Bättre hälsa – slutrapport

År 2014 startade Vorta Drom ett samarbete med Arvsfonden där man gick in med stöd till barn och unga. Man valde att fokusera på områdena utbildning och hälsa. Nu är projektet avslutat och resultaten är goda.

Man har följt 15 barn i deras utveckling. Av dessa har 7 barn nått gymnasieålder och alla har kommit in på gymnasiet. Rent statistiskt ska inte detta ha kunnat ske om man läser folkhälsomyndighetens siffror. Enligt Statistiska centralbyråns senaste mätning 2018 är det 51 procent av barnen till föräldrar utan gymnasial utbildning som får behörighet till gymnasiet. De barn man följt i Bättre hälsa har föräldrar utan gymnasiebehörighet. Hur kommer det sig att dessa barn lyckats trotts statistik som tyder på motsatsen?

Man har kikat på vilken grupp det är som inte får gymnasiebehörighet och som det går sämre för. Det finns många spekulationer men på folkhälsomyndigheten kan man läsa att det bland annat beror på föräldrarna till barnen. Enligt mätning så har 51 procent av barnen till föräldrar utan gymnasial utbildning fått behörighet själva, 82 procent av barnen med föräldrar som har gymnasial utbildning fått behörighet till att gå gymnasiet och 93 procent av barnen till föräldrar med eftergymnasial utbildning har behörighet till gymnasiet.

Du kan läsa mer om detta på: Folkhälsomyndigheten/statistik

I projektet har man haft eftermiddagsskola, hälsoaktiviteter och använt catch-up metoden Läsklar. Detta i sin tur har bidragit till läxhjälp, att barnen har fått motion och ett engagemang i barnen som stärker deras självkänsla och självförtroende. Detta visar på att om man fångar upp barnen och ger dem extra stöd bidrar det till att senare kunna komma in på gymnasieutbildning och klara av utbildningen även där. Detta leder senare till ökad möjlighet till jobb efter skoltiden eller fortsatt eftergymnasial utbildning som högskola och universitet. Detta trots att tidigare studier syftar på att dessa barn är i riskzonen för att inte klara sig efter högstadiet.

Målen har under projekttiden varit att barnen ska må bra och lyckas i skolan och detta mål har man uppnått.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *