Bengt Andersson är ny verksamhetschef för ensamkommande

Bengt Andersson är chef för den nybildade verksamheten för ensamkommande flyktingbarn på socialförvaltningen. Här berättar han om sin bakgrund och sitt uppdrag.

bengt_andersson2Bengt har ett långt förflutet i socialtjänsten.
– Jag har gjort nästan allting. Bland annat var jag regionchef på sis (statens institutionsstyrelse) och ansvarig för södra regionen. Där hade jag i uppdrag att stötta institutionscheferna, utveckla och samköra verksamheten för att få en likhet i myndigheten. När de sedan organiserade om försvann distriktskontoret i Lund där jag satt.

Han började i stället som socialchef i Perstorp 2013.
– Det var ett väldigt brett uppdrag. Jag var bland annat med och byggde upp verksamhet för ensamkommande, med 10-12 platser. Det var en helt annan verklighet då, än vad som skulle komma med flyktingvågen 2015.

Därefter jobbade Bengt en kort period som enhetschef för ensamkommande i Lund.
– Jag hade ansvar för tre boenden. Det var mitt i flyktingvågen under hösten och vi fick bland annat starta upp ett boende dagen före julafton för 38 pojkar.

När han såg annonsen för verksamhetschef i Helsingborg nappade han direkt.
– Det är ett koncentrerat uppdrag med en tydlig målgrupp. Det gäller att få det att fungera för de här ungdomarna med skola, boende, integration och god man.

Men förutsättningarna ändras snabbt igen. Nu driver regeringen en hårdare politik för målgruppen.
– Nu blir det en omsvängning mot innan. Det är osäkert vilka som ska få stanna kvar. Det ska göras medicinska åldersbedömningar. Nu blir det viktigt att verksamheten kan parera lagstiftning och riktlinjer.

Vid halvårsskiftet 2017 införs också nya och lägre ekonomiska bidrag från staten för varje ensamkommande.
– Det gör förstås att vi måste anpassa verksamheten. Vi bygger det första stödboendet, en enklare form än våra nuvarande HVB-hem med färre personal, för de ungdomar som är mogna att ta ett större ansvar själva. Det riktar in sig till de som har börjat etablera sig och integrera sig och börjar närma sig eget boende. Men det ställer också krav på att vi måste lära känna dem ordentligt. Vi måste pröva deras mognad och ansvar. Vi måste också finnas där och kunna parera om de inte skulle klara ansvaret.

Han ser dock att Helsingborg har en stor fördel jämfört med många andra kommuner.
– Vi har tagit hand om verksamheten i egen regi, vi har det i vår egen hand och är inte beroende av någon annan. Vi kan kontrollera och påverka. Det har varit besvärliga situationer, inte minst när det gäller bemanning, men det har vi igen nu.

En fråga som har varit het under åren är den om åldersbedömning. Helsingborg har figurerat i debatten som ett exempel på att många ensamkommande i själva verket är äldre än vad de utgör sig för att vara.
– Det är viktigt att poängtera att vi inte har någon egen metod för åldersbedömning i Helsingborg. Vi måste gå på de uppgifter vi får från migrationsverket, fram till motsatsen är bevisad. Vid misstanke kan vi kontakta migrationsverket för en ny bedömning, men det kräver underlag som styrker vår uppfattning. Uppdraget utgår från att det är barn. Vår uppgift är att göra tillvaron konstruktiv och framtidsinriktad för dem.

Bengt hoppas att han har en hel del att tillföra verksamheten.
– Jag har en bred erfarenhet av socialtjänsten och jag vill nu hjälpa till att bygga upp en stabil och pålitlig verksamhet. Nu finns det helt andra förutsättningar än förra året. Vi har bara tagit emot 27 ensamkommande hittills i år. Det ger ett lugn, där vi har kunnat samla ihop verksamheten och få skola och fritid att fungera.

Nyligen fick verksamheten kritik från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för bristande kontroll vid anställningar.
– Jag tycker att det är jättebra att vi har tillsynsmyndigheter som granskar verksamheten, men de måste också se till hur förutsättningarna har sett ut. Vi är beroende av att få leverans från källan, till exempel polismyndigheten när det gäller utdrag ur brottsregistret, och de har också varit högt arbetsbelastade och haft lång väntetid.

När det gäller allmänhetens oro efter all uppmärksamhet i media om bland annat sexuella trakasserier kopplade till ensamkommande är Bengt medveten om svårigheterna att få fram en nyanserad bild.
– Det är ett svårt uppdrag. De måste få finnas. Samtidigt räcker det att en misslyckas och gör något tokigt för att ge hela gänget ett dåligt rykte. Vi försöker prata om det och förmedla budskapet till ungdomarna att vara medvetna om att folk har ögonen på dem. I Lund uppmanade vi dem att till exempel inte gå hela gruppen på en och samma gång på stan och inte var onödigt högljudda eller utåtagerande.

Bengt bor i Lomma med sin sambo och har tre vuxna döttrar. På fritiden ägnar han sig gärna åt löpträning och bridge.
– Jag reser mycket också. Vi har en dotter som bor i Skottland, som vi gärna besöker. Sedan gillar jag Italien mycket. Det är trevliga människor där, god mat och varmt och skönt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *