Gemensam utvecklingsgrupp 15 april – om delaktighet

På Gemensam utvecklingsgrupp 15 april kommer vi att ta upp delaktighet ur olika aspekter. Hur kan användarna hjälpa till att omforma det stöd som staden ger? Hur kan personer med egen erfarenhet stötta varandra?

Tid: måndagen den 15 april, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf.

Tema: delaktighet

  • Anette Svingstedt, forskare i tjänstevetenskap, Lunds universitet och Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen presenterar erfarenheter av arbetssättet Mål och nytta, där tidigare klienter bidrar till utveckling och Nicole Tobiasson, processledare för peer support, berättar om hur staden och regionen utvecklar arbetet med peer support tillsammans.

Övriga frågor

  • Hälsodag på Gröningen i maj. Förra året återupptog vi den här traditionen tillsammans, där föreningarna bidrog med olika prova på-aktiviteter för att uppmuntra aktivitet och rörelse.

Kommande möten våren 2024

Under våren fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tillfällen.

  • 20 maj – om att mäta föreningslivets effekter i samhället (Martina Barte)
  • 17 juni – om folkhälsa (Elin Turesson, samhällsstrateg social hållbarhet, Helsingborgs stad och Nathalie Johansson Billing, strateg Hej främling)

Skicka gärna in förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar