Gemensam utvecklingsgrupp 17 april – om hemlöshet

Kan vi göra mer tillsammans för att ge ett sammanhängande stöd till hemlösa individer, samt för att förebygga och minska hemlöshet i Helsingborg? Det är huvudtemat på Gemensam utvecklingsgrupp i april. Dessutom kommer våra råd- och stödkoordinatorer på besök.

Tid: måndagen den 17 april, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 (och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf)

Tema: hemlöshet

  • Johanna Bobin, hemlöshetsstrateg, kommer tillsammans med socialnämndens presidium: Mathilda Hjelm (M) och My Rosell (S).

Övrigt

  • Socialförvaltningens råd- och stödkoordinatorer kommer och presenterar sig.
  • Hälsodag på Gröningen – För några år sedan hade vi en gemensam hälsodag på Gröningen 17 maj. Vi testar att starta igång den igen.

Kommande möten våren 2023

Under våren fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tider.

  • 15 maj – om förebyggande arbete med ungdomar

Skicka gärna in förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar