Workshop 3: formeringsresan

På vårens sista workshop fick de olika grupperna i uppgift att ta fram en mer detaljerad struktur för hur framtidens socialförvaltning kan se ut. Alla borden tog inspiration från den föregående workshopen.

Efter att ha gjort ett kollage som beskrev deras idé på framtida organisation, fick de olika grupperna gå runt och se hur de andra borden tänkt. Efter ”mingelrundan” fick alla grupper samlas igen för att diskutera, ändra eller lägga till olika inslag i sina modeller. 

Avslutningsvis fick alla grupperna svara på dessa fyra frågorna:

  • Beskriv den nya strukturen eller organiseringen (för socialförvaltningen) som ni har utforskat.
  • Vad blir den största skillnaden från dagens struktur eller organisering?
  • Vilka problem kan den nya strukturen eller organiseringen bidra till att lösa?
  • Utifrån ert förslag, vad blir den största förändringen för invånaren?

Vid dagens slut hade vi tagit fram 18 olika förslag på framtidens organisering. Efter workshopen återstod det sista arbetet att få fram en modell som tar inspiration av de olika förslagen.