Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 10 augusti

Här kommer minnesanteckningarna från mötet den 10 augusti. Utvecklingsgruppen tog den här gången upp programmet för Helsingborgs stads dag på Skåneveckan för psykisk hälsa på Röda kvarn 7 oktober.

Här kan du läsa minnesanteckningarna (pdf).

Klarspråksgrupp 20 augusti

Efter ett litet sommaruppehåll kör vi igång med klarspråksgruppen igen 20 augusti. Vi träffas som vanligt 14:00-15:30 i Konferens Entré/103:an, mellan Bredgatan 17 och 19.

Om inga andra förslag kommer in börjar vi med att titta på webbsidorna för stöd till barn och unga: http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-unga

Vi tar också upp frågan om på vilket sätt den här gruppen kan bidra till socialförvaltningens kommande arbete för att förenkla dokumentation och se över utredningsmallar.

Har du andra texter eller frågor, mejla gärna till david.bergstrom@helsingborg.se.

Vad gör klarspråksgruppen?

Under 2014-2015 har de flesta av socialförvaltningens anställda gått en heldagskurs i klarspråk (nya utbildningstillfällen kommer förhoppningsvis senare i höst för alla nyanställda). Klarspråk innebär kort och gott att vi som myndighet ska skriva vårdat, enkelt och begripligt för våra invånare. I våras startade vi upp en klarspråksgrupp för att följa upp den nya kunskapen och titta på olika texter tillsammans med våra brukarrepresentanter. Gruppen är öppen för alla som kan och vill, men anmäl dig gärna, så att vi vet hur många som vill ha fika.

Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 10 augusti

Efter ett kortare sommaruppehåll kör vi igång Gemensam utvecklingsgrupp igen måndagen den 10 augusti, klockan 14:00 på Bryggan.

Observera alltså att det blir en vecka tidigare än vad vi har sagt innan. Detta då Bryggan är upptagna med en konferens 17-19 augusti och programmet till Skåneveckan för psykisk hälsa ska vara inlämnat senast 17 augusti.

Aktuella punkter:

  • Program för Helsingborgs stads dag på Skåneveckan för psykisk hälsa 7 oktober
  • Brukarrepresentanter på Kvalitetsmässan 5 november i Göteborg?
  • #Jag vill Hbg – Helsingborgs stad söker invånare som vill vara med i en intervjuserie

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig informerad mellan våra möten!

Minnesanteckningar Inflytanderåd 16 juni

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 6 juli

Utvecklingsgruppen tog den här gången upp internetkunskap som ett demokratiprojekt och samverkan mellan Helsingborgs stad och Region Skåne om missbruksvård. De beslutade också att gruppen tar ett sommaruppehåll till måndagen den (OBS! Ändrat datum!) 10 augusti, då vi träffas som vanligt på Bryggan klockan 14:00.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Bloggtips: Den gemensamma staden

Följ Cecilia Grefves seminarium på webben

cecilia_grefveDu som inte kan närvara när Cecilia Grefve berättar om sitt uppdrag som regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och samtalar med socialförvaltningens medarbetare och brukarrepresentanter kan följa förmiddagen direkt på webben via Helsingborgs stads Bambuserkonto från klockan 10:00.

Du kan också ställa frågor via mejl till david.bergstrom@helsingborg.se eller via vår facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg under sändningen. Det går även att titta i efterhand.

Du kan läsa mer om besöket här.

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 22 juni

På mötet i måndags pratade vi om Cecilia Grefves besök på socialförvaltningen. Alla brukarrepresentanter är välkomna! Läs mer om det här.

Vi pratade även om introduktionsanställningar för att hjälpa brukare att använda dator/smartphone samt om Helsingborgs stads dag på Skåneveckan för psykisk hälsa, som (preliminärt) blir 7 oktober på Röda kvarn.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Läs mer om diskussionen om tillgänglighet till webben från Rias innovationsgrupp (pdf).

.

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig informerad mellan våra möten!

Månadsrapport till socialnämnden maj 2015

Socialförvaltningens resultat till och med maj månad 2015 är ett underskott på 4,8 miljoner kronor. Underskottet beror framförallt på ett ökat antal klienter och höga kostnader för externa placeringar, framförallt institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar.

Samtidigt ökar förvaltningens lönekostnader, på grund av löneöversyn i april och nya boendeverksamheter som tillkommer.

Månadsrapport maj 2015.