Gemensam utvecklingsgrupp 15 mars om nära vård och patientlagen

Den här gången ägnar vi Gemensam utvecklingsgrupp åt nära vård och patientlagen. Vi får även veta mer om FACT och stadens anhörigstöd.

Tid: måndagen den 15 mars, klockan 13.30-15.30
Plats: Teams-möte

Tema nära vård och patientlagen

Lotta Green Dahlberg, processledare för vårdsamverkan och Åse Lindberg, patientkommunikationsansvarig ska prata om nära vård och patientlagen.

Övriga frågor

  • Anhörigstöd (Shirin Nilsson, anhörigsamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen)
  • FACT (Sara Nilsson, samordnare FACT)

Ansluta till Teams

På grund av coronarestriktionerna kommer det att bli ett rent webbmöte via Teams. Det fungerar att öppna Teamslänken direkt i din webbläsare, men för bästa mötesupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner appen eller skrivbordsversionen (gratis). Är du osäker på hur du ansluter till mötet kan du koppla upp dig och testa runt klockan 13.15. Kontakta David Bergström på 073-231 13 23 om det inte fungerar.

Kommande möten, våren 2021

  • 19 april: Våld i nära relation (Susanne Johansson, familjevåldsenheten) + Helsingborgs kvinnojour
  • 17 maj: Suicidprevention (Linnéa Hasslin, samordnare för suicidprevention) + Suicide Zero
  • 21 juni: Tema ej klart

Skicka gärna in ytterligare förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Minnesanteckningar

Avbryt

Lämna en kommentar