Workshop 2: formeringsresan

Under det andra workshoptillfället fick deltagarna ta del av alla nyfikna frågeställningar från den första workshopen. De olika grupperna gjorde nedslag i frågor som intresserade dem för att sedan beskriva hur ett nytt läge hade kunnat se ut, till exempel nya arbetssätt och alternativ för soc att möta invånarna. 

Efter workshopen kategoriserades idéerna för att enklare kunna arbeta med materialet. Vill du läsa mer om de olika förslagen finns de här.  

Tillsammans fann vi fyra områden som var relevanta för formeringen: 

  • Kontaktyta: till exempel att möta soc fysiskt, hitta information och mötas online samt bemötandet.
  • Arbetssätt: exempelvis myndighetsutövningen och fler förebyggande och biståndslösa insatser.
  • Extern samverkan: till exempel akademin och ideella föreningar.
  • Samarbetet inom Socialförvaltningen: hur arbetar vi bättre tillsammans?