#digisoc2019

På scenen stod bland annat Kalle Pettersson, Dinah Åbinger, Eleonora Johansson från Helsingborgs Stad. Lupita Svensson från Lunds Universitet, Marta Nannskog från SKL, Katja Jensfelt och Petra Lindström från Stockholms Stad och många fler.

På plats fanns Jennie Pålsson, administrativ koordinator och brukarrepresentant och hon sa såhär:

Det var en lärorik dag med mycket bra information. Det som är det bästa är ju att vi kan ta lärdom av varandra, att vi skall kunna hjälpa med varandra genom att om slippa göra samma fel när vi försöker implementera det i våra verksamheter. Vi vill ju att vi skall göra det bästa för våra brukare som vi finns för, samtidigt som det skall fungera i våra verksamheter utan att det skall skapa för mycket merarbete. Att vi på konferenser som den här kan dela med oss, inte bara vad vi har lyckats med utan även vilka motgångar vi har stött på. Inte minst att vi får med oss forskningen så vi verkligen kan se att det vi gör ökar vetandet och att vi får nya kunskaper. Att vi arbetar med våra brukare för att se vad som egentligen är värdegrundade för dem. Jag tror vi alla kunde ta med oss något som vi kan ha nytta av.

Presentationen finns att ladda ner här -> Master.pdf

Avbryt

Lämna en kommentar