Färre akut hemlösa i Helsingborg

Efter den stora uppgången av antalet akut hemlösa 2014 visar årets hemlöshetskartläggning på en halvering och tillbakagång till under tidigare nivå.

Du kan läsa rapporten från årets kartläggning i sin helhet här (pdf).

Enligt kartläggningen finns det idag 63 kända personer i akut hemlöshet, det vill säga de som ordnar sitt boende tillfälligt från natt till natt. 16 av dessa uppger att de sover ute eller i offentliga utrymmen. 32 personer ordnar tillfälliga boenden en natt i taget. 15 sover i de lokaler där Hemlösas hus tidigare bedrev nattverksamhet.

– Det är förstås glädjande att det rör sig åt rätt håll efter vår stora satsning i samband med den formella stängningen av Hemlösas hus förra året, men det visar också att vi har mycket kvar att göra. Härnäst måste vi försöka motivera dem som fortfarande sover i Hemlösas hus lokaler att ta emot vårt stöd och bereda platser för dem, säger Björn Wäst, chef på socialförvaltningens stödboendeenhet.

Det nya stödboendet Kronan, med 18-20 platser beräknas kunna öppna i slutet av sommaren 2015.

Kontakt med socialtjänsten

På frågan om de har kontakt med socialtjänsten (socialförvaltningen och/eller arbetsmarknadsförvaltningen) uppger 25 personer kontakt med socialförvaltningen och 28 med arbetsmarknadsförvaltningen. 18 personer uppgav att de inte hade någon kontakt alls med socialtjänsten.

Om hemlöshetskartläggningen

Kartläggningen är ett samarbete mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare utvecklingsnämnden) och frivilligorganisationerna och görs som en enkätstudie tredje veckan i januari varje år.

– Siffrorna är ett nedslag under en vecka, en indikation på läget, men det är svårt att få en total överblick och det finns sannolikt stora variationer under ett år, menar Björn Wäst.

2014 visade kartläggningen på 122 akut hemlösa personer, vilket var en dramatisk ökning jämfört med 71 (2013) och 79 (2012).

EU-migranter är inte inkluderade i hemlöshetskartläggningen.

Sammanfattning av hemlöshetssatsningen 2014

  • Runt 40 personer flyttade under hösten från Hemlösas hus till andra boenden i stadens regi. Ytterligare ett tiotal har flyttat under våren.
  • Två uppsökande boendehandläggare rekryterades för att kartlägga behovet av stödboendeplatser för de personer som då bodde på Hemlösas hus, men även generellt i staden. De fortsätter nu att jobba uppsökande och motiverande, i samarbete med frivilligorganisationerna.
  • Stödboendet Fenix utökades med 6 biståndslösa (akuta) boendeplatser och fick stärkt bemanning med vaken nattpersonal.
  • Personalstyrkan på stödboendet Carnot utökades för att bland annat utveckla det motiverande arbetet i verksamheten, med syfte att ge de boende bättre förutsättningar att komma vidare till långsiktigare boendelösningar.
  • Personer som bodde på stödboendena Fenix och Carnot som bedömdes klara av enskilt boende med stöd erbjöds boende i bostadssocial lägenhet eller stödlägenhet.
  • Bostad först fick ett tillskott på 5 lägenheter och verksamheten kunde tillsätta dessa lägenheter omgående.
  • Träningslägenheterna utökades med 10 lägenheter (15 platser) och boendestödet med två tjänster, för bibehållen kvalitet i verksamheten.
  • Sammantaget satsade socialnämnden under hösten 2014 drygt 5,5 miljoner kronor extra på hemlöshetsarbetet från förvaltningens ackumulerade överskott. Totalkostnaden för stadens bostadssociala insatser uppskattades innan dess till cirka 54 miljoner kronor per år.
Avbryt

Lämna en kommentar