Att vilja vidare till ett meningsfullt liv

Det vilande projektet fritidsbank/sportotek har börjat leva igen. En stor del i det har Bengt Nilsson, som har engagerat sig och på eget initiativ kontaktat olika berörda förvaltningar för att dra igång frågan. Här ger han sina tankar om varför projektet är så viktig för honom.

Text: Bengt Nilsson

När en individ hamnar i ett utanförskap av något slag, finns där tillfällen som en medvetenhet väcks: “Det här är inte rätt! Jag har hittat fel.”

När jag som hemlös kommer till Fenix trött, sliten och ledsen över mitt liv, över hur jag lever och vem jag är, då får jag en glimt utav verkligheten. Här är individen formbar och sårbar. Då gäller det att ha personal som kan tyda signalerna.

Här skulle vi haft någon form av lättare arbetssysslor som ett alternativ. Vi kan fånga upp individens motivation till att vilja något annat. En sysselsättning där individen blir delaktig i ett sammanhang utanför drogen. En meningsfull sysselsättning.

Mervärdet av delaktigheten leder till att självkänslan byggs på.

Förhoppningsvis vill individen sedan vidare genom andra insatser.

Vad är fritidsbank/sportotek?

Det innebär att samla in sport- och fritidsartiklar som inte används och låna ut dem till allmänheten, som på ett bibliotek. Detta för att bidra till ett hållbart återbruk och till att fler får möjlighet att prova på olika idrotter och fritidsaktiviteter utan att behöva köpa dyr utrustning.

Förslaget som diskuteras nu är att Fritid Helsingborg tar hand om utlåningsdelen, tillsammans med skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar. Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen kan samtidigt, tillsammans med frivilligorganisationer med social verksamhet, skapa sysselsättning för sina respektive målgrupper när det gäller insamling, sortering, tvättning, lagning och lagerhållning av artiklar till utlåningsställena.

Du kan läsa mer om det tidigare projektet här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *