Gemensam utvecklingsgrupp 15 februari – om socialnämndens mål för 2022

Den här gången viker vi temat åt socialnämndens mål. Nämndens presidium (ordförande och vice ordföranden) deltar i en workshop för att ta in era synpunkter på vad vi bör ha för övergripande mål för 2022.

På grund av coronarestriktionerna kommer det att bli ett rent webbmöte via Teams. Det fungerar att öppna Teamslänken direkt i din webbläsare, men för bästa mötesupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner appen eller skrivbordsversionen (gratis). Är du osäker på hur du ansluter till mötet kan du koppla upp dig och testa runt klockan 13.15. Kontakta David Bergström på 073-231 13 23 om det inte fungerar.

Tid: måndagen den 15 februari, klockan 13.30-15.30
Plats: Teams-möte

Tema socialnämndens mål för 2022

  • Samuel Lilja (M) och Julia Persson (M) deltar i en workshop för att tillsammans med personer med egen brukarerfarenhet från olika områden ta fram socialnämndens mål för 2022.
  • Som föreningsrepresentant får du därför gärna bjuda med dig personer med egen erfarenhet av socialtjänsten. Det kan röra socialförvaltningens olika målgrupper: ungdomar, föräldrar, missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Övriga frågor

  • Skåneveckan för psykisk hälsa 2021

Kommande möten, våren 2021

  • 15 mars: Nära vård och patientlagen (Lotta Green Dahlberg, processledare för vårdsamverkan och Åse Lindberg, patientkommunikationsansvarig) + anhörigstöd (Shirin Nilsson, anhörigsamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen)
  • 19 april: Våld i nära relation (Susanne Johansson, familjevåldsenheten) + Helsingborgs kvinnojour
  • 17 maj: Suicidprevention (Linnéa Hasslin, samordnare för suicidprevention) + Suicide Zero
  • 21 juni: Tema ej klart

Skicka gärna in ytterligare förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Minnesanteckningar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *