig information om olika stödinsatser, råd och tips.
 • Träffar Kvällstid
 • Självhjälpsgrupper

Detta och mer får ni läsa om i informationsbladet som finns som PDF-fil att hämta hem här nedan.

Stöd till Anhöriga – Höstens program 2019 (PDF)

Instruktörer i Digitalt Utanförskap intervjuas

Det ska sammanställas en rapport där vi kikar på hur mycket Digitalt Utanförskap betytt för instruktörer och folket i staden.

Jag har startat lite med att mejla ett frågeformulär till instruktörer. Har du varit instruktör men kanske inte är det idag och känner att du vill ställa upp med att svara på frågor eller kanske kika in för en muntlig intervju så hör gärna av dig till min mejl: Saga.andersson@helsingborg.se Brukarrepresentant/assisterande praktikant, socialförvaltningen eller Pernilla.kvist@helsingborg.se Utvecklare, socialförvaltningen.

Du kan självklart vara anonym.

Var med och påverka Sysselsättningen

Nu kan du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för socialförvaltningens brukare på Sysselsättningen.

Vuxenverksamheten håller på att analysera brukarnas behov av att skapa en meningsfull tillvaro med social samvaro och sysselsättning. Syftet är att se över socialförvaltningens ansvar för detta och undersöka möjligheterna att samverka med föreningar och frivilligorganisationer. Detta för att skapa en sysselsättning och social samvaro som stimulerar och motiverar brukaren.

Samtidigt måste socialförvaltningen utveckla och effektivisera de enheter som idag jobbar med sysselsättning.

Vi vill ha dina synpunkter

Ingrid Olin Månsson har i uppdrag är att sammanställa och lägga förslag på hur det framtida arbetet ska se ut med sysselsättningen. Hon vill gärna ha dina synpunkter.

Frågor:

 1. Vad är sysselsättning för dig?
 2. Vad meningsfull tillvaro för dig?
 3. Vad saknar du när det gäller sysselsättning och meningsfull tillvaro?
 4. Något annat du vill ta upp?

Kontakt

Ingrid Olin Månsson
telefon: 072-579 82 69
e-post: i.olinmansson@gmail.com

Digitala teamet vill lyssna på dig

Vill du vara med och förbättra socialförvaltningens arbete? Digitala teamet ska göra oss mer tillgängliga och vill nu veta hur du har upplevt kontakten med oss. Vi söker särskilt dig som är förälder eller ungdom.

På socialförvaltningen är vi måna om att kunna möta dig som invånare på ett så bra sätt som möjligt. Vad som är ”ett bra sätt” är svårt för oss att säga, det är ju du som invånare som vet.

Därför skulle vi gärna vilja prata med dig om hur du upplevt kontakten med oss. Vi söker särskilt röster från föräldrar och ungdomar som har en pågående eller nyligen avslutad kontakt med socialförvaltningen.

Om du vill vara med mejla till: digitala.teametsof@helsingborg.se.

Alla svar i undersökningen dokumenteras anonymt.