Workshop 1: formeringsresan

På det första workshoptillfället fick deltagarna bekanta sig med underlaget till processen.  Tillsammans fick de ställa nyfikna frågor om vad materialet handlar om. Underlaget bestod av invånarresan och medarbetarresan med mera. Deltagarna fick diskutera i grupper och ställa sig frågan: varför är det så här?

Under samtalen fick de anteckna de frågor som uppstod och fundera på hur vi kunde utforska materialet ytterligare. Vid dagens slut resulterade samtalen i över 500 lappar med nyfikna frågor som vi tog med oss vidare i processen. 

Efter första workshopen samlade planeringsteamet och kärngruppen ihop materialet och kategoriserade alla idéerna utefter olika teman. Du kan titta på materialet här.