Fontänhuset Helsingborg utbildar i digitalt projekt

Fontänhuset Helsingborg har blivit utbildningshus för en digital plattform som ska stärka medlemmarnas digitala kunskap och föra Sveriges fontänhus närmare varandra.

Fontänhuset Helsingborg är utbildningshus i Digi-Inklusion, en ny digital plattform, och fontänhus från hela Sverige skickar var sitt team att utbildas i Helsingborg. 

Syftet med projektet är att de 13 fontänhusen i Sverige gemensamt arbetar fram en digital mötesplats för att stärka fontänhusens medlemmars kunskap och möjligheter att delta i den digitala delen av samhället, som blir allt större. Förhoppningen är att medlemmarna därigenom har större möjligheter att komma ut i arbetsliv eller studier genom att behärska de digitala verktyg som ofta krävs.

Vidare är syftet att skapa nya kommunikationsvägar och samverkansmöjligheter mellan de 13 fontänhusen, så att medlemmarna kan få bättre möjligheter att återgå till eller komma ut på arbetsmarknaden eller i studier.

– För oss betyder detta oändliga möjligheter till att bredda vår arbetsinriktade dag med ett större utbud av arbetsrehabiliterande uppgifter. Vi administrerar allt från logistik kring boende och utbildningsmaterial till att vara utbildare. Vi utbildar i plattformarna Webex team och Webex meeting. Detta kommer att leda till kostnadseffektiva och klimatsmarta träffar och utbildningar inom fontänhusorganisationen, berättar klubbhuschefen Marianne Larsen.

Projekt Digi-Inklusion är ett treårsprojekt skapat av SFR (Sveriges Fontänhus riksförbund) och medfinansierat av ESF (Europeiska socialfonden). Projektet beforskas av följeforskare från Högskolan i Borås och Lunds universitet.

Fontänhusen i Sverige är en psykosocial modell för arbetsrehabilitering som vänder sig till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

 • Annelie Holst

  Hej!

  Jag heter Annelie och jobbar på Helsingborgs bibliotek. Mitt ansvarsområde är att jobba med digital inkludering för alla målgrupper. I praktiken innebär det personlig handledning kring vuxna besökares problem att använda digital teknik, sin egen eller vår. Under normala omständigheter (innan Corona) innebär det även motsvarande service på träffpunkter och mötesplatser i Helsingborg. När jag blev tipsad om er verksamhet Digi-Inklusion blev jag såklart nyfiken, både på ert upplägg för utbildningen/studierna och plattformen ni jobbar i. Jag skulle gärna vilja veta mer och öppna för eventuellt framtida samarbete. Intressant? Då är ni hjärtligt välkomna att kontakta mig.
  Allt gott,
  Annelie Holst

  • David Bergström

   Hej Annelie!

   Jag ber Fontänhuset att kontakta dig och hoppas att ni kommer fram till något tillsammans! 🙂

   Med vänliga hälsningar
   /David, socialförvaltningen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *