Arbetsmiljö och psykisk hälsa – avstressande eftermiddag på Dunkers

psykisk_ohalsa3Tisdagen den 11 oktober anordnar socialförvaltningen, tillsammans med HumanInsikt och Hjärnkoll Skåne en eftermiddag på Dunkers kulturhus om arbetsmiljö och psykisk hälsa, som en del av Skåneveckan för psykisk hälsa.

Socialdirektör Dinah Åbinger, varför gör ni detta?
– Socialförvaltningen har haft ett jobbigt år, med hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och rapporter om brister i arbetsmiljön. Det är något vi jobbar med kontinuerligt för att förändra. Det här är ett sätt att vända på frågan, blicka framåt och göra något positivt och konstruktivt av det.

Socialförvaltningen ska också hålla i en av presentationerna. Kan andra aktörer verkligen ha något att lära av socialförvaltningen om arbetsmiljö?
– Absolut. Det finns mycket positivt som är på gång i organisationen också. Det vi kommer att lyfta fram under den här eftermiddagen är vårt utvecklingsarbete tillsammans med våra brukare, där vi tar tillvara deras ovärderliga erfarenheter och kompetenser i gemensamma arbetsgrupper och projekt för att förbättra våra tjänster.

Men hur kan vi koppla detta till arbetsmiljö?
– Det finns oerhörda resurser i de allra flesta människor, oavsett trasslig bakgrund och eventuella diagnoser, om du bara ger dem rätt förutsättningar och tar hänsyn till vilken förmåga de har och hur de mår. En meningsfull sysselsättning är i sin tur en friskfaktor. Vi vill inspirera andra att tänka till och kanske på så sätt kunna medverka till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

dinah_175x220px

Dinah Åbinger

Är det rent av något som socialförvaltningen kan använda i sitt eget arbetsmiljöarbete?
– Om vi kan få våra brukare att känna sig delaktiga och inflytelserika i organisationens utveckling måste det gå att göra detsamma med våra medarbetare. Just nu är vi i startgroparna med flera projekt där medarbetare – tillsammans med brukare – har möjlighet att utforma hur våra tjänster ska se ut i framtiden. Det kan gälla hur vi gör utredningar, hur vi dokumenterar, vilka nya digitala verktyg vi kan använda och hur vi kan förkorta och förenkla processen för dem som söker vår hjälp. Vi hoppas att det här på sikt kommer att leda till både en minskad administrativ arbetsbörda och en ökad känsla av att du som medarbetare är med och utformar verksamheten.

Arbetsmiljö och psykisk hälsa – Take action!

Dessutom kommer eftermiddagen att bjuda på föreläsningar om den nya arbetsmiljöföreskriften som började gälla 31 mars i år, ”Sveriges vanligaste psykfall” – där Malin Jensen berättar om egen erfarenhet av psykisk ohälsa i arbetslivet, praktiska tips i hur du förebygger och hanterar psykisk ohälsa i arbetslivet och ett levande uppslagsverk med experter inom olika områden: forskare, fackföreningar, frivillig- och brukarorganisationer, HR och företagshälsovård.

Var: Dunkers kulturhus
När: 11 oktober 13:00-16:30
Eftermiddagen är gratis och öppen för alla. Läs mer här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *