Anteckningar från Brister i samverkan samverkansgrupp 2019

Den 13 maj och 9 september 2019 befann sig berörande aktörer i en samverkansgrupp för att gå igenom årsrapporten om brister i samverkan. Det diskuterades kring enstaka fall skapade av fiction som påminde om de fall som var återkommande och vad det är vi behöver förbättra oss på utifrån de brister som framkom i rapporten.

Det återkom flera fall av brister kring kompetens om när, hur och vilka regler som finns vid användande av den Samordnade individuella planen, med förkortning SIP. Under mötena så kom man bland annat fram till dessa punkter:

  • Vi ska bli bättre på att meddela avvikelser om rutiner.
  • Ökat samarbete mellan Barn, unga och familj (BUF) och Barn och ungdoms psykiatrin (BUP)
  • Rutin om orosanmälan ska förbättras
  • Dialog om samordnad beroendeverksamhet mellan region och kommun

Mer om mötena och vad det diskuterades om kan du läsa i anteckningarna nedan.

Samverkansgrupp-Brister i samverkan 2019

Är du intresserad av att vara med och ta fram brister i samverkansrapporten för år 2020 så mejla:  Anna Åkerman/Psykiatrisamordnare, Anna.Akerman@Helsingborg.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *