Planeringsteamet

Det är planeringsteamets uppdrag att processleda formeringen och tillsammans med kärnteamet ta fram förslag på modell för hur framtidens socialtjänst ska se ut. Formeringsprocessen ägs av Jessica Granquist, framtidsledare och tf socialdirektör, och processleds av Amanda Ricketts och Hampus Edström på utvecklingsenheten samt Joel Veborg och Anna Thim från Sensus studieförbund. 

Amanda och Hampus kommer fortsätta processleda förändringsresan efter att Sensus uppdrag tagit slut. Amanda är socionom i botten och hennes uppdrag som utvecklare är att driva organisationen mot sociala tjänster. Hampus är tjänstedesigner och hans uppdrag är att utveckla värdeskapande tjänster för invånare utifrån sin designkompetens. 

Planeringsteamet har under formeringsresans gång planerat upplägget för workshops, diskuterat och bearbetat allt material och ansvarat för hur kärnmötena ska se ut.