Gemensam utvecklingsgrupp 17 juni – om folkhälsa

Den 17 juni ska vi ta ett lokalt grepp om folkhälsan, med utgångspunkt i Helsingborgs stads livskvalitetsprogram och folkhälsoenkäten. Vi får också veta vad organisationen Hej främling gör.

Tid: måndagen den 17 juni, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf.

Tema: folkhälsa

  • Elin Turesson, samhällsstrateg för social hållbarhet i Helsingborgs stad, presenterar uppföljningen av stadens livskvalitetsprogram och folkhälsoenkäten.
  • Nathalie Johansson Billing, strateg på Hej främling, berättar om hur vi kan göra hälsa tillgänglig för alla.
  • Dialog: Vilka insatser saknas idag för att ge invånarna bästa förutsättningar för en god hälsa?

Kommande möten hösten 2024

Under hösten fortsätter vi att samverka mot sociala insatser vid följande tillfällen (preliminärt).

  • 16 september
  • 21 oktober
  • 18 november
  • 16 december

Skicka gärna in förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.