Fredagsturné med Per Skålén

Under fredagen träffade Per Skålén, professor vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet, olika smågrupper med anknytning till socialförvaltningens utvecklingsarbete.

Romska barn

Vi började dagen med projektet för att hjälpa överviktiga romska barn och deras föräldrar. Ett projekt som kommit till på föräldrarnas eget initiativ, via föreningen Vorta Drom, och där socialförvaltningen och skolan utgör stödresurser. Målet är att barnen och deras familjer ska få en hälsosammare livsstil genom regelbunden träning och bättre kosthållning. Helena Horvath från föreningens styrelse berättade om hur projektet kommit till och hur de upplever att socialförvaltningen gått från en del av problemet till en del av lösningen.

Utredning på vuxen

Näst ut var den blivande innovationsgruppen med socialsekreterare från utredning och uppföljning i vuxenverksamheten. De var förväntansfulla på hur det här arbetssättet skulle kunna förbättra personalens arbetsmiljö och arbetsbelastning och ge ett mer direkt brukarperspektiv.

Jennie Malmgren, enhetschef för SoL-boendena inom socialpsykiatrin, berättade om hur försöket med innovationsgrupper på Sköldenborg ledde till bildandet av en ledningsgrupp, där all personal på boendet sitter med och som har fokus på att skapa meningsfull sysselsättning för de boende.

Gemensam utvecklingsgrupp

På eftermiddagen träffade vi brukarorganisationerna på Bryggan. Gemensam utvecklingsgrupp möts på Bryggan tillsammans med socialförvaltningens utvecklare varannan måndag. Det har bland annat lett till att vi håller på att dra igång en arbetsgrupp som ska titta på ”vägen in” för vuxenklienter. Varför tar det så lång tid från den inledande kontakten till mötet med utredaren och varför måste du berätta ditt livs historia för så många på vägen? Hur kan brukarorganisationerna finnas med och stötta och motivera under den här fasen, innan personen får hjälp?

brukargrupp_bryggan3 brukargrupp_bryggan4 brukargrupp_bryggan5

Avbryt

Lämna en kommentar