Bättre hälsa för unga romer

Här kan du se en film om projektet Bättre hälsa för unga romer, som föreningen Vorta Drom driver med stöd av socialförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, Region Skåne och Skåneidrotten. Ett nytt sätt att ge familjer stöd, på deras eget initiativ.

Avbryt

Lämna en kommentar