Gemensam utvecklingsgrupp 14 december om personligt stöd

Temat på vårt decembermöte är personligt stöd och medverkar gör Sara Nilsson, FACT-samordnare (Flexible Assertive Community Treatment är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat och effektivt sätt), personliga ombud från PO Skåne samt Anna Åkerman och Erik Bengtsson, som ska prata om Sip (samordnad individuell plan) och Mina planer.

På grund av de nya coronarestriktionerna kommer Gemensam utvecklingsgrupp den 14 december att bli ett rent webbmöte via Teams. Är du osäker på hur du ansluter till mötet kan du koppla upp dig och testa kring klockan 13.15. Kontakta David Bergström på 073-231 13 23 om det inte fungerar.

Tid: måndagen den 14 december, klockan 13.30-15.30
Plats: Teams-möte

Tema Personligt stöd

  • Sara Nilsson, FACT-samordnare (Flexible Assertive Community Treatment är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat och effektivt sätt)
  • Personliga ombud från PO Skåne
  • Anna Åkerman och Erik Bengtsson, ska prata om Sip (samordnad individuell plan) och Mina planer.

Övriga frågor

  • Brukarmedverkan vid rekrytering – Petter Falk och Jakob Trischler från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet följer vårt arbete i Helsingborg och berättar kort vad de har kommit fram till.

Kommande möten, våren 2021

  • 18 januari: IOP-avtal (Tora Törnquist, Nätverket – idéburen sektor Skåne)
  • 15 februari: Tema ej klart
  • 15 mars: Nära vård (Lotta Green Dahlberg, processledare för vårdsamverkan) + anhörigstöd (Marina Asplund, anhörigstrateg på vård- och omsorgsförvaltningen)
  • 19 april: Våld i nära relation (Familjevåldsenheten)
  • 17 maj: Tema ej klart

Teman vi jobbar på, där deltagare och datum inte är klara är just nu suicidprevention, delaktighet för ungdomar och hederskultur.

Skicka gärna in ytterligare förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *