Datum för höstens Gemensamma utvecklingsgrupp

Boka redan nu in datumen för höstens möten med Gemensam utvecklingsgrupp, där brukare, brukarorganisationer, frivilligorganisationer och tjänstepersoner från socialförvaltningen och övriga staden träffas för att samtala om olika teman.

Du får gärna önska teman för höstens möten genom att mejla david.bergstrom@helsingborg.se.

Om inget annat meddelas kommer vi att fortsätta att träffas andra måndagen i månaden, klockan 13:30-15:30, med terminsstart den 9 september.

Höstens mötesdatum:

  • 9 september – tema digitalisering
  • 21 oktober (ändrat datum!) – tema områdesarbete
  • 18 november (ändrat datum!) – tema samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa)
  • 16 december (ändrat datum!) – tema föreningarnas förutsättningar

Du kan läsa mer om Gemensam utvecklingsgrupp här, inklusive minnesanteckningar från tidigare möten. Vårens teman har varit: stöd till föräldrar med placerade barn, anhörigstöd, stöd till barn som mår dåligt och inte går i skolan, hälsa samt trygghet.

Trevlig sommar!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *