Cecilia Grefve besöker socialförvaltningen

cecilia_grefveRegeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården kommer till Helsingborg 26 juni. Alla medarbetare och brukarrepresentanter är välkomna!

Tid: fredag 26 juni 10:00-12:00
Plats: Bredgatan 17, 5:e våningen (Tyvärr kommer hissen att vara avstängd för reparation!)
Anmälan: Senast 24 juni till david.bergstrom@helsingborg.se, därefter i mån av plats.

Cecilia Grefves uppdrag som nationell samordnare är bland annat att samla in och sprida vidare goda exempel från olika kommuner, för att främja kvalitet och utveckling i verksamheten.

Så här skriver Cecilia Grefve på sin blogg:

Hej, jag heter Cecilia Grefve och arbetar som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Min uppgift är att driva på utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver. För detta behövs en bred dialog och en kraftsamling på alla nivåer. Välkomna till kraftsamlingen!

Förenklad dokumentation

Helsingborg var inte med bland de 50 kommuner som Cecilia Grefve hade på sin ursprungliga turnéplan, men hon har blivit intresserad av socialförvaltningens planer på en innovationsgrupp för dokumentation. Dokumentationsgruppen ska se över möjligheterna att frigöra mer klienttid, genom att effektivisera dokumentationen.

Idén kommer från innovationsgruppen för utredning och uppföljning på vuxenavdelningen och nu har förvaltningsledningen fångat upp frågan och vill satsa på den. Centrum för tjänsteforskning (CTF) och professor Per Skålén vid Karlstads universitet har också visat intresse för att följa arbetet i dokumentationsgruppen.

Tanken är att vår klarspråksgrupp också kommer att bli involverad i dokumentationsarbetet så småningom.

Avbryt

Lämna en kommentar