Den nya kvinnobehandlingen

Villa viva var namnet innan, idag heter det kvinnobehandlingen för att du ska kunna veta vad det är som erbjuds.

KvinnobehandlingenDet gick många rykten om att behandlingen för kvinnor lagts ner i Helsingborg, men det stämmer inte. De har aldrig försvunnit. Det de har gjort som är annorlunda är att de bytt namn för att det ska bli mer begripligt vad de faktiskt står för och så har de bytt till nya fräscha lokaler nere i stan. De delar nu byggnad med alkohol-, spel- och drogrådgivningen och de ingår alla idag under samma enhet.

I kvinnobehandlingen arbetar de mycket med DBT (dialektisk beteendeterapi) – färdighetsträning.

De delar som finns i DBT – färdighetsträning) är:

  • Medveten närvaro
  • Stå ut-färdighet
  • Känsloreglering
  • Relationsfärdighet

Förutom DBT ingår det även återfallsförebyggande, föreläsning, samhälle/nätverk, friskvård och eftervård.

Idag har kvinnobehandlingen nio platser med intensiv dagbehandling och tre kvinnor i personalen. Behandlingen är väldigt individanpassad och pågår under minst 6 månader, fram till kvinnan i fråga är redo för eftervård. Eftervården är också individanpassad och kan sträcka sig upp till ett och ett halvt år.

I behandlingsplanen har du två enskilda samtal i veckan med din behandlare och sedan schemalagd behandling. När du är i fas för att avsluta behandlingen individanpassas utslussning där du kortar ner dagsschemat successivt.

För att komma in på kvinnobehandlingen behöver du vara fri från narkotika och alkohol. Skulle det vara så att en kvinna är aktivt i sitt missbruk samarbetar vuxenenheten och kvinnobehandlingen för att på ett så smidigt som möjligt kunna stötta kvinnan i sitt beslut.

I kvinnobehandlingen tas även prover två gånger i veckan för att försäkra sig att ingen tagit återfall. Skulle det hända så har du fram tills provsvaren är negativa igen kontinuerlig kontakt med din behandlare och stöttning på vägen tills du är redo att närvara i gruppbehandlingarna igen. Målet är att alla ska klara sin behandling. Rasar du lyfts du upp igen och får hjälp tillbaka.

Idag erbjuder kvinnobehandlingen gemensam lunch tre dagar i veckan och frukost tre dagar i veckan, där kvinnorna som går i behandlingen kan äta tillsammans.

För att komma in på kvinnobehandlingen behöver du ett beslut från socialförvaltningens vuxenverksamhet. Det innebär att du måste ha kontinuerlig kontakt med en handläggare på vuxen, som sedan tar din önskan om att ingå i behandling till ett möte med socialnämnden som i sin tur bestämmer om det går eller inte.

(Text och bild: Sandra Linderos)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *