Gemensam utvecklingsgrupp 11 mars

Gemensam utvecklingsgrupp hade den 11 mars möte med temat Hälsa.

På plats fanns 20 deltagare och bland dessa var Ivan Kuzhicov, ordförande från Vorta Drom, Therese Lundin, projektledare från GoFar (fysisk aktivitet på recept) och Peter Lindqvist från IM – Indviduell Människohjälp som berättade om projekten och hur de arbetar.

Läs mer…

Övrigt

  • Ny psykiatrisamordnare
  • Kurs för anhöriga till personer med psykisk ohälsa
  • Digitalt Utanförskap söker instruktörer
  • Våryra – 17 maj

Kommande möten

8 april – tema stöd till barn som inte mår dåligt och inte går i skolan

13 maj – tema trygg

Avbryt

Lämna en kommentar