Frukostdialog: Vad är kompetens och hur säkrar vi den?

Brukare ska medverka vid rekryteringen av verksamhetschef och AMF tecknar licensavtal som tillåter staden att validera lärande, kunskaper och kompetenser som invånare inte har formella papper på. Hur ser du på detta?

Vi är på en spännande utvecklingsresa och vill ha ditt perspektiv på utvecklingsarbetet därför bjuder vi in dig till en frukostdialog. Under frukosten kommer vi att berätta om utvecklingsarbetet kring Open College Network och Brukarmedverkan vid rekrytering.

När? Onsdagen den 31 maj
Tid? 08:30-10:00
Var? Bredgatan 17, rum 516
Vilka är inbjudna? Anställda på socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och brukare/ brukarföreningar.

Vi bjuder på frukostfralla och kaffe därför behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl dig till pernilla.kvist@helsingborg.se

OCN – Open College Network

Besök av representant från Arbetsmarknadsförvaltningen
OCN är en metod för att validera och bevisa lärande, kunskaper och kompetenser som man inte har formella papper på. Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg har nu tecknat ett licensavtal för hela staden. Verktyget fokuserar på de egenskaper och färdigheter som är positiva, såväl mjuka som hårda kompetenser och som individen själv anser att det är viktigt att få ”papper på”.

Brukarmedverkan vid rekrytering

Martina Elofsson HR-chef och Leif Redestig Utvecklare på socialförvaltningen
Att anställa personal är en granlaga uppgift. Felaktiga beslut får negativa effekter för samtliga berörda och att värdera kompetens är inte lätt. Det handlar inte bara om formella meriter utan även om ”mjuka” egenskaper som engagemang, förståelse, och bemötande av brukaren och dennes behov. Tanken är att om vi kan föra in brukarens perspektiv i denna process ökar möjligheten till ett gott resultat.

Tanken är att det redan i annonsen ska stå att brukare kan komma att medverka vid rekryteringen och förhoppningen är att det kommer att attrahera de sökandena vi vill ha, med en känsla för brukarens medskapande. Brukarrepresentanten kan vara delaktig i en eller flera delar av processen. Det pågår just nu ett försök med brukarmedverkan vid rekrytering av ny verksamhetschef.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *