Bostad först firar 5 år i Helsingborg

Bostad först går ut på att hemlösa med missbruk och/eller psykisk ohälsa får en egen lägenhet utan krav på nykterhet eller drogfrihet. Med bostaden som fast punkt kan de sedan ta tag i övriga delar av sitt liv: ekonomi, sysselsättning, fysisk och psykisk hälsa, social samvaro och missbruk. De boende har samma ansvar som alla andra hyresgäster: betala hyran i tid och inte störa sin omgivning. Dessutom har de en individuell handlingsplan och kontakt med Bostad först-teamet en gång i veckan.

Teamet består idag av Christel Hult, som varit med sedan starten, Jennifer Reed, som jobbat med Bostad först i två år och Carina Nilsson, som kom till teamet för ett halvår sedan.

Skillnaden mellan Bostad först och andra stödboendeformer ligger i mycket i arbetssätt och förhållandet mellan stödteamet och de boende.

– Vi har en gemensam värdegrund som bygger på respekt och empati. Det är den boende själv som är experten på sitt liv, sammanfattar Christel.

– Det är många klienter som är misstänksamma i början: ”Vad finns det för hake med detta? Något måste det vara…” Men det finns det alltså inte, berättar Carina.

– Vi har inget kontrollsystem och inget konsekvenssystem. Vi har inga nycklar till lägenheterna, gör inga provtagningar och går inte in i lägenheterna och inspekterar, förklarar Christel.

De flesta klarar att bo kvar

Teammedlemmarna tror att nästan alla som själva har viljan kan klara av att bo i en egen lägenhet. Det visar också resultatet, där 91,5 procent av alla som har fått boende genom Bostad först under de första fem åren bor kvar. Men första tiden är en omställning för de flesta, efter i många fall åratal av kollektivt boende.

– Det tar lite tid att ställa in sig. Det är en process där de kommer på samtal hos oss, tittar på lägenheten och skriver kontrakt. När de väl flyttar in blir det som en romans, en kärlek till lägenheten. Det ska fixas och donas och det tar oftast minst ett halvår att bo in sig, För många är det stressigt med det nya ansvaret medan andra bara njuter av att själva kunna bestämma, berättar Christel.

– Bara att kunna välja själv vad du vill se på tv och ha en egen toalett som du inte delar med någon annan skapar en frihetskänsla, menar Jennifer.

– De äventyrar inte sin lägenhet. De tar inte in en kompis som är onykter i bostaden. Det är inte soc lägenhet utan deras och de tar själva ansvar, förklarar Carina.

Det händer också att de som har haft problem att anpassa sig på till exempel stödboendet Fenix eller i träningslägenhet har fungerat alldeles utmärkt i Bostad först.

– De vågar komma till oss när de har problem. Vi kan hjälpa till i tid, säger Carina.

– De vet själva när de har gjort ”fel”, vi behöver inte påpeka detta för dem, utan fokuserar på att hjälpa dem att hitta lösningar. Som en av våra boende brukar säga: ”Det bästa är att man inte behöver ljuga!”, fyller Christel i.

– Det finns förstås en och annan som känner sig ensam. De är helt enkelt vana vid att ständigt ha folk omkring sig, förklarar Jennifer.

Teammedlemmarna har förstås följt med i debatten kring Hemlösas hus, där Bostad först oftast används som svar på kritiken mot staden.

– Det gick fort när Hemlösas hus stängde och det blev stressande för en del, men det fungerade bra. Alla som ville fick erbjudande om annat boende även om alla kanske inte fick det de ville, menar Christel.

– Hemlösas hus ledde inte framåt. Det motiverade inte att gå vidare och få chansen till ett eget boende, säger Carina.

– Det blev mycket snack om detta bland våra boende. En del var upprörda, innan de fick veta att det egentligen löste sig bra för de allra flesta, berättar Jennifer.

Tillgängliga dygnet runt

Teamet turas om att ha jour var tredje vecka och finns då tillgängliga på telefon dygnet runt.

– Bara vetskapen om att de alltid kan nå oss lugnar, tror Carina.

– Akutbehoven går i perioder. Det är många praktiska problem som vi får hjälpa till med. Ekonomiska problem och kontakt med hyresvärdar och olika myndigheter. Tyvärr är det så att det är lättare att göra sig hörd och bli betrodd när vi är med än om de hade hört av sig själva och till exempel begärt en avbetalningsplan, berättar Jennifer.

Teamet jobbar med motiverande intervjuer (MI), fokuserar på det som fungerar och på att minska skadeverkningen av eventuella bakslag.

Framtiden ser ljus ut. Det har lossnat något med tillgången till lägenheter det senaste året. Men ibland tvingas de tacka nej till det som hyresvärdarna erbjuder eftersom hyran är för hög för någon med försörjningsstöd. Tanken är också att arbetssättet från Bostad först ska genomsyra övriga delar av stödboendeverksamheten.

– Vi hoppas förstås att det ska växa sig större, avslutar Jennifer.

bostad_forst_teamet

Korta fakta om Bostad först

För att bli aktuell för Bostad först ska du vara hemlös med behov av stöd på grund av missbruk och/eller psykisk ohälsa, ha varit skriven i Helsingborg i minst två år, vara aktuell hos arbetsmarknadsförvaltningen eller socialförvaltningen och ha en egen vilja att ta tag i ditt liv och motivation att behålla din lägenhet.

Fram till idag har 42 lägenheter fördelats genom Bostad först. Idag har stödteamet 31 aktuella boende. Efter två år får de boende egen besittningsrätt på lägenheten och behöver inte längre ha kontakt med Bostad först-teamet. Några väljer ändå att fortsätta med kontakten, som har blivit en viktig trygghet i vardagen.

Under 2014 tillkom 14 nya lägenheter, inte minst i samband med Hemlösas hus stängning. Hittills i år är det ytterligare fem som har flyttat in. Sedan starten har Bostad först i Helsingborg haft 91,5 procents ”kvarboende”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *