Anteckningar- Gemensam utvecklingsgrupp 18 nov

Dagens tema är samsjuklighet. Joakim Lindeström är metodstödjare på socialförvaltningen och har genom åren erfarenhet av missbruksvård och socialpsykiatri. Han är idag runt och föreläser om samsjuklighet.

Samsjuklighet är en kombination av psykiatrisk diagnos (sjukdom/funktionsnedsättning, personlighetssyndrom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), beroende (alkohol, narkotika, spel, medberoende) och ofta somatisk sjukdom eller skada.

När flera diagnoser kombineras ger det en ökad svårighet till koncentration, anpassning och kan öka impulsivitet vilket i det stora hela leder till ökad stress.

Många av dessa människor lever ofta med skam. Skammen kan man lätt syna i personens förmåga att ofta ljuga. Inte för att vilseleda dig utan för att skydda sig själv för skam.

Vem blir beroende? Svaret är vem som helst.

Hur ska vi bemöta människor med olika typer av diagnoser?

Tips för bemötande:

  • Sakta ner och ge tid! En liten sak i taget.
  • Skuldbelägg aldrig!
  • Visa aldrig egen besvikelse eller frustration (ta det med kollega eller chef).
  • Var tydlig (använd inte liknelser eller ironi).
  • Var lugn (lågaffektiv) i ditt förhållningssätt, prata lugnt och visa ett avslappnat kroppsspråk.
  •  Lova ingenting som du inte kan hålla!

Utöver detta så behövs en mer samordnad vårdinsats till de berörande. Idag går missbruksvården under socialtjänsten och psykiska diagnoser under psykiatrin samt somatiska sjukdomar under vanliga sjukvården. Detta gör det svårt till samarbete kring klient.

Pernilla Kvist berättar om ett uppdrag socialförvaltningen har fått med att jobba för sysselsättning samt för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk. Detta för att skapa trygghet i staden och det offentliga rummet. Många efterlyser ett längre personligt stöd som exempelvis ”Jobb på sikt”. Många behöver ett stöd för att komma upp till ett ”nolläge”, där de kan konkurrera på arbetsmarknaden på rimliga villkor.

Läs alla anteckningar via länken: Anteckningar-gemensamutvecklingsgrupp-18nov19

Har du frågor så kontakta David.bergstrom@helsingborg.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *