​Helsingborg blir först i Sverige med digitalt stöd för barn i vårdnadstvister

SES, Samarbejde efter skilsmesse är ett digitalt, interaktivt verktyg byggt på forskning vid Köpenhamns Universitet. Nu blir Helsingborg första stad i Sverige att upphandla verktyget och erbjuda det till sina invånare.

– Helsingborgs stad vill bli en av Europas mest innovativa städer. Inom socialtjänsten ska vi möjliggöra personligt anpassade sociala tjänster för våra invånare, när de vill och var de vill. Vi vill använda oss mera av digitala verktyg för att öka tillgänglighet i tid och rum och nå många. Vi vill ge stöd som det finns tydlig evidens för och som verkligen gör nytta. Allt detta kan vi nu erbjuda alla invånare som är berörda av skilsmässa genom SES. Det känns fantastiskt, säger Dinah Åbinger socialdirektör i Helsingborgs stad.

SES, Samarbejde efter skilsmesse är ett digitalt, interaktivt verktyg byggt på forskning vid Köpenhamns Universitet. Sedan maj 2019 har mer än 10 000 danska föräldrar som skiljer sig genomfört den modul som handlar om hur barnen kan reagera vid separation och hur föräldrarna kan agera för att minska risken för att barn mår dåligt. Även Island har infört SES i några kommuner.

– Verktyget är en förebyggande insats för att hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa/separation ofta innebär. Verktyget består av arton moduler där man också kan få kunskap om hur skilsmässan påverkar mig själv som förälder och redskap för att kunna hantera ilska och konflikter med mera, förklarar Søren Sander psykolog och initiativtagare till SES.

– Detta kommer att erbjudas till invånare i Helsingborgs stad samt de fem kommuner som arbetar i samverkande familjerätt med Helsingborg: Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Helsingborgs stad har upphandlat verktyget och en översättning till svenska är på gång. Även version på engelska och arabiska är upphandlad. Lanseringen av de första modulerna är planerad till januari 2021. Tanken är att man ska kunna logga in via helsingborg.se och att man ska kunna använda SES helt anonymt, närhelst på dygnet man önskar säger Lisbeth Davidsson, enhetschef för Familjerätten och Digitala teamet.

Fakta

SES som alltså är evidensbaserat, är utvärderat i Danmark och kan, som först i världen, dokumentera att den digitala insatsen ger resultat i form av minskning av depression, stress, sjukskrivningsdagar och bättre fysisk och psykisk hälsa mm. SES fick 2019 Köpenhamns Universitets innovationspris i närvaro av drottning Margrete.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *