En lyckad satsning på Adolfsberg – Vorta Drom ger stöd och sprider glädje

Den 12 april hade vi Ledningsgrupp för utveckling i Vorta Droms nya lokaler på Adolfsberg. Där gör de ett omfattande arbete för att ge stöd åt invånarna i området. Här kan du läsa Bengts betraktelser från mötet.

Redan vid ankomsten skiner jag upp när jag ser en jätteramp som leder fram till lokalentrén. Tillgänglighet representerar en inkludering som drivkraft.  I den ljusa lokalen med färgglada interiörer stod ett långbord dukat med kaffe och kakor. Ivan Kuzhicov, ordförande i Vorta Drom, började med att hälsa alla välkomna, innan han gav ordet till sina medarbetare för mer information om verksamheten.

Catch up – ny lag ökar trycket

Idag har vi något som heter förskoleplikt, vilket innebär att alla barn ska börja sin skolgång från 6 års ålder. Genom att ha barnet i fokus leder Vorta Drom en förberedande skolverksamhet. I denna grupp ingår 6 elever.

Några som är på väg in har precis varit hos en specialpedagog som kommer regelbundet för att testa barnens kunskapsnivå. Att försöka fånga upp var varje elev befinner sig kunskapsmässigt, gör att utgångspunkten blir rätt. De följer eleven både före och efter lektionerna. Relationen med föräldrarna  är viktig att följa upp för barnets bästa.

Vi lever i en värld där utanförskapet föds. Vissa föräldrar har inte ekonomiska förutsättningar  att placera sina barn i förskolan, med allt vad det innebär.  Här ges chans för barnfamiljer och andra i alla åldrar att ta del i den utbildning och samhörighet Vorta Drom bjuder på.

Samverkan i området

Samarbetet med omkringliggande öppen förskola, skola men även kyrkan på Adolfsberg har påbörjats med goda framsteg. Rektorn på Vittraskolan intill klippte bandet vid invigningen av den nya lokalen.

Det bedrivs även föräldraträning ute på Kompetenscenter (Norrehed). Vorta Drom har också fått en del personer till utbildning samt arbete genom projektet Po drom.

Utvecklingsarbete som insats

Att bli anställd i förvaltningarna är inget alternativ. Vi som brukare kan inte räkna med att vårt engagemang leder till arbete. Det är arbetsförmedlingen som äger den frågan. Förvaltningarna kan ge arbetsuppgifter med timarvode eller praktik via AF, något annat finns inte i dagsläget. Detta leder till osäkerhet i de olika projekten vi bedriver. Det är inte bara oss brukare det gäller utan även de deltagare som är med. Vad händer sedan?

Ledningsgrupp för utveckling formas om

Arbetsmarknadsförvaltningen har gjort sin strategiska plan klar och utvecklingsstrategerna lämnar över stafettpinnen till de praktiska ledningsgrupperna hos de olika verksamheterna att ingå i de olika utvecklingsarbetena.

Utbildning i tjänstedesign

Den 30 maj hålls en utbildningsdag i tjänstedesign. Socialförvaltningen vill ha med sig brukare som kan svara på frågor om hur de har upplevt möten med sina socialsekreterare.

Vem är Daniel Blake?

Tanken är att bjuda in politikerna i arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden till hösten för en gemensam filmvisning av ”Jag, Daniel Blake”. Filmen speglar missförhållanden i det engelska samhället och kan vara ett bra diskussionsunderlag.

Den 27 april träffas dom brukare som är intresserade av vårt brukarinflytande i Helsingborgs stad för att hitta vad vi vill belysa och ta upp med politikerna vid höstens visning.

Jag kommer att besöka Adolfsberg och Vorta Drom igen för att göra ett inslag om just deras verksamhet. Med foto och allt.

Text: Bengt Nilsson

Protokoll Ledningsgrupp för utveckling 12 april (pdf)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *