Boka in: Utvecklingsdag 16 maj

Hur jobbar socialförvaltningen med brukardelaktighet i sitt utvecklingsarbete? Du kan redan nu boka in förmiddagen den 16 maj, där vi kommer att berätta om vad som händer i de olika projekt och arbetsgrupper som vi har skapat tillsammans med våra brukare och brukarorganisationer.

IMG_0692
Vad är en brukarutvecklare? Under två år har socialförvaltningen bedrivit ett utvecklingsarbete där brukare inte bara är representerade utan i högsta grad delaktiga och inflytelserika. Många av idéerna kommer från brukargrupper och genomförs med hjälp av brukare som arvoderade utvecklare och i nära samarbete med frivilligorganisationer.

Arbetet har lett till många olika projekt och arbetsgrupper, som har kommit olika långt. Nu samlar vi all kompetens och erfarenhet och presenterar de olika grupperna i ett kompakt format, för dig som undrar vad det egentligen är som pågår.

Ett detaljerat schema kommer inom kort, men boka redan nu in förmiddagen den 16 maj. Vi kommer att hålla till i konferenslokalerna på Bredgatan.

Några av våra pågående projekt:

 • Bättre hälsa för unga romer, som är ett initiativ från den romska föreningen Vorta Drom, där föreningen också driver projektet, som dels jobbar med kost och motion och dels driver eftermiddagsskola.
  .
 • Mentorsprojektet, där nyanställda socialsekreterare under sitt första år regelbundet får träffa mentorer med brukarerfarenhet för att få en introduktion till arbetet.
  .
 • Klarspråksgruppen, där brukare bedömer om det vi skriver är vårdat, enkelt och begripligt ur ett brukarperspektiv.
  .
 • IT-gruppen jobbar dels med tillgänglighet till webben genom att utbilda brukare som i sin tur kan sprida kunskap i hur du använder webben för att söka information och göra ärenden. Dels jobbar den konkret med att ta fram en e-tjänst för barn, unga och familj på socialförvaltningen.
  .
 • SIP-gruppen jobbar med information kring samordnad individuell plan, både till medarbetare på myndigheterna och till brukare och brukarorganisationer.
  .
 • Brister i samverkan sammanfattar de brister som rapporterats in om samverkan kring brukare med SIP.
  .
 • Arbetsmarknadsförvaltningen håller också på att starta ett utvecklingsarbete med brukardelaktighet kring sina frågor om sysselsättning och försörjningsstöd. Här finns många gemensamma intressen även för oss på socialförvaltningen.
  .
 • Innovationsgruppen, som träffas på Café Ria – Hela människan en gång i månaden är en idésmedja där flera av projekten har fötts.
  .
 • Gemensam utvecklingsgrupp är ett paraplymöte på Fontänhuset Bryggan varannan vecka där socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och brukarorganisationerna träffas och går igenom det aktuella utvecklingsarbetet.

Om detta och eventuellt ännu mer kan du alltså få veta mer den 16 maj! Välkommen!

Häng med!

Fram till dess kan du följa utvecklingsarbetet här på öppnasoc.se.

Du får också gärna gå med i vår facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg.

Avbryt

Lämna en kommentar